مقايسه آگهی ها

شعبه یک جاده قدیم کرج

شعبه یک مجموعه مناطق تحت پوشش این شعبه شامل کلیه مناطق و شهرک های صنعتی غرب تهران از جمله /جاده قدیم کرج/گرمدره/شاداباد/قلعه حسن خان/ماهدشت/شهرک صنعتی زاگرس/شهرک صنعتی صفادشت/شهرک صنعتی سیمین دشت/شهرک صنعتی هشتگرد/شهرک صنعتی نظر اباد/شهرک صنعتی کاسپین/شهرک صنعتی البرز میباشد. شما برای دریافت اطلاعات این مناطق میتوانید با تلفن 02166661330 تماس گرفته واز خدمات کارشناسان ما رایگان بهره مند شوید

  100,000,000تومان40,000,000تومان
  اجاره کارخانه با خط تولید شوینده و شامپو در آزادگان

  زمین : 4500
  سوله : 1000
  اداری : 200
  ارایشی بهداشتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 6 روز قبل

  100,000,000تومان40,000,000تومان

  زمین : 4500
  سوله : 1000
  اداری : 200

  ارایشی بهداشتی

  تاریخ ثبت : 6 روز قبل

  زمین : 288
  سوله : 216
  اداری : 20
  سایر

  تاریخ ثبت : 7 روز قبل

  2,400,000,000تومان

  زمین : 288
  سوله : 216
  اداری : 20

  سایر

  تاریخ ثبت : 7 روز قبل

  زمین : 288
  سوله : 288
  اداری : 30
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 روز قبل

  2,000,000,000تومان

  زمین : 288
  سوله : 288
  اداری : 30

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 روز قبل

  زمین : 5000
  سوله : 2000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

  10,000,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 2000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

  500,000,000تومان30,000,000تومان
  اجاره ۱۵۰۰ متر سالن و ۱۳۰۰ متر مسقف در احمد آباد مستوفی

  زمین : 4000
  سوله : 1500
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  500,000,000تومان30,000,000تومان

  زمین : 4000
  سوله : 1500

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  زمین : 1600
  سوله : 1000
  اداری : 30
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  10,000,000,000تومان

  زمین : 1600
  سوله : 1000
  اداری : 30

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  زمین : 270
  سوله : 270
  تجاری

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  200,000,000تومان

  زمین : 270
  سوله : 270

  تجاری

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  زمین : 1375
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  4,200,000,000تومان

  زمین : 1375

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  50,000,000تومان30,000,000تومان
  رهن و اجاره ۱۱۰۰ متر سالن با قیمت مناسب در منطقه صنعتی گرمدره

  زمین : 1300
  سوله : 1100
  اداری : 160
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  50,000,000تومان30,000,000تومان

  زمین : 1300
  سوله : 1100
  اداری : 160

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  50,000,000تومان12,000,000تومان
  اجاره سوله ۲۵۰ متری در مناطق صنعتی شهریار

  زمین : 1000
  سوله : 250
  اداری : 60

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  50,000,000تومان12,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 250
  اداری : 60

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  زمین : 1270
  سوله : 1100
  اداری : 160
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  5,500,000,000تومان

  زمین : 1270
  سوله : 1100
  اداری : 160

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  زمین : 600
  سوله : 600
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  2,400,000,000تومان

  زمین : 600
  سوله : 600
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  زمین : 20000
  سوله : 1500
  اداری : 100
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  25,000,000,000تومان

  زمین : 20000
  سوله : 1500
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  زمین : 230
  سوله : 230
  اداری : 70
  مواد غذایی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  600,000,000تومان

  زمین : 230
  سوله : 230
  اداری : 70

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  زمین : 20000
  سوله : 600
  اداری : 150
  تولیدی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  1,200,000,000تومان

  زمین : 20000
  سوله : 600
  اداری : 150

  تولیدی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 4960
  سوله : 2725
  اداری : 100
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  7,000,000,000تومان

  زمین : 4960
  سوله : 2725
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 3360
  سوله : 1200
  اداری : 1000

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 3360
  سوله : 1200
  اداری : 1000

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 6000
  سوله : 2400
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  33,000,000,000تومان

  زمین : 6000
  سوله : 2400

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 15000
  سوله : 5000
  اداری : 12000
  مواد غذایی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  6,600,000,000تومان

  زمین : 15000
  سوله : 5000
  اداری : 12000

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 4000
  سوله : 1200
  اداری : 30
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 4000
  سوله : 1200
  اداری : 30

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 3000
  سوله : 550
  اداری : 60
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  1,500,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 550
  اداری : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 4000
  سوله : 1000
  اداری : 400
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  1,800,000,000تومان

  زمین : 4000
  سوله : 1000
  اداری : 400

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 3000
  سوله : 1400
  اداری : 400
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  10,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 1400
  اداری : 400

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 414
  اداری : 64
  تولیدی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  700,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 414
  اداری : 64

  تولیدی

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 550
  اداری : 70
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  5,000,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 550
  اداری : 70

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  زمین : 9000
  سوله : 2900
  اداری : 100
  کشاورزی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  3,600,000,000تومان

  زمین : 9000
  سوله : 2900
  اداری : 100

  کشاورزی

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  زمین : 3000
  سوله : 750
  اداری : 300
  مواد غذایی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  1تومان

  زمین : 3000
  سوله : 750
  اداری : 300

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  زمین : 2000
  سوله : 500
  اداری : 240
  مواد غذایی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  2,300,000,000تومان

  زمین : 2000
  سوله : 500
  اداری : 240

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  زمین : 10000
  سوله : 6000
  اداری : 1200

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  11,500,000,000تومان

  زمین : 10000
  سوله : 6000
  اداری : 1200

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  زمین : 15000
  سوله : 360
  اداری : 25
  تولیدی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  70,000,000تومان15,000,000تومان

  زمین : 15000
  سوله : 360
  اداری : 25

  تولیدی

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  400,000,000تومان45,000,000تومان
  اجاره انبار برای شرکت های بزرگ صنعتی

  زمین : 5000
  سوله : 2700
  اداری : 200
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  400,000,000تومان45,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 2700
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  زمین : 3300
  سوله : 2500
  تولیدی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 3300
  سوله : 2500

  تولیدی

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  زمین : 12587
  سوله : 6500
  اداری : 450
  تولیدی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  45,000,000,000تومان

  زمین : 12587
  سوله : 6500
  اداری : 450

  تولیدی

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  زمین : 2400
  سوله : 1200
  اداری : 150
  پلاستیک

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 2400
  سوله : 1200
  اداری : 150

  پلاستیک

  تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

  زمین : 10500
  سوله : 4500
  اداری : 200

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  17,000,000,000تومان

  زمین : 10500
  سوله : 4500
  اداری : 200

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  زمین : 3000
  سوله : 2000
  اداری : 200
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  200,000,000تومان25,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 2000
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  زمین : 640
  سوله : 750
  اداری : 48
  برق والکترونیک

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  980,000,000تومان

  زمین : 640
  سوله : 750
  اداری : 48

  برق والکترونیک

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  600,000,000تومان65,000,000تومان
  اجاره زمین صنعتی درگرمدره

  زمین : 5000
  سوله : 2500
  اداری : 100

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  600,000,000تومان65,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 2500
  اداری : 100

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  زمین : 10000
  سوله : 7200
  تولیدی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  14,000,000,000تومان

  زمین : 10000
  سوله : 7200

  تولیدی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  زمین : 9485
  سوله : 2400
  اداری : 200
  مواد غذایی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  9,000,000,000تومان

  زمین : 9485
  سوله : 2400
  اداری : 200

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  زمین : 1300
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  34,000,000,000تومان

  زمین : 1300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  زمین : 21000
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 21000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 6250
  سوله : 1500
  اداری : 600
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  54,000,000,000تومان

  زمین : 6250
  سوله : 1500
  اداری : 600

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 360
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  3,000,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 360

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 5000
  سوله : 2000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  10,000,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 2000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 330
  سوله : 300
  اداری : 15
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  30,000,000تومان4,000,000تومان

  زمین : 330
  سوله : 300
  اداری : 15

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  200,000,000تومان20,000,000تومان
  رهن اجاره سالن۵۶۰ متردرمخصوص گرمدره۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

  زمین : 990
  سوله : 560
  اداری : 30

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  200,000,000تومان20,000,000تومان

  زمین : 990
  سوله : 560
  اداری : 30

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  60,000,000تومان8,000,000تومان
  رهن اجاره سالن۷۰۰متری دررباط کریم۵۶۴۱۷۹۲۹-۰۲۱

  زمین : 7000
  سوله : 700
  اداری : 140
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  60,000,000تومان8,000,000تومان

  زمین : 7000
  سوله : 700
  اداری : 140

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  50,000,000تومان10,000,000تومان
  رهن اجاره سوله ۲۰۰متری درکرج چهارراه ایران خودرو۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

  زمین : 200
  سوله : 200
  اداری : 30
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  50,000,000تومان10,000,000تومان

  زمین : 200
  سوله : 200
  اداری : 30

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  10,000,000تومان1,800,000تومان
  رهن اجاره سوله ۸۰متری در محدوده کرج تا قزوین۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

  زمین : 300
  سوله : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  10,000,000تومان1,800,000تومان

  زمین : 300
  سوله : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 1500
  سوله : 650
  اداری : 100
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 1500
  سوله : 650
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  100,000,000تومان7,000,000تومان
  رهن اجاره سوله ۲۰۰ متری در شهر قدس

  زمین : 200
  سوله : 200
  اداری : 60
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  100,000,000تومان7,000,000تومان

  زمین : 200
  سوله : 200
  اداری : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 5000
  سوله : 350
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 5000
  سوله : 350

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 20000
  سوله : 3500
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  100,000,000تومان5تومان

  زمین : 20000
  سوله : 3500
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  200,000,000تومان20,000,000تومان
  تهران نو اجاره سوله ۵۵۰ متری با بهترین امکانات

  زمین : 550
  سوله : 550
  اداری : 1
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  200,000,000تومان20,000,000تومان

  زمین : 550
  سوله : 550
  اداری : 1

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 560
  سوله : 360
  اداری : 30
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  4,500,000,000تومان

  زمین : 560
  سوله : 360
  اداری : 30

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 288
  سوله : 216
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  1,900,000,000تومان

  زمین : 288
  سوله : 216
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 288
  سوله : 288
  اداری : 170
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  1,750,000,000تومان

  زمین : 288
  سوله : 288
  اداری : 170

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 30
  سوله : 30
  تجاری

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  350,000,000تومان

  زمین : 30
  سوله : 30

  تجاری

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 9000
  سوله : 7000
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 9000
  سوله : 7000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 290
  سوله : 220
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  30,000,000تومان8تومان

  زمین : 290
  سوله : 220
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 450
  سوله : 360
  اداری : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  60,000,000تومان8تومان

  زمین : 450
  سوله : 360
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 4600
  سوله : 1300
  اداری : 864
  مواد غذایی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  4,500,000,000تومان

  زمین : 4600
  سوله : 1300
  اداری : 864

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 460
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  1,840,000,000تومان

  زمین : 460
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  8,170,000,000تومان
  فروش زمین صنعتی زیرقیمت در شهریار

  زمین : 1900
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  8,170,000,000تومان

  زمین : 1900
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 110
  سوله : 110
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 110
  سوله : 110

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 5880
  سوله : 500
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  8,000,000,000تومان

  زمین : 5880
  سوله : 500
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 970
  سوله : 700
  اداری : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  3,000,000,000تومان

  زمین : 970
  سوله : 700
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 480
  سوله : 300
  اداری : 30
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 480
  سوله : 300
  اداری : 30

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 2100
  سوله : 600
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  3,500,000,000تومان

  زمین : 2100
  سوله : 600
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 200
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  1,000,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 200
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 780
  سوله : 290
  اداری : 12
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  2,400,000,000تومان

  زمین : 780
  سوله : 290
  اداری : 12

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 1600
  سوله : 750
  اداری : 140
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  1,300,000,000تومان

  زمین : 1600
  سوله : 750
  اداری : 140

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  50,000,000تومان6تومان
  اجاره سوله اکازیون مناسب کالا در شهریار

  زمین : 300
  سوله : 300
  اداری : 50
  تجاری

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  50,000,000تومان6تومان

  زمین : 300
  سوله : 300
  اداری : 50

  تجاری

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 200
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  250,000,000تومان2تومان

  زمین : 1000
  سوله : 200
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 750
  سوله : 750
  اداری : 12
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  50,000,000تومان9تومان

  زمین : 750
  سوله : 750
  اداری : 12

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 80
  سوله : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  25,000,000تومان2تومان

  زمین : 80
  سوله : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 2700
  سوله : 300
  اداری : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  80,000,000تومان2تومان

  زمین : 2700
  سوله : 300
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 5000
  سوله : 3200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 5000
  سوله : 3200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 1400
  سوله : 450
  اداری : 60
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  10,000,000تومان6تومان

  زمین : 1400
  سوله : 450
  اداری : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 280
  سوله : 100
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  20,000,000تومان2تومان

  زمین : 280
  سوله : 100
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 420
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  50,000,000تومان5تومان

  زمین : 1000
  سوله : 420
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 40000
  سوله : 17000
  اداری : 500
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 40000
  سوله : 17000
  اداری : 500

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 550
  سوله : 550
  اداری : 140
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  2,200,000,000تومان

  زمین : 550
  سوله : 550
  اداری : 140

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 840
  سوله : 400
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  8,400,000,000تومان

  زمین : 840
  سوله : 400
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 500
  سوله : 213
  اداری : 12
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  4,500,000,000تومان

  زمین : 500
  سوله : 213
  اداری : 12

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 200
  سوله : 200
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  4,000,000,000تومان

  زمین : 200
  سوله : 200
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 1800
  سوله : 1400
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 1800
  سوله : 1400
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  50,000,000تومان4,000,000تومان
  اجاره سوله نزدیک تهران

  زمین : 3000
  سوله : 250
  اداری : 20

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  50,000,000تومان4,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 250
  اداری : 20

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 600
  سوله : 600
  اداری : 140

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  1تومان8,400,000تومان

  زمین : 600
  سوله : 600
  اداری : 140

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 2000
  سوله : 750
  اداری : 200

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  500,000,000تومان40تومان

  زمین : 2000
  سوله : 750
  اداری : 200

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  150,000,000تومان3,000,000تومان
  اجاره انبار در کهریزک

  زمین : 250
  سوله : 250
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  150,000,000تومان3,000,000تومان

  زمین : 250
  سوله : 250

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  100,000,000تومان6,000,000تومان
  اجاره انبار در حکیمیه

  زمین : 170
  سوله : 170
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  100,000,000تومان6,000,000تومان

  زمین : 170
  سوله : 170

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 526
  سوله : 270
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  80,000,000تومان3,000,000تومان

  زمین : 526
  سوله : 270
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 10000
  سوله : 360
  اداری : 60
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 10000
  سوله : 360
  اداری : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  7,000,000,000تومان
  نکات مهم در قرارداد خرید کارگاه خرید زمین جاده مخصوص-لشکری-خرید زمین در جاده مخصوص کرج-خرید و فروش زمین در جاده قدیم کرج
  7,000,000,000تومان

  زمین : 20000

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  50,000,000تومان70,000,000تومان
  سوله فروشی-سوله اجاره-اجاره سوله-خرید سوله-معاوضه سوله-

  زمین : 840
  سوله : 150
  اداری : 20

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  50,000,000تومان70,000,000تومان

  زمین : 840
  سوله : 150
  اداری : 20

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 1650
  سوله : 1000
  اداری : 60
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  4,500,000,000تومان

  زمین : 1650
  سوله : 1000
  اداری : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  120,000,000,000تومان
  تجاری-مغازه مغازه فروشی-اجاره مغازه یا تجاری
  120,000,000,000تومان

  زمین : 2600
  اداری : 50

  تجاری

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 5100
  سوله : 2500
  اداری : 160
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  5,100,000,000تومان

  زمین : 5100
  سوله : 2500
  اداری : 160

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 525
  سوله : 330
  اداری : 100
  تولیدی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  1,900,000,000تومان

  زمین : 525
  سوله : 330
  اداری : 100

  تولیدی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  100,000,000تومان10,000,000تومان
  جاده مخصوص کرج(بزرگراه شهید لشکری)

  زمین : 900
  سوله : 300
  اداری : 80

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  100,000,000تومان10,000,000تومان

  زمین : 900
  سوله : 300
  اداری : 80

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 1200
  سوله : 800
  اداری : 50

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  4,200,000,000تومان

  زمین : 1200
  سوله : 800
  اداری : 50

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 85000
  سوله : 16500
  اداری : 300
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  300,000,000تومان330,000,000تومان

  زمین : 85000
  سوله : 16500
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  300,000,000تومان
  نکات مهم در قرارداد خرید کارگاه خرید زمین جاده مخصوص-لشکری-خرید زمین در جاده مخصوص کرج-خرید و فروش زمین در جاده قدیم کرج

  زمین : 150
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  300,000,000تومان

  زمین : 150

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 6700
  سوله : 800
  اداری : 200
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  7,000,000,000تومان

  زمین : 6700
  سوله : 800
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 240
  سوله : 140
  اداری : 30
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  2,200,000,000تومان

  زمین : 240
  سوله : 140
  اداری : 30

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 85000
  سوله : 17500
  اداری : 300
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  200,000,000تومان

  زمین : 85000
  سوله : 17500
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 20000
  سوله : 250

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 2200
  سوله : 900
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  2,000,000,000تومان

  زمین : 2200
  سوله : 900
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 13000
  سوله : 600
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  5,200,000,000تومان

  زمین : 13000
  سوله : 600
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 13000
  سوله : 600
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  2,860,000,000تومان

  زمین : 13000
  سوله : 600
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  25,000,000تومان5,500,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 500

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 310
  سوله : 252
  اداری : 15
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  30,000,000تومان3,000,000تومان

  زمین : 310
  سوله : 252
  اداری : 15

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  50,000,000تومان10تومان

  زمین : 6000
  سوله : 2000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 5000
  سوله : 2500
  اداری : 150
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  15,000,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 2500
  اداری : 150

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

  زمین : 9100
  سوله : 1200
  اداری : 600
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  12,000,000,000تومان

  زمین : 9100
  سوله : 1200
  اداری : 600

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 2980
  سوله : 1700
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 2980
  سوله : 1700
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 10800
  سوله : 1500
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  12,960,000,000تومان

  زمین : 10800
  سوله : 1500
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  ویژه
  50,000,000تومان4,500,000تومان
  اجاره ی انبار و سالن های اکازیون در مناطق صنعتی شهریار / املاک صنعتی سوله

  زمین : 13000
  سوله : 600
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  50,000,000تومان4,500,000تومان

  زمین : 13000
  سوله : 600
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 600
  اداری : 6
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  10,000,000تومان5,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 600
  اداری : 6

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  30,000,000تومان10,000,000تومان
  30,000,000تومان10,000,000تومان

  زمین : 950
  سوله : 950

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  200,000,000تومان20,000,000تومان

  زمین : 10800
  سوله : 1500
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  200,000,000تومان20,000,000تومان

  زمین : 10800
  سوله : 1500
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  200,000,000تومان32,000,000تومان

  زمین : 300
  سوله : 150

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  30,000,000تومان3,000,000تومان

  زمین : 140
  سوله : 140
  اداری : 100

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  30,000,000تومان3,000,000تومان

  زمین : 140
  سوله : 140
  اداری : 100

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  14,805,000,000تومان

  زمین : 705
  سوله : 288
  اداری : 64

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 200
  سوله : 200
  اداری : 80
  تجاری

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  3,000,000,000تومان

  زمین : 200
  سوله : 200
  اداری : 80

  تجاری

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  20,000,000تومان3,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 400

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 350
  اداری : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  10,000,000تومان1,800,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 350
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 108
  سوله : 108
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  700,000,000تومان

  زمین : 108
  سوله : 108
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  100,000,000تومان15,000,000تومان

  زمین : 200
  سوله : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  50,000,000تومان5,000,000تومان
  50,000,000تومان5,000,000تومان

  زمین : 600
  سوله : 450
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 1800
  سوله : 600
  اداری : 100
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  1,300,000,000تومان

  زمین : 1800
  سوله : 600
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 2000
  سوله : 800
  اداری : 50
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  3,500,000,000تومان

  زمین : 2000
  سوله : 800
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 600
  اداری : 100
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  800,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 600
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 2060
  سوله : 1100
  اداری : 400
  شیمیایی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  3,000,000,000تومان

  زمین : 2060
  سوله : 1100
  اداری : 400

  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  25,000,000,000تومان
  نکات مهم در قرارداد خرید کارگاه خرید زمین جاده مخصوص-لشکری-خرید زمین در جاده مخصوص کرج-خرید و فروش زمین در جاده قدیم کرج

  زمین : 5130
  سوله : 500
  اداری : 50
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  25,000,000,000تومان

  زمین : 5130
  سوله : 500
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  50,000,000تومان4,000,000تومان

  زمین : 150
  سوله : 150

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  30,000,000تومان4,500,000تومان
  30,000,000تومان4,500,000تومان

  زمین : 60
  سوله : 60

  تجاری

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  150,000,000تومان15,000,000تومان
  اجاره ۵۵۰ متر سالن سرپوشیده جهت چاپخانه در خیابان تهران نو/املاک صنعتی سوله
  150,000,000تومان15,000,000تومان

  زمین : 550
  سوله : 550

  تجاری

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  20,000,000تومان12,000,000تومان
  اجاره ۱۰۰۰ متر سوله در اتوبان آزادگان/املاک صنعتی سوله

  زمین : 3000
  سوله : 1000
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  20,000,000تومان12,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 1000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  15,000,000تومان1,500,000تومان
  15,000,000تومان1,500,000تومان

  زمین : 450
  سوله : 450

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 700
  اداری : 100
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  50,000,000تومان7,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 700
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  10,000,000تومان3,000,000تومان
  - فروش کارخانه در شهرک صنعتی عباس آباد به چه روال است ؟

  زمین : 300
  سوله : 150
  اداری : 50
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  10,000,000تومان3,000,000تومان

  زمین : 300
  سوله : 150
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 750
  اداری : 50
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  650,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 750
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  20,000,000تومان2,000,000تومان
  اجاره ۲۵۰ متر سوله در شمس آباد/املاک صنعتی سوله

  زمین : 2000
  سوله : 250
  اداری : 80
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  20,000,000تومان2,000,000تومان

  زمین : 2000
  سوله : 250
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  50,000,000تومان15,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 650
  اداری : 100
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  50,000,000تومان15,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 650
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 350
  اداری : 80
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  200,000,000تومان15,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 350
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 1800
  سوله : 800
  اداری : 150
  برق والکترونیک

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  3,400,000,000تومان

  زمین : 1800
  سوله : 800
  اداری : 150

  برق والکترونیک

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 40
  سوله : 50
  اداری : 45
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  600,000,000تومان

  زمین : 40
  سوله : 50
  اداری : 45

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  1,300,000,000تومان

  زمین : 1300
  سوله : 600
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 600
  سوله : 600
  اداری : 30
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  630,000,000تومان

  زمین : 600
  سوله : 600
  اداری : 30

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 393
  سوله : 310
  اداری : 65
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  2,000,000,000تومان

  زمین : 393
  سوله : 310
  اداری : 65

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 1400
  سوله : 700
  اداری : 50
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  800,000,000تومان

  زمین : 1400
  سوله : 700
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  4,500,000,000تومان
  فروش استثنایی ۲۳۰۰ متر سوله در شهرک صنعتی قلعه میر/املاک صنعتی سوله

  زمین : 3300
  سوله : 2300
  اداری : 100
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  4,500,000,000تومان

  زمین : 3300
  سوله : 2300
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 24500
  سوله : 13500
  اداری : 2000
  فلزی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  550,000,000تومان

  زمین : 24500
  سوله : 13500
  اداری : 2000

  فلزی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 5000
  سوله : 2000
  اداری : 400
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  200,000,000تومان60,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 2000
  اداری : 400

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 4500
  سوله : 3500
  اداری : 150
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 4500
  سوله : 3500
  اداری : 150

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  150,000,000تومان140,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 2400
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  150,000,000تومان140,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 2400
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  500,000,000تومان85,000,000تومان

  زمین : 6500
  سوله : 5300
  اداری : 700
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  500,000,000تومان85,000,000تومان

  زمین : 6500
  سوله : 5300
  اداری : 700

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  60,000,000تومان6,000,000تومان
  ۴۸۰۰متر زمین ۶۰۰مترسوله،مناسب انبار،شهرک صنعتی صفادشت/املاک سوله

  زمین : 4800
  سوله : 600
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  60,000,000تومان6,000,000تومان

  زمین : 4800
  سوله : 600
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  40,000,000تومان4,000,000تومان

  زمین : 700
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 255
  سوله : 150
  اداری : 40
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  50,000,000تومان5,000,000تومان

  زمین : 255
  سوله : 150
  اداری : 40

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 600
  سوله : 250
  اداری : 100
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  7,500,000,000تومان

  زمین : 600
  سوله : 250
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  8,500,000,000تومان
  8,500,000,000تومان

  زمین : 850
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 1500
  سوله : 100
  اداری : 25
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  20,000,000تومان3,000,000تومان

  زمین : 1500
  سوله : 100
  اداری : 25

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 20000
  سوله : 3500
  اداری : 20
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  100,000,000تومان50,000,000تومان

  زمین : 20000
  سوله : 3500
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 335
  سوله : 170
  اداری : 70
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  1,000,000,000تومان

  زمین : 335
  سوله : 170
  اداری : 70

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 1500
  سوله : 700
  اداری : 210
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  300,000,000تومان40,000,000تومان

  زمین : 1500
  سوله : 700
  اداری : 210

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  100,000,000تومان26,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 750
  اداری : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  100,000,000تومان26,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 750
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  100,000,000تومان50,000,000تومان
  100,000,000تومان50,000,000تومان

  زمین : 5200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  100,000,000تومان9,000,000تومان
  100,000,000تومان9,000,000تومان

  زمین : 440
  سوله : 200
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  100,000,000تومان15,000,000تومان
  اجاره سوله تمیز و مرتب به صورت دو طبقه واقع در جاده مخصوص/املاک صنعتی سوله

  زمین : 350
  سوله : 513
  اداری : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  100,000,000تومان15,000,000تومان

  زمین : 350
  سوله : 513
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  200,000,000تومان34,000,000تومان
  سوله فروشی-سوله اجاره-اجاره سوله-خرید سوله-معاوضه سوله-

  زمین : 2000
  سوله : 1000
  اداری : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  200,000,000تومان34,000,000تومان

  زمین : 2000
  سوله : 1000
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 3000
  سوله : 1500
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  200,000,000تومان30,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 1500
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

  زمین : 1600
  سوله : 500
  اداری : 180
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  12,800,000,000تومان

  زمین : 1600
  سوله : 500
  اداری : 180

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  زمین : 5000
  تولیدی

  نام مشاور : saeed

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 5000

  تولیدی

  نام مشاور : saeed

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  زمین : 1650
  سوله : 500
  اداری : 180
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  زمین : 1650
  سوله : 500
  اداری : 180

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 300
  اداری : 12
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  زمین : 1000
  سوله : 300
  اداری : 12

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  10,000,000تومان6تومان
  اجاره سالن صنعتی سوله در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

  زمین : 6000
  سوله : 400
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  10,000,000تومان6تومان

  زمین : 6000
  سوله : 400

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  300,000,000تومان50,000,000تومان
  اجاره سالن و سوله صنعتی در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 16000
  سوله : 7000
  اداری : 3000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  300,000,000تومان50,000,000تومان

  زمین : 16000
  سوله : 7000
  اداری : 3000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  1,000,000,000تومان10,000,000تومان
  جاده قدیم اجاره سالن وسوله صنعتی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

  زمین : 3000
  سوله : 400
  اداری : 150
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  1,000,000,000تومان10,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 400
  اداری : 150

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  زمین : 700
  سوله : 270
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  زمین : 700
  سوله : 270
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  150,000,000تومان
  خرید سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی نصیرآباد/املاک صنعتی سوله

  زمین : 1500
  سوله : 750
  اداری : 120
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  150,000,000تومان

  زمین : 1500
  سوله : 750
  اداری : 120

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  6,000,000,000تومان
  خرید سالن و سوله صنعتی در نصیرآباد/املاک صنعتی سوله

  زمین : 4200
  سوله : 2000
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 4200
  سوله : 2000
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  700,000,000تومان
  فروش زمین های صنعتی جهت انبار در شهرک صنعتی صفادشت/املاک صنعتی سوله
  700,000,000تومان

  زمین : 10000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  20,000,000تومان1,500,000تومان
  اجاره کارخانه تولیدی باتمام امکانات در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله
  20,000,000تومان1,500,000تومان

  زمین : 35
  سوله : 35

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  50,000,000تومان6,000,000تومان
  اجاره زمین های صنعتی جهت انبار در احمداباد مستوفی/املاک صنعتی سوله
  50,000,000تومان6,000,000تومان

  زمین : 5000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 160
  سوله : 100
  اداری : 60
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  80,000,000تومان

  زمین : 160
  سوله : 100
  اداری : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  100,000,000تومان5,000,000تومان
  اجاره کارخانه تولیدی باتمام امکانات در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله
  100,000,000تومان5,000,000تومان

  زمین : 92
  سوله : 92

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  200,000,000تومان30,000,000تومان
  اجاره سالن سوله و زمین صنعتی در احمداباد مستوفی/املاک صنعتی سوله

  زمین : 6000
  سوله : 1700
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  200,000,000تومان30,000,000تومان

  زمین : 6000
  سوله : 1700
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  50,000,000تومان30,000,000تومان

  زمین : 2160
  سوله : 2160
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,000,000,000تومان300,000,000تومان
  اجاره کارخانه تولیدی با تمام امکانات در جاده مخصوص کرج/املاک صنعتی سوله

  زمین : 11000
  سوله : 3000
  اداری : 750
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,000,000,000تومان300,000,000تومان

  زمین : 11000
  سوله : 3000
  اداری : 750

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 3000
  سوله : 200
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  50,000,000تومان20,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 200
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  50,000,000تومان3,500,000تومان

  زمین : 65
  سوله : 65

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 1800
  سوله : 300
  اداری : 60
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  50,000,000تومان17,000,000تومان

  زمین : 1800
  سوله : 300
  اداری : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  5,600,000,000تومان
  فروش انبار کالا و دپو محصولات در محدوده شرق تهران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 5500
  سوله : 1000
  اداری : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  5,600,000,000تومان

  زمین : 5500
  سوله : 1000
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 40000
  سوله : 6000
  اداری : 10
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 40000
  سوله : 6000
  اداری : 10

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,800,000,000تومان
  خرید سالن و سوله صنعتی در شهرک عباس اباد(علاقه مند)/املاک صنعتی سوله

  زمین : 1700
  سوله : 1300
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,800,000,000تومان

  زمین : 1700
  سوله : 1300
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  5,000,000,000تومان
  خرید و فروش انبار کارگاه و کارخانه صنعتی در حومه کرج/املاک صنعتی سوله

  زمین : 5000
  سوله : 1000
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  5,000,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 1000
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 40000
  سوله : 8000
  اداری : 500
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 40000
  سوله : 8000
  اداری : 500

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  30,000,000,000تومان
  خرید شرایطی و اکازیون انبار کالا در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

  زمین : 15000
  سوله : 5000
  اداری : 600
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  30,000,000,000تومان

  زمین : 15000
  سوله : 5000
  اداری : 600

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  50,000,000تومان2,500,000تومان
  اجاره سالن سوله و زمین صنعتی در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

  زمین : 2700
  سوله : 300
  اداری : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  50,000,000تومان2,500,000تومان

  زمین : 2700
  سوله : 300
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  200,000,000تومان35,000,000تومان
  اجاره کارگاه تخلیه باکمترین اجاره بها در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

  زمین : 3000
  سوله : 1500
  اداری : 25
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  200,000,000تومان35,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 1500
  اداری : 25

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  50,000,000تومان6,000,000تومان
  اجاره انبار کالا و دپو محصولات در بزرگراه ازادگان/املاک صنعتی سوله

  زمین : 700
  سوله : 500
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  50,000,000تومان6,000,000تومان