مقايسه آگهی ها

شعبه یک جاده قدیم کرج

شعبه یک مجموعه مناطق تحت پوشش این شعبه شامل کلیه مناطق و شهرک های صنعتی غرب تهران از جمله /جاده قدیم کرج/گرمدره/شاداباد/قلعه حسن خان/ماهدشت/شهرک صنعتی زاگرس/شهرک صنعتی صفادشت/شهرک صنعتی سیمین دشت/شهرک صنعتی هشتگرد/شهرک صنعتی نظر اباد/شهرک صنعتی کاسپین/شهرک صنعتی البرز میباشد. شما برای دریافت اطلاعات این مناطق میتوانید با تلفن 02166661330 تماس گرفته واز خدمات کارشناسان ما رایگان بهره مند شوید

  زمین : 20000
  سوله : 600
  اداری : 150
  تولیدی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 6 روز قبل

  1,200,000,000تومان

  زمین : 20000
  سوله : 600
  اداری : 150

  تولیدی

  تاریخ ثبت : 6 روز قبل

  زمین : 4960
  سوله : 2725
  اداری : 100
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

  7,000,000,000تومان

  زمین : 4960
  سوله : 2725
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

  زمین : 3360
  سوله : 1200
  اداری : 1000

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 3360
  سوله : 1200
  اداری : 1000

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  زمین : 6000
  سوله : 2400
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  33,000,000,000تومان

  زمین : 6000
  سوله : 2400

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  زمین : 15000
  سوله : 5000
  اداری : 12000
  مواد غذایی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  6,600,000,000تومان

  زمین : 15000
  سوله : 5000
  اداری : 12000

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  زمین : 4000
  سوله : 1200
  اداری : 30
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 4000
  سوله : 1200
  اداری : 30

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  زمین : 3000
  سوله : 550
  اداری : 60
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  1,500,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 550
  اداری : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  زمین : 4000
  سوله : 1000
  اداری : 400
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  1,800,000,000تومان

  زمین : 4000
  سوله : 1000
  اداری : 400

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  زمین : 3000
  سوله : 1400
  اداری : 400
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  10,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 1400
  اداری : 400

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 414
  اداری : 64
  تولیدی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  700,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 414
  اداری : 64

  تولیدی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 550
  اداری : 70
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  5,000,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 550
  اداری : 70

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 9000
  سوله : 2900
  اداری : 100
  کشاورزی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  3,600,000,000تومان

  زمین : 9000
  سوله : 2900
  اداری : 100

  کشاورزی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 3000
  سوله : 750
  اداری : 300
  مواد غذایی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  1تومان

  زمین : 3000
  سوله : 750
  اداری : 300

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 2000
  سوله : 500
  اداری : 240
  مواد غذایی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  2,300,000,000تومان

  زمین : 2000
  سوله : 500
  اداری : 240

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 10000
  سوله : 6000
  اداری : 1200

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  11,500,000,000تومان

  زمین : 10000
  سوله : 6000
  اداری : 1200

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 15000
  سوله : 360
  اداری : 25
  تولیدی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  70,000,000تومان15,000,000تومان

  زمین : 15000
  سوله : 360
  اداری : 25

  تولیدی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  400,000,000تومان45,000,000تومان
  اجاره انبار برای شرکت های بزرگ صنعتی

  زمین : 5000
  سوله : 2700
  اداری : 200
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  400,000,000تومان45,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 2700
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 3300
  سوله : 2500
  تولیدی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 3300
  سوله : 2500

  تولیدی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 12587
  سوله : 6500
  اداری : 450
  تولیدی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  45,000,000,000تومان

  زمین : 12587
  سوله : 6500
  اداری : 450

  تولیدی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 2400
  سوله : 1200
  اداری : 150
  پلاستیک

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 2400
  سوله : 1200
  اداری : 150

  پلاستیک

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 10500
  سوله : 4500
  اداری : 200

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  17,000,000,000تومان

  زمین : 10500
  سوله : 4500
  اداری : 200

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  زمین : 3000
  سوله : 2000
  اداری : 200
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  200,000,000تومان25,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 2000
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  زمین : 640
  سوله : 750
  اداری : 48
  برق والکترونیک

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  980,000,000تومان

  زمین : 640
  سوله : 750
  اداری : 48

  برق والکترونیک

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  600,000,000تومان65,000,000تومان
  اجاره زمین صنعتی درگرمدره

  زمین : 5000
  سوله : 2500
  اداری : 100

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  600,000,000تومان65,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 2500
  اداری : 100

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  زمین : 10000
  سوله : 7200
  تولیدی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  14,000,000,000تومان

  زمین : 10000
  سوله : 7200

  تولیدی

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  زمین : 9485
  سوله : 2400
  اداری : 200
  مواد غذایی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  9,000,000,000تومان

  زمین : 9485
  سوله : 2400
  اداری : 200

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  زمین : 1300
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  34,000,000,000تومان

  زمین : 1300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  زمین : 21000
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 21000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  زمین : 6250
  سوله : 1500
  اداری : 600
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  54,000,000,000تومان

  زمین : 6250
  سوله : 1500
  اداری : 600

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 360
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  3,000,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 360

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  زمین : 5000
  سوله : 2000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  10,000,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 2000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  زمین : 330
  سوله : 300
  اداری : 15
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  30,000,000تومان4,000,000تومان

  زمین : 330
  سوله : 300
  اداری : 15

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  200,000,000تومان20,000,000تومان
  رهن اجاره سالن۵۶۰ متردرمخصوص گرمدره۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

  زمین : 990
  سوله : 560
  اداری : 30

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  200,000,000تومان20,000,000تومان

  زمین : 990
  سوله : 560
  اداری : 30

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  60,000,000تومان8,000,000تومان
  رهن اجاره سالن۷۰۰متری دررباط کریم۵۶۴۱۷۹۲۹-۰۲۱

  زمین : 7000
  سوله : 700
  اداری : 140
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  60,000,000تومان8,000,000تومان

  زمین : 7000
  سوله : 700
  اداری : 140

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  50,000,000تومان10,000,000تومان
  رهن اجاره سوله ۲۰۰متری درکرج چهارراه ایران خودرو۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

  زمین : 200
  سوله : 200
  اداری : 30
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  50,000,000تومان10,000,000تومان

  زمین : 200
  سوله : 200
  اداری : 30

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  10,000,000تومان1,800,000تومان
  رهن اجاره سوله ۸۰متری در محدوده کرج تا قزوین۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

  زمین : 300
  سوله : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  10,000,000تومان1,800,000تومان

  زمین : 300
  سوله : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  زمین : 1500
  سوله : 650
  اداری : 100
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 1500
  سوله : 650
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  100,000,000تومان7,000,000تومان
  رهن اجاره سوله ۲۰۰ متری در شهر قدس

  زمین : 200
  سوله : 200
  اداری : 60
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  100,000,000تومان7,000,000تومان

  زمین : 200
  سوله : 200
  اداری : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  زمین : 5000
  سوله : 350
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  زمین : 5000
  سوله : 350

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  زمین : 20000
  سوله : 3500
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  100,000,000تومان5تومان

  زمین : 20000
  سوله : 3500
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  200,000,000تومان20,000,000تومان
  تهران نو اجاره سوله ۵۵۰ متری با بهترین امکانات

  زمین : 550
  سوله : 550
  اداری : 1
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  200,000,000تومان20,000,000تومان

  زمین : 550
  سوله : 550
  اداری : 1

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 560
  سوله : 360
  اداری : 30
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  4,500,000,000تومان

  زمین : 560
  سوله : 360
  اداری : 30

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 288
  سوله : 216
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  1,900,000,000تومان

  زمین : 288
  سوله : 216
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 288
  سوله : 288
  اداری : 170
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  1,750,000,000تومان

  زمین : 288
  سوله : 288
  اداری : 170

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 30
  سوله : 30
  تجاری

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  350,000,000تومان

  زمین : 30
  سوله : 30

  تجاری

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 9000
  سوله : 7000
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 9000
  سوله : 7000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 290
  سوله : 220
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  30,000,000تومان8تومان

  زمین : 290
  سوله : 220
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 450
  سوله : 360
  اداری : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  60,000,000تومان8تومان

  زمین : 450
  سوله : 360
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 4600
  سوله : 1300
  اداری : 864
  مواد غذایی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  4,500,000,000تومان

  زمین : 4600
  سوله : 1300
  اداری : 864

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 460
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  1,840,000,000تومان

  زمین : 460
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  8,170,000,000تومان
  فروش زمین صنعتی زیرقیمت در شهریار

  زمین : 1900
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  8,170,000,000تومان

  زمین : 1900
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 110
  سوله : 110
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 110
  سوله : 110

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 5880
  سوله : 500
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  8,000,000,000تومان

  زمین : 5880
  سوله : 500
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 970
  سوله : 700
  اداری : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  3,000,000,000تومان

  زمین : 970
  سوله : 700
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 480
  سوله : 300
  اداری : 30
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  750,000,000تومان

  زمین : 480
  سوله : 300
  اداری : 30

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 2100
  سوله : 600
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  3,500,000,000تومان

  زمین : 2100
  سوله : 600
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 200
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  1,000,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 200
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 780
  سوله : 290
  اداری : 12
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  2,400,000,000تومان

  زمین : 780
  سوله : 290
  اداری : 12

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 1600
  سوله : 750
  اداری : 140
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  1,300,000,000تومان

  زمین : 1600
  سوله : 750
  اداری : 140

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  50,000,000تومان6تومان
  اجاره سوله اکازیون مناسب کالا در شهریار

  زمین : 300
  سوله : 300
  اداری : 50
  تجاری

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  50,000,000تومان6تومان

  زمین : 300
  سوله : 300
  اداری : 50

  تجاری

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 200
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  250,000,000تومان2تومان

  زمین : 1000
  سوله : 200
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 750
  سوله : 750
  اداری : 12
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  50,000,000تومان9تومان

  زمین : 750
  سوله : 750
  اداری : 12

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 80
  سوله : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  25,000,000تومان2تومان

  زمین : 80
  سوله : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 2700
  سوله : 300
  اداری : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  80,000,000تومان2تومان

  زمین : 2700
  سوله : 300
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 5000
  سوله : 3200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 5000
  سوله : 3200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 1400
  سوله : 450
  اداری : 60
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  10,000,000تومان6تومان

  زمین : 1400
  سوله : 450
  اداری : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 280
  سوله : 100
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  20,000,000تومان2تومان

  زمین : 280
  سوله : 100
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 420
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  50,000,000تومان5تومان

  زمین : 1000
  سوله : 420
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 40000
  سوله : 17000
  اداری : 500
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 40000
  سوله : 17000
  اداری : 500

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 550
  سوله : 550
  اداری : 140
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  2,200,000,000تومان

  زمین : 550
  سوله : 550
  اداری : 140

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 840
  سوله : 400
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  8,400,000,000تومان

  زمین : 840
  سوله : 400
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 500
  سوله : 213
  اداری : 12
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  4,500,000,000تومان

  زمین : 500
  سوله : 213
  اداری : 12

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 200
  سوله : 200
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  4,000,000,000تومان

  زمین : 200
  سوله : 200
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 1800
  سوله : 1400
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 1800
  سوله : 1400
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  50,000,000تومان4,000,000تومان
  اجاره سوله نزدیک تهران

  زمین : 3000
  سوله : 250
  اداری : 20

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  50,000,000تومان4,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 250
  اداری : 20

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 600
  سوله : 600
  اداری : 140

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  1تومان8,400,000تومان

  زمین : 600
  سوله : 600
  اداری : 140

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 2000
  سوله : 750
  اداری : 200

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  500,000,000تومان40تومان

  زمین : 2000
  سوله : 750
  اداری : 200

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  150,000,000تومان3,000,000تومان
  اجاره انبار در کهریزک

  زمین : 250
  سوله : 250
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  150,000,000تومان3,000,000تومان

  زمین : 250
  سوله : 250

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  100,000,000تومان6,000,000تومان
  اجاره انبار در حکیمیه

  زمین : 170
  سوله : 170
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  100,000,000تومان6,000,000تومان

  زمین : 170
  سوله : 170

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 526
  سوله : 270
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  80,000,000تومان3,000,000تومان

  زمین : 526
  سوله : 270
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 10000
  سوله : 360
  اداری : 60
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 10000
  سوله : 360
  اداری : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  7,000,000,000تومان
  نکات مهم در قرارداد خرید کارگاه خرید زمین جاده مخصوص-لشکری-خرید زمین در جاده مخصوص کرج-خرید و فروش زمین در جاده قدیم کرج
  7,000,000,000تومان

  زمین : 20000

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  50,000,000تومان70,000,000تومان
  سوله فروشی-سوله اجاره-اجاره سوله-خرید سوله-معاوضه سوله-

  زمین : 840
  سوله : 150
  اداری : 20

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  50,000,000تومان70,000,000تومان

  زمین : 840
  سوله : 150
  اداری : 20

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 1650
  سوله : 1000
  اداری : 60
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  4,500,000,000تومان

  زمین : 1650
  سوله : 1000
  اداری : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  120,000,000,000تومان
  تجاری-مغازه مغازه فروشی-اجاره مغازه یا تجاری
  120,000,000,000تومان

  زمین : 2600
  اداری : 50

  تجاری

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 5100
  سوله : 2500
  اداری : 160
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  5,100,000,000تومان

  زمین : 5100
  سوله : 2500
  اداری : 160

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 525
  سوله : 330
  اداری : 100
  تولیدی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  1,900,000,000تومان

  زمین : 525
  سوله : 330
  اداری : 100

  تولیدی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  100,000,000تومان10,000,000تومان
  جاده مخصوص کرج(بزرگراه شهید لشکری)

  زمین : 900
  سوله : 300
  اداری : 80

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  100,000,000تومان10,000,000تومان

  زمین : 900
  سوله : 300
  اداری : 80

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 1200
  سوله : 800
  اداری : 50

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  4,200,000,000تومان

  زمین : 1200
  سوله : 800
  اداری : 50

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 85000
  سوله : 16500
  اداری : 300
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  300,000,000تومان330,000,000تومان

  زمین : 85000
  سوله : 16500
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  300,000,000تومان
  نکات مهم در قرارداد خرید کارگاه خرید زمین جاده مخصوص-لشکری-خرید زمین در جاده مخصوص کرج-خرید و فروش زمین در جاده قدیم کرج

  زمین : 150
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  300,000,000تومان

  زمین : 150

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 6700
  سوله : 800
  اداری : 200
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  7,000,000,000تومان

  زمین : 6700
  سوله : 800
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 240
  سوله : 140
  اداری : 30
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  2,200,000,000تومان

  زمین : 240
  سوله : 140
  اداری : 30

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 85000
  سوله : 17500
  اداری : 300
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  200,000,000تومان

  زمین : 85000
  سوله : 17500
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 20000
  سوله : 250

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 2200
  سوله : 900
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  2,000,000,000تومان

  زمین : 2200
  سوله : 900
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 13000
  سوله : 600
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  5,200,000,000تومان

  زمین : 13000
  سوله : 600
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 13000
  سوله : 600
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  2,860,000,000تومان

  زمین : 13000
  سوله : 600
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  25,000,000تومان5,500,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 500

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 310
  سوله : 252
  اداری : 15
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  30,000,000تومان3,000,000تومان

  زمین : 310
  سوله : 252
  اداری : 15

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  50,000,000تومان10تومان

  زمین : 6000
  سوله : 2000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 5000
  سوله : 2500
  اداری : 150
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  15,000,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 2500
  اداری : 150

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 9100
  سوله : 1200
  اداری : 600
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  12,000,000,000تومان

  زمین : 9100
  سوله : 1200
  اداری : 600

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 2980
  سوله : 1700
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 2980
  سوله : 1700
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 10800
  سوله : 1500
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  12,960,000,000تومان

  زمین : 10800
  سوله : 1500
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  ویژه
  50,000,000تومان4,500,000تومان
  اجاره ی انبار و سالن های اکازیون در مناطق صنعتی شهریار / املاک صنعتی سوله

  زمین : 13000
  سوله : 600
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  50,000,000تومان4,500,000تومان

  زمین : 13000
  سوله : 600
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 600
  اداری : 6
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  10,000,000تومان5,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 600
  اداری : 6

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  30,000,000تومان10,000,000تومان
  30,000,000تومان10,000,000تومان

  زمین : 950
  سوله : 950

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  200,000,000تومان20,000,000تومان

  زمین : 10800
  سوله : 1500
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  200,000,000تومان20,000,000تومان

  زمین : 10800
  سوله : 1500
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  200,000,000تومان32,000,000تومان

  زمین : 300
  سوله : 150

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  30,000,000تومان3,000,000تومان

  زمین : 140
  سوله : 140
  اداری : 100

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  30,000,000تومان3,000,000تومان

  زمین : 140
  سوله : 140
  اداری : 100

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  14,805,000,000تومان

  زمین : 705
  سوله : 288
  اداری : 64

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 200
  سوله : 200
  اداری : 80
  تجاری

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  3,000,000,000تومان

  زمین : 200
  سوله : 200
  اداری : 80

  تجاری

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  20,000,000تومان3,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 400

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 350
  اداری : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  10,000,000تومان1,800,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 350
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 108
  سوله : 108
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  700,000,000تومان

  زمین : 108
  سوله : 108
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  100,000,000تومان15,000,000تومان

  زمین : 200
  سوله : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  50,000,000تومان5,000,000تومان
  50,000,000تومان5,000,000تومان

  زمین : 600
  سوله : 450
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 1800
  سوله : 600
  اداری : 100
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  1,300,000,000تومان

  زمین : 1800
  سوله : 600
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 2000
  سوله : 800
  اداری : 50
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  3,500,000,000تومان

  زمین : 2000
  سوله : 800
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 600
  اداری : 100
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  800,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 600
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 2060
  سوله : 1100
  اداری : 400
  شیمیایی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  3,000,000,000تومان

  زمین : 2060
  سوله : 1100
  اداری : 400

  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  25,000,000,000تومان
  نکات مهم در قرارداد خرید کارگاه خرید زمین جاده مخصوص-لشکری-خرید زمین در جاده مخصوص کرج-خرید و فروش زمین در جاده قدیم کرج

  زمین : 5130
  سوله : 500
  اداری : 50
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  25,000,000,000تومان

  زمین : 5130
  سوله : 500
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  50,000,000تومان4,000,000تومان

  زمین : 150
  سوله : 150

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  30,000,000تومان4,500,000تومان
  30,000,000تومان4,500,000تومان

  زمین : 60
  سوله : 60

  تجاری

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  150,000,000تومان15,000,000تومان
  اجاره ۵۵۰ متر سالن سرپوشیده جهت چاپخانه در خیابان تهران نو/املاک صنعتی سوله
  150,000,000تومان15,000,000تومان

  زمین : 550
  سوله : 550

  تجاری

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  20,000,000تومان12,000,000تومان
  اجاره ۱۰۰۰ متر سوله در اتوبان آزادگان/املاک صنعتی سوله

  زمین : 3000
  سوله : 1000
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  20,000,000تومان12,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 1000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  15,000,000تومان1,500,000تومان
  15,000,000تومان1,500,000تومان

  زمین : 450
  سوله : 450

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 700
  اداری : 100
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  50,000,000تومان7,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 700
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  10,000,000تومان3,000,000تومان
  - فروش کارخانه در شهرک صنعتی عباس آباد به چه روال است ؟

  زمین : 300
  سوله : 150
  اداری : 50
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  10,000,000تومان3,000,000تومان

  زمین : 300
  سوله : 150
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 750
  اداری : 50
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  650,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 750
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  20,000,000تومان2,000,000تومان
  اجاره ۲۵۰ متر سوله در شمس آباد/املاک صنعتی سوله

  زمین : 2000
  سوله : 250
  اداری : 80
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  20,000,000تومان2,000,000تومان

  زمین : 2000
  سوله : 250
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  50,000,000تومان15,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 650
  اداری : 100
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  50,000,000تومان15,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 650
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 350
  اداری : 80
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  200,000,000تومان15,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 350
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 1800
  سوله : 800
  اداری : 150
  برق والکترونیک

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  3,400,000,000تومان

  زمین : 1800
  سوله : 800
  اداری : 150

  برق والکترونیک

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 40
  سوله : 50
  اداری : 45
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  600,000,000تومان

  زمین : 40
  سوله : 50
  اداری : 45

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  1,300,000,000تومان

  زمین : 1300
  سوله : 600
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 600
  سوله : 600
  اداری : 30
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  630,000,000تومان

  زمین : 600
  سوله : 600
  اداری : 30

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 393
  سوله : 310
  اداری : 65
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  2,000,000,000تومان

  زمین : 393
  سوله : 310
  اداری : 65

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 1400
  سوله : 700
  اداری : 50
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  800,000,000تومان

  زمین : 1400
  سوله : 700
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  4,500,000,000تومان
  فروش استثنایی ۲۳۰۰ متر سوله در شهرک صنعتی قلعه میر/املاک صنعتی سوله

  زمین : 3300
  سوله : 2300
  اداری : 100
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  4,500,000,000تومان

  زمین : 3300
  سوله : 2300
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 24500
  سوله : 13500
  اداری : 2000
  فلزی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  550,000,000تومان

  زمین : 24500
  سوله : 13500
  اداری : 2000

  فلزی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 5000
  سوله : 2000
  اداری : 400
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  200,000,000تومان60,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 2000
  اداری : 400

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 4500
  سوله : 3500
  اداری : 150
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 4500
  سوله : 3500
  اداری : 150

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  150,000,000تومان140,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 2400
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  150,000,000تومان140,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 2400
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  500,000,000تومان85,000,000تومان

  زمین : 6500
  سوله : 5300
  اداری : 700
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  500,000,000تومان85,000,000تومان

  زمین : 6500
  سوله : 5300
  اداری : 700

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  60,000,000تومان6,000,000تومان
  ۴۸۰۰متر زمین ۶۰۰مترسوله،مناسب انبار،شهرک صنعتی صفادشت/املاک سوله

  زمین : 4800
  سوله : 600
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  60,000,000تومان6,000,000تومان

  زمین : 4800
  سوله : 600
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  40,000,000تومان4,000,000تومان

  زمین : 700
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 255
  سوله : 150
  اداری : 40
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  50,000,000تومان5,000,000تومان

  زمین : 255
  سوله : 150
  اداری : 40

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 600
  سوله : 250
  اداری : 100
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  7,500,000,000تومان

  زمین : 600
  سوله : 250
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  8,500,000,000تومان
  8,500,000,000تومان

  زمین : 850
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 1500
  سوله : 100
  اداری : 25
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  20,000,000تومان3,000,000تومان

  زمین : 1500
  سوله : 100
  اداری : 25

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 20000
  سوله : 3500
  اداری : 20
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  100,000,000تومان50,000,000تومان

  زمین : 20000
  سوله : 3500
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 335
  سوله : 170
  اداری : 70
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  1,000,000,000تومان

  زمین : 335
  سوله : 170
  اداری : 70

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 1500
  سوله : 700
  اداری : 210
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  300,000,000تومان40,000,000تومان

  زمین : 1500
  سوله : 700
  اداری : 210

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  100,000,000تومان26,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 750
  اداری : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  100,000,000تومان26,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 750
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  100,000,000تومان50,000,000تومان
  100,000,000تومان50,000,000تومان

  زمین : 5200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  100,000,000تومان9,000,000تومان
  100,000,000تومان9,000,000تومان

  زمین : 440
  سوله : 200
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  100,000,000تومان15,000,000تومان
  اجاره سوله تمیز و مرتب به صورت دو طبقه واقع در جاده مخصوص/املاک صنعتی سوله

  زمین : 350
  سوله : 513
  اداری : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  100,000,000تومان15,000,000تومان

  زمین : 350
  سوله : 513
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  200,000,000تومان34,000,000تومان
  سوله فروشی-سوله اجاره-اجاره سوله-خرید سوله-معاوضه سوله-

  زمین : 2000
  سوله : 1000
  اداری : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  200,000,000تومان34,000,000تومان

  زمین : 2000
  سوله : 1000
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 3000
  سوله : 1500
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  200,000,000تومان30,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 1500
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 1600
  سوله : 500
  اداری : 180
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  12,800,000,000تومان

  زمین : 1600
  سوله : 500
  اداری : 180

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 5000
  تولیدی

  نام مشاور : saeed

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 5000

  تولیدی

  نام مشاور : saeed

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 1650
  سوله : 500
  اداری : 180
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 1650
  سوله : 500
  اداری : 180

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 300
  اداری : 12
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 300
  اداری : 12

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  10,000,000تومان6تومان
  اجاره سالن صنعتی سوله در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

  زمین : 6000
  سوله : 400
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  10,000,000تومان6تومان

  زمین : 6000
  سوله : 400

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  300,000,000تومان50,000,000تومان
  اجاره سالن و سوله صنعتی در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 16000
  سوله : 7000
  اداری : 3000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  300,000,000تومان50,000,000تومان

  زمین : 16000
  سوله : 7000
  اداری : 3000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  1,000,000,000تومان10,000,000تومان
  جاده قدیم اجاره سالن وسوله صنعتی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

  زمین : 3000
  سوله : 400
  اداری : 150
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  1,000,000,000تومان10,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 400
  اداری : 150

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 700
  سوله : 270
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 700
  سوله : 270
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  150,000,000تومان
  خرید سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی نصیرآباد/املاک صنعتی سوله

  زمین : 1500
  سوله : 750
  اداری : 120
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  150,000,000تومان

  زمین : 1500
  سوله : 750
  اداری : 120

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  6,000,000,000تومان
  خرید سالن و سوله صنعتی در نصیرآباد/املاک صنعتی سوله

  زمین : 4200
  سوله : 2000
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 4200
  سوله : 2000
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  700,000,000تومان
  فروش زمین های صنعتی جهت انبار در شهرک صنعتی صفادشت/املاک صنعتی سوله
  700,000,000تومان

  زمین : 10000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  20,000,000تومان1,500,000تومان
  اجاره کارخانه تولیدی باتمام امکانات در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله
  20,000,000تومان1,500,000تومان

  زمین : 35
  سوله : 35

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  50,000,000تومان6,000,000تومان
  اجاره زمین های صنعتی جهت انبار در احمداباد مستوفی/املاک صنعتی سوله
  50,000,000تومان6,000,000تومان

  زمین : 5000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 160
  سوله : 100
  اداری : 60
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  80,000,000تومان

  زمین : 160
  سوله : 100
  اداری : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  100,000,000تومان5,000,000تومان
  اجاره کارخانه تولیدی باتمام امکانات در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله
  100,000,000تومان5,000,000تومان

  زمین : 92
  سوله : 92

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  200,000,000تومان30,000,000تومان
  اجاره سالن سوله و زمین صنعتی در احمداباد مستوفی/املاک صنعتی سوله

  زمین : 6000
  سوله : 1700
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  200,000,000تومان30,000,000تومان

  زمین : 6000
  سوله : 1700
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  50,000,000تومان30,000,000تومان

  زمین : 2160
  سوله : 2160
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  1,000,000,000تومان300,000,000تومان
  اجاره کارخانه تولیدی با تمام امکانات در جاده مخصوص کرج/املاک صنعتی سوله

  زمین : 11000
  سوله : 3000
  اداری : 750
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  1,000,000,000تومان300,000,000تومان

  زمین : 11000
  سوله : 3000
  اداری : 750

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 3000
  سوله : 200
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  50,000,000تومان20,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 200
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  50,000,000تومان3,500,000تومان

  زمین : 65
  سوله : 65

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 1800
  سوله : 300
  اداری : 60
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  50,000,000تومان17,000,000تومان

  زمین : 1800
  سوله : 300
  اداری : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  5,600,000,000تومان
  فروش انبار کالا و دپو محصولات در محدوده شرق تهران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 5500
  سوله : 1000
  اداری : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  5,600,000,000تومان

  زمین : 5500
  سوله : 1000
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 40000
  سوله : 6000
  اداری : 10
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 40000
  سوله : 6000
  اداری : 10

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  1,800,000,000تومان
  خرید سالن و سوله صنعتی در شهرک عباس اباد(علاقه مند)/املاک صنعتی سوله

  زمین : 1700
  سوله : 1300
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  1,800,000,000تومان

  زمین : 1700
  سوله : 1300
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  5,000,000,000تومان
  خرید و فروش انبار کارگاه و کارخانه صنعتی در حومه کرج/املاک صنعتی سوله

  زمین : 5000
  سوله : 1000
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  5,000,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 1000
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 40000
  سوله : 8000
  اداری : 500
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 40000
  سوله : 8000
  اداری : 500

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  30,000,000,000تومان
  خرید شرایطی و اکازیون انبار کالا در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

  زمین : 15000
  سوله : 5000
  اداری : 600
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  30,000,000,000تومان

  زمین : 15000
  سوله : 5000
  اداری : 600

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  50,000,000تومان2,500,000تومان
  اجاره سالن سوله و زمین صنعتی در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

  زمین : 2700
  سوله : 300
  اداری : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  50,000,000تومان2,500,000تومان

  زمین : 2700
  سوله : 300
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  200,000,000تومان35,000,000تومان
  اجاره کارگاه تخلیه باکمترین اجاره بها در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

  زمین : 3000
  سوله : 1500
  اداری : 25
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  200,000,000تومان35,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 1500
  اداری : 25

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  50,000,000تومان6,000,000تومان
  اجاره انبار کالا و دپو محصولات در بزرگراه ازادگان/املاک صنعتی سوله

  زمین : 700
  سوله : 500
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  50,000,000تومان6,000,000تومان

  زمین : 700
  سوله : 500
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  1,250,000,000تومان
  خرید زیر قیمت انبار یا سوله صنعتی در محدوده جنوب تهران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 5000
  سوله : 1500
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  1,250,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 1500
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  3,000,000,000تومان

  زمین : 270
  سوله : 270

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  5,500,000,000تومان
  خریدفروش انبار وکارگاه تولیدی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

  زمین : 1130
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  5,500,000,000تومان

  زمین : 1130
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  5,000,000,000تومان
  فروش زمینهای صنعتی برای انبار در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله
  5,000,000,000تومان

  زمین : 1000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 316
  سوله : 200
  اداری : 40
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  1,500,000,000تومان

  زمین : 316
  سوله : 200
  اداری : 40

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  1,740,000,000تومان
  جاده قدیم فروش زمینهای صنعتی جهت انبار /املاک صنعتی سوله
  1,740,000,000تومان

  زمین : 290

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  900,000,000تومان
  فروش زمین های صنعتی با امکانات ویژه در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله
  900,000,000تومان

  زمین : 290

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  10,000,000,000تومان
  خرید کارگاه و کارخانه در بهترین منطقه صنعتی بزرگراه ازادگان/املاک صنعتی سوله
  10,000,000,000تومان

  زمین : 4500
  سوله : 400

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 3400
  سوله : 600
  اداری : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 3400
  سوله : 600
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  1,000,000,000تومان
  خرید زیر قیمت انبار سالن و سوله در بزرگراه ازادگان/املاک صنعتی سوله

  زمین : 245
  سوله : 190
  اداری : 40
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  1,000,000,000تومان

  زمین : 245
  سوله : 190
  اداری : 40

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  9,000,000,000تومان
  خرید سوله و زمین صنعتی در شهرک صنعتی نظراباد/املاک صنعتی سوله

  زمین : 5000
  سوله : 2700
  اداری : 500
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  9,000,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 2700
  اداری : 500

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  300,000,000تومان140,000,000تومان
  اجاره انبارو کارگاه تولیدی با تمام امکانات در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

  زمین : 7000
  سوله : 3500
  اداری : 700
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  300,000,000تومان140,000,000تومان

  زمین : 7000
  سوله : 3500
  اداری : 700

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  6,500,000,000تومان
  خرید سوله و زمین صنعتی با بهترین شرایط در بزرگراه ازادگان/املاک صنعتی سوله

  زمین : 2600
  سوله : 1400
  اداری : 150
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  6,500,000,000تومان

  زمین : 2600
  سوله : 1400
  اداری : 150

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  2,000,000,000تومان

  زمین : 800
  سوله : 500

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  900,000,000تومان
  خرید کارگاه و کارخانه در بهترین منطقه بزرگراه ازادگان/املاک صنعتی سوله
  900,000,000تومان

  زمین : 300
  سوله : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  7,500,000,000تومان
  فروش زمین های صنعتی جهت انبار در بزرگراه ازادگان/املاک صنعتی سوله
  7,500,000,000تومان

  زمین : 15000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل