شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

شعبه جاده قدیم کرج یا 65 متری فتح دفتر مرکزی گروه بوده و پوشش جامعی بر مناطق صنعتی از جمله جاده کرج- شاداباد-قلعه حسن خان - گرمدره- جاده مخصوص کرج یا بزرگراه شهید لشکری و خیابان هایی از جمله خیابان داروپخش خیابان امید خیابان اتمسفر دارد و بهترین موارد اجاره و فروش انبار کارگاه و کارخانه را در اختیار دارد.

تماس با شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

زمین : 2066
سوله : 720
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

30,990,000,000تومان

زمین : 2066
سوله : 720
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

50,000,000تومان6,000,000تومان
سوله ذون پلاستیک در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 100
سوله : 100
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

50,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

زمین : 100
سوله : 100
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

2,200,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

50,000,000تومان4,200,000تومان
خرید سوله در جاده مخصوص کرج

زمین : 80
سوله : 80
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

50,000,000تومان4,200,000تومان

زمین : 80
سوله : 80

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

زمین : 80
سوله : 80
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

1,760,000,000تومان

زمین : 80
سوله : 80

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

50,000,000تومان3,800,000تومان
فروش ملک صنعتی 600 متری در شهرک صنعتی سیمین دشت

زمین : 60
سوله : 60
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

50,000,000تومان3,800,000تومان

زمین : 60
سوله : 60

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

زمین : 60
سوله : 60
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

1,320,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 60

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

300,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره سالن 1000متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 201
سوله : 201
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

300,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 201
سوله : 201

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

زمین : 201
سوله : 201
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

16,080,000,000تومان

زمین : 201
سوله : 201

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

1,000,000,000تومان120,000,000تومان
خرید سوله در جاده مخصوص کرج

زمین : 7000
سوله : 7000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

1,000,000,000تومان120,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 7000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

6,800,000,000تومان
سوله ذون پلاستیک در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 400
سوله : 252
اداری : 210
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

6,800,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 252
اداری : 210

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

زمین : 14000
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

17,000,000,000تومان

زمین : 14000
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

300,000,000تومان4,500,000تومان
اجاره کارخانه در علی آباد ( پایتخت ) 66661330-021

زمین : 500
سوله : 200
اداری : 30
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

300,000,000تومان4,500,000تومان

زمین : 500
سوله : 200
اداری : 30

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

1,300,000,000تومان
خرید سالن و سوله صنعتی در شهرک عباس اباد(علاقه مند)

زمین : 500
سوله : 200
اداری : 30
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

1,300,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 200
اداری : 30

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

20,000,000تومان7,500,000تومان
خرید سوله ارزان نزدیک تهران

زمین : 100
سوله : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

20,000,000تومان7,500,000تومان

زمین : 100
سوله : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

زمین : 2100
سوله : 620
اداری : 60
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

7,000,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 620
اداری : 60

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

2,500,000,000تومان
blank

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

2,500,000,000تومان

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

4,500,000,000تومان
پارک صنعتی لیا قزوین کارگاه کوچک

زمین : 120
سوله : 70
اداری : 18
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

4,500,000,000تومان

زمین : 120
سوله : 70
اداری : 18

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

زمین : 7000
سوله : 3200
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

21,000,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 3200
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

400,000,000تومان8,000,000تومان
قیمت زمین سوله سالن در شهرک صنعتی خوانسار

زمین : 275
سوله : 250
اداری : 40
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

400,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 275
سوله : 250
اداری : 40

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

زمین : 20000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

زمین : 20000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

150,000,000تومان65,000,000تومان
اجاره سالن در منطقه تهرانپارس

زمین : 13000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

150,000,000تومان65,000,000تومان

زمین : 13000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

2,700,000,000تومان
قیمت زمین سالن سوله در شهرک صنعتی نیر

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 500
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

2,700,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 500

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

10,800,000,000تومان
فروش زمین کارگاهی با کاربری فلزی - شیمیایی در شهرک صنعتی محمود آباد

زمین : 3600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

10,800,000,000تومان

زمین : 3600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

100,000,000تومان32,000,000تومان
قیمت زمین سالن سوله در شهرک صنعتی نیر

زمین : 700
سوله : 650
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

100,000,000تومان32,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 650
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

زمین : 3000
سوله : 2200
اداری : 800
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

45,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2200
اداری : 800

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

300,000,000تومان2,500,000تومان
blank

زمین : 2600
اداری : 90
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

300,000,000تومان2,500,000تومان

زمین : 2600
اداری : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

500,000,000تومان262,500,000تومان
قیمت زمین سالن سوله در شهرک صنعتی نیر

زمین : 7500
سوله : 4500
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

500,000,000تومان262,500,000تومان

زمین : 7500
سوله : 4500
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

67,500,000,000تومان
خرید سالن و سوله صنعتی در شهرک عباس اباد(علاقه مند)

زمین : 45
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

67,500,000,000تومان

زمین : 45

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

زمین : 4000
سوله : 800
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

زمین : 4000
سوله : 800
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

30,000,000تومان4,200,000تومان
فروش گاراژ با 192 متر تجاری در جاده شهر قدس

زمین : 60
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

30,000,000تومان4,200,000تومان

زمین : 60

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

70,500,000,000تومان
فروش سوله 230 متری در شهرک صنعتی در صفا دشت

زمین : 47000
سوله : 3000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

70,500,000,000تومان

زمین : 47000
سوله : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

زمین : 33000
سوله : 5000
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

85,000,000,000تومان

زمین : 33000
سوله : 5000

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

50,000,000تومان3,500,000تومان
خرید مغازه تجاری اکازیون درشهرک شمس آباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 50
اداری : 50
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

50,000,000تومان3,500,000تومان

زمین : 50
اداری : 50

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

9,000,000,000تومان
فروش زمین کارگاهی با کاربری فلزی - شیمیایی در شهرک صنعتی محمود آباد

زمین : 3000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

9,000,000,000تومان

زمین : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

زمین : 100
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

2,000,000,000تومان

زمین : 100

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

زمین : 165
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

2,970,000,000تومان

زمین : 165

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

1,500,000,000تومان
کارگاه 800 متری نوساز شهرستان ابهر

زمین : 210
سوله : 130
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

1,500,000,000تومان

زمین : 210
سوله : 130
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

20,000,000تومان2,000,000تومان
فروش کارخانه نوساز بامجوز فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 95
سوله : 95
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

20,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 95
سوله : 95
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

زمین : 3781
سوله : 2000
اداری : 680
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

77,000,000,000تومان

زمین : 3781
سوله : 2000
اداری : 680

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

5,250,000,000تومان
سوله ذون پلاستیک در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 350
سوله : 350
اداری : 25
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

5,250,000,000تومان

زمین : 350
سوله : 350
اداری : 25

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

5,250,000,000تومان
کارخانه تولید کننده انواع پروفیل mdf با رو کش pvc در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : 350
سوله : 350
اداری : 25
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹

5,250,000,000تومان

زمین : 350
سوله : 350
اداری : 25

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹

زمین : 4050
سوله : 2500
اداری : 120
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹

7,000,000,000تومان

زمین : 4050
سوله : 2500
اداری : 120

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹

7,000,000,000تومان
فروش زمین بر اتوبان ساوه -فروشنده واقعی

زمین : 10000
سوله : 1375
اداری : 120
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹

7,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1375
اداری : 120

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹

زمین : 44
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

3,500,000,000تومان

زمین : 44

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

1,200,000,000تومان
فروش کارخانه استان اصفهان

زمین : 60
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

1,200,000,000تومان

زمین : 60

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

زمین : 9000
سوله : 3500
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

22,000,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 3500
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

375,000,000تومان
فروش زمین صنعتی با موقعیت عالی در شهرستان مشگین شهر

زمین : 1300
صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

375,000,000تومان

زمین : 1300

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

زمین : 1375
سوله : 750
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

6,500,000,000تومان

زمین : 1375
سوله : 750
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

زمین : 41500
سوله : 965
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

41,500,000,000تومان

زمین : 41500
سوله : 965

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

زمین : 1100
سوله : 400
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,500,000,000تومان

زمین : 1100
سوله : 400
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 30000
سوله : 1500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

35,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 1500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

100,000,000تومان30,000,000تومان
خرید کارخانه 2400 متری درشهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 7200
سوله : 1300
اداری : 400
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

100,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 7200
سوله : 1300
اداری : 400

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

زمین : 20000
سوله : 630
اداری : 150
ارایشی بهداشتی, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

9,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 630
اداری : 150

ارایشی بهداشتی, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

3,500,000,000تومان
فروش سوله در جاده مخصوص کرج

زمین : 1365
سوله : 900
اداری : 50
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

3,500,000,000تومان

زمین : 1365
سوله : 900
اداری : 50

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

3,000,000,000تومان
اجاره فوری 150 متر سوله در منطقه صنعتی جاده مخصوص کرج 66661330

زمین : 360
سوله : 200
اداری : 10
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

3,000,000,000تومان

زمین : 360
سوله : 200
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

3,600,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

زمین : 1400
سوله : 850
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

50,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 850

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

40,000,000تومان4,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

40,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

20,000,000,000تومان
بر اتوبان ساوه به تهران 20 هکتار زمین با جواز ساخت یک هکتار سوله

زمین : 2000
سوله : 900
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

20,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 900
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

100,000,000تومان16,000,000تومان
اجاره سالن و سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه/املاک صنعتی سوله

زمین : 4500
سوله : 1000
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

100,000,000تومان16,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 1000
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

8,320,000,000تومان
فروش سوله صنعتی در صفادشت

زمین : 26000
سوله : 2000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

8,320,000,000تومان

زمین : 26000
سوله : 2000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

9,000,000,000تومان
فروش زمین با متراژ 5000 متر در جاده قدیم قم- تهران

زمین : 6000
سوله : 2400
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

9,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2400
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

100,000,000تومان14,000,000تومان
انصراف از اجاره انبار سالن سوله

زمین : 300
سوله : 130
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

100,000,000تومان14,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 130
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

2,243,000,000تومان
فروش زمین 2000 متر در منطقه صنعتی جاده رباط کریم 56417929-021

زمین : 34500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

2,243,000,000تومان

زمین : 34500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

زمین : 500
سوله : 450
اداری : 24
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

900,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 450
اداری : 24

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

100,000,000تومان20,000,000تومان
فروش سوله 5250 متر شهرک صنعتی سالاریه

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 50
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 50

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

زمین : 3000
سوله : 850
اداری : 160
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

3,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 850
اداری : 160

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

2,100,000,000تومان
اجاره انبار ارزان قیمت در جاده واوان

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

2,100,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

1,200,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در خیابان اتحاد/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 6000
سوله : 1440
اداری : 20
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵

1,200,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1440
اداری : 20

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵

100,000,000تومان16,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 400
سوله : 180
اداری : 210
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

100,000,000تومان16,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 180
اداری : 210

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

7,196,700,000تومان
فروش سوله 230 متری در شهرک صنعتی در صفا دشت

زمین : 1043
سوله : 400
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

7,196,700,000تومان

زمین : 1043
سوله : 400
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

100,000,000تومان35,000,000تومان
اجاره سوله 8000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 4000
سوله : 900
اداری : 55
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

100,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 900
اداری : 55

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

2,300,000,000تومان
اجاره سوله 8000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

2,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

40,000,000,000تومان
فروش سوله در جاده مخصوص کرج

زمین : 40000
سوله : 15000
اداری : 800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

40,000,000,000تومان

زمین : 40000
سوله : 15000
اداری : 800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

6,000,000,000تومان
اجاره سوله 300 متری ، میدان فتح ، جاده قدیم کرج

زمین : 3400
سوله : 1400
اداری : 250
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۴

6,000,000,000تومان

زمین : 3400
سوله : 1400
اداری : 250

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۴

150,000,000تومان8,000,000تومان
فروش سالن سوله و کارگاه در شهرک صنعتی عباس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 700
سوله : 260
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

150,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 260
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

100,000,000تومان6,000,000تومان
اجاره سوله در کیلومتر 18 جاده قدیم

زمین : 400
سوله : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۸

100,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۸

1,200,000,000تومان
فروش زمین با متراژ 20000 متر در جاده ساوه -سلفچگان

زمین : 40
سوله : 40
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

1,200,000,000تومان

زمین : 40
سوله : 40

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

150,000,000تومان15,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 270
سوله : 240
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

150,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 270
سوله : 240
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

70,000,000,000تومان
خرید سوله در جاده مخصوص کرج

زمین : 14000
سوله : 6000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

70,000,000,000تومان

زمین : 14000
سوله : 6000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

50,000,000تومان4,500,000تومان
اجاره سالن 100 متری در ابتدای ورودی بندر انزلی

زمین : 90
سوله : 90
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

50,000,000تومان4,500,000تومان

زمین : 90
سوله : 90
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

1,700,000,000تومان
فروش 2500 متر سوله در شهرک صنعتی محمد آباد اصفهان

زمین : 2500
سوله : 1080
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

1,700,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1080
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

6,000,000,000تومان
فروش ملک صنعتی 600 متری در شهرک صنعتی سیمین دشت

زمین : 600
سوله : 293
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

6,000,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 293
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

4,000,000,000تومان
فروش یک باب کارخانه در شهرک صنعتی بروجن

زمین : 740
سوله : 740
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

4,000,000,000تومان

زمین : 740
سوله : 740

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

2,200,000,000تومان
فروش کارخانه با خط تولید در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1820
سوله : 1000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

2,200,000,000تومان

زمین : 1820
سوله : 1000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

زمین : 5000
سوله : 1050
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

6,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1050
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

1,200,000,000تومان
فروش کارگاه 400 متری با پروانه فلزی در شهرک صنعتی چهاردانگه

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 144
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

1,200,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 144

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

7,000,000,005تومان
کارخانه تولید تجهیزات مرغداری نیمه فعال در کمالشهر کرج 66661330-021

زمین : 2200
سوله : 1200
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

7,000,000,005تومان

زمین : 2200
سوله : 1200
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

6,480,000,000تومان
کارخانه با جواز شیمیایی 5000 متر در کرمان واگذار میشود 66661330-021

زمین : 1083
سوله : 540
اداری : 175
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

6,480,000,000تومان

زمین : 1083
سوله : 540
اداری : 175

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

1,200,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 5000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

1,200,000,000تومان

زمین : 5000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

300,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره کارخانه 1000 متر جاده قدیم کرج (65 متری فتح)

زمین : 1356
سوله : 624
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

300,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 1356
سوله : 624

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

6,000,000,000تومان
فروش سوله 1500 متر با کاربری فلزی در فاز 2 شهرک صنعتی محمود آباد قم

زمین : 150000
سوله : 300
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

6,000,000,000تومان

زمین : 150000
سوله : 300

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

13,125,000,000تومان
رهن و اجاره مغازه 50 متر در شهرک صنعتی پرند 56417929-021

زمین : 109
سوله : 109
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

13,125,000,000تومان

زمین : 109
سوله : 109

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

100,000,000تومان15,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 210
سوله : 160
اداری : 30
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 210
سوله : 160
اداری : 30

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

زمین : 1700
سوله : 1250
اداری : 240
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

5,100,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 1250
اداری : 240

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

19,000,000,000تومان
رهن و اجاره مغازه 50 متر در شهرک صنعتی پرند 56417929-021

زمین : 3800
سوله : 1000
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

19,000,000,000تومان

زمین : 3800
سوله : 1000
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 6000
سوله : 1300
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

6,500,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1300
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

زمین : 4200
سوله : 2000
اداری : 700
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

15,000,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 2000
اداری : 700

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

7,280,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی نصیراباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 2277
سوله : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

7,280,000,000تومان

زمین : 2277
سوله : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

زمین : 1000
سوله : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

1,200,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

زمین : 2250
سوله : 915
اداری : 85
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

2,800,000,000تومان

زمین : 2250
سوله : 915
اداری : 85

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 120
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

700,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 120

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 120
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

4,200,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 120

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

100,000,000تومان12,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 740
سوله : 740
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

100,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 740
سوله : 740

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

زمین : 10000
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

زمین : 10000
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

زمین : 24000
سوله : 13000
اداری : 1500

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

180,000,000,000تومان

زمین : 24000
سوله : 13000
اداری : 1500

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

زمین : 1600
سوله : 700
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴

10,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 700
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴

زمین : 1270
سوله : 1050
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

7,000,000,000تومان

زمین : 1270
سوله : 1050
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

100,000,000تومان29,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1300
سوله : 1100
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

100,000,000تومان29,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 1100
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

50,000,000تومان5,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 190
سوله : 110
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 190
سوله : 110

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

17,000,000,000تومان
فروش کارخانه مواد غذایی در شهرستان شاهرود

زمین : 14000
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

17,000,000,000تومان

زمین : 14000

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

1,000,000,000تومان
فروش کارگاه ،200 متری در شهرک صنعتی چیچک لو 56417929-021

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 20

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1,000,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 20

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

5,200,000,000تومان
اجاره کارخانه 1000 متر جاده قدیم کرج (65 متری فتح)

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

5,200,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

2,500,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 2500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

2,500,000,000تومان

زمین : 2500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

10,000,000,000تومان
فروش سوله تجاری انبار کارخانه سنگبری بر جاده خلیج فارس

زمین : 4000
سوله : 1600
اداری : 50
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

10,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1600
اداری : 50

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

5,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

زمین : 1680
سوله : 800
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

2,000,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 800
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

7,250,000,000تومان
کارخانه با جواز فلزی در شهرک صنعتی پایتخت (علی آباد) 36470289-021

زمین : 700
سوله : 1680
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

7,250,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 1680

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

5,000,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1700
سوله : 1000
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

5,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 1000
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

زمین : 7000
سوله : 700
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

20,000,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 700
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

زمین : 276
سوله : 150
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

زمین : 276
سوله : 150
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

زمین : 210
سوله : 210
اداری : 8
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

زمین : 210
سوله : 210
اداری : 8

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

زمین : 500
سوله : 500
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

زمین : 500
سوله : 500
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

زمین : 200
سوله : 200
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

زمین : 200
سوله : 200

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

زمین : 100
سوله : 100
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

1,300,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

زمین : 8500
سوله : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

30,000,000,000تومان

زمین : 8500
سوله : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

زمین : 165
سوله : 165
اداری : 165
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

2,805,000,000تومان

زمین : 165
سوله : 165
اداری : 165

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

زمین : 4000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

550,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 600
سوله : 600
اداری : 150
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

1,000,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 600
اداری : 150

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

20,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

زمین : 6000
سوله : 650
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

1,500,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 650
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

15,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 45000
سوله : 3000
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

4,050,000,000تومان

زمین : 45000
سوله : 3000
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 380
سوله : 760
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

1,300,000,000تومان

زمین : 380
سوله : 760
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

400,000,000تومان40,000,000تومان
انصراف از اجاره انبار سالن سوله

زمین : 3100
اداری : 253
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

400,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 3100
اداری : 253

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

1,500,000,000تومان
60 متر کارگاه در 65 متری فتح جاده قدیم کرج به فروش میرسد

زمین : 60
سوله : 60
اداری : 28
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

1,500,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 60
اداری : 28

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

زمین : 2100
سوله : 480
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

2,200,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 480
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

زمین : 1200
سوله : 800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

2,550,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

زمین : 6600
سوله : 1600
اداری : 200
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

15,000,000,000تومان

زمین : 6600
سوله : 1600
اداری : 200

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

50,000,000تومان5,000,000تومان
کارخانه فعال آب معدنی در جاده هراز اجاره داده میشود

زمین : 6600
سوله : 1600
اداری : 200
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 6600
سوله : 1600
اداری : 200

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

زمین : 760
سوله : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

1,600,000,000تومان

زمین : 760
سوله : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

زمین : 1800
سوله : 350

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

600,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 350

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 6300
سوله : 2200
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

5,000,000,000تومان

زمین : 6300
سوله : 2200
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

زمین : 130
سوله : 130

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

455,000,000تومان

زمین : 130
سوله : 130

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 200
سوله : 170
اداری : 50

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

735,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 170
اداری : 50

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

زمین : 1000
سوله : 500

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

9,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

3,225,000,000تومان
فروش زمین 220 متری در جاده قدیم کرج 65 متری فتح

زمین : 218
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

3,225,000,000تومان

زمین : 218

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

20,000,000تومان10,000,000تومان
شهرک ولیعصر اجاره کارگاه 150 متری 66661330

زمین : 10000
سوله : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

20,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

50,000,000تومان8,000,000تومان
انصراف از اجاره انبار سالن سوله

زمین : 250
سوله : 300
اداری : 10
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

50,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 300
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

18,000,000,000تومان
فروش 450 متر کارگاه ، سه راه آذری ، شمشیری

زمین : 1500
سوله : 450
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

18,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 450

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 12000

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

120,000,000تومان

زمین : 12000

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

50,000,000تومان10,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 650
اداری : 60
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

50,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 650
اداری : 60

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

زمین : 31000
سوله : 18000
اداری : 4000

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

زمین : 31000
سوله : 18000
اداری : 4000

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

زمین : 600
سوله : 270
اداری : 50

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

20,000,000تومان4,500,000تومان

زمین : 600
سوله : 270
اداری : 50

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

1,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

زمین : 25000
سوله : 6000
اداری : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

28,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 6000
اداری : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

100,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره 450 متر سالن با خط تولید فعال بسته بندی مواد غذایی در منطقه صنعتی شهریار

زمین : 26000
سوله : 450
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

100,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 26000
سوله : 450
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

2,300,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 30
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

2,300,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 30

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

زمین : 500
سوله : 140
اداری : 50
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۶

زمین : 500
سوله : 140
اداری : 50

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۶

زمین : 4500
سوله : 4500
اداری : 1500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

45,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 4500
اداری : 1500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

زمین : 4650
سوله : 1000
اداری : 200
ارایشی بهداشتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

28,000,000,000تومان

زمین : 4650
سوله : 1000
اداری : 200

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

2,300,000,000تومان
فروش سوله تیپ B در شهرک صنعتی گلگون

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 20
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

2,300,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 20

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

2,300,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 288
سوله : 288
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

2,300,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 288
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

زمین : 5000
سوله : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

22,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

500,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره 1500 متر سالن و 1300 متر مسقف در احمد آباد مستوفی

زمین : 4000
سوله : 1500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵

500,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵

زمین : 1600
سوله : 1000
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴

10,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 1000
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴

300,000,000تومان
انصراف از اجاره انبار سالن سوله

زمین : 270
سوله : 270
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

300,000,000تومان

زمین : 270
سوله : 270

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

زمین : 1375
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

4,200,000,000تومان

زمین : 1375

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

50,000,000تومان30,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1300
سوله : 1100
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

50,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 1100
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

100,000,000تومان20,000,000تومان
رهن و اجاره مغازه 50 متر در شهرک صنعتی پرند 56417929-021

زمین : 1000
سوله : 250
اداری : 100

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 250
اداری : 100

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵

زمین : 1270
سوله : 1100
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

5,500,000,000تومان

زمین : 1270
سوله : 1100
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

زمین : 600
سوله : 600
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

2,400,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 600
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

زمین : 20000
سوله : 1500
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

25,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 1500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

زمین : 230
سوله : 230
اداری : 70
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

1,100,000,000تومان

زمین : 230
سوله : 230
اداری : 70

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 150
تولیدی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

1,200,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 150

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

زمین : 4960
سوله : 2725
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

7,000,000,000تومان

زمین : 4960
سوله : 2725
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

زمین : 3360
سوله : 1200
اداری : 1000

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

6,000,000,000تومان

زمین : 3360
سوله : 1200
اداری : 1000

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 6000
سوله : 2400
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

33,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 12000
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

6,600,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 12000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

زمین : 4000
سوله : 1200
اداری : 30
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

3,200,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1200
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 4000
سوله : 1000
اداری : 400
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

25,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1000
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

زمین : 3000
سوله : 1400
اداری : 400
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴

10,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1400
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 70
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

5,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 500
فلزی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

24,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

2,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 1200

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

11,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 1200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 15000
سوله : 360
اداری : 25
تولیدی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 360
اداری : 25

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

50,000,000تومان6,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 200
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

50,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

زمین : 3300
سوله : 2500
تولیدی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

2,500,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 2500

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450
تولیدی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

45,000,000,000تومان

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

زمین : 10500
سوله : 4400
اداری : 200

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

25,000,000,000تومان

زمین : 10500
سوله : 4400
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

50,000,000تومان6,000,000تومان
خرید سوله در جاده مخصوص کرج

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 100

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

50,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 100

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

زمین : 10000
سوله : 7200
تولیدی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

14,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 7200

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

زمین : 9485
سوله : 2400
اداری : 200
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

9,000,000,000تومان

زمین : 9485
سوله : 2400
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

زمین : 1300
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

2,550,000,000تومان

زمین : 1300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

2,500,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 21000
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۸

2,500,000,000تومان

زمین : 21000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۸

زمین : 6250
سوله : 1500
اداری : 600
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

50,000,000,000تومان

زمین : 6250
سوله : 1500
اداری : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

زمین : 4200
سوله : 2000
اداری : 150
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

3,200,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 2000
اداری : 150

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

2,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

39,000,000,000تومان
فروش سوله 200 متری در جاده مخصوص کرج 66661330-021

زمین : 3000
سوله : 200
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

39,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 200
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

زمین : 1000
سوله : 360
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

3,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 360

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 330
سوله : 300
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

30,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 330
سوله : 300
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

200,000,000تومان20,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 990
سوله : 560
اداری : 30

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 990
سوله : 560
اداری : 30

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

50,000,000تومان10,000,000تومان
رهن اجاره سوله 200متری درکرج چهارراه ایران خودرو66661330-021

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

50,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

زمین : 300
سوله : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

10,000,000تومان1,800,000تومان

زمین : 300
سوله : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

زمین : 1500
سوله : 650
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

6,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 650
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 400
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

7,500,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 400

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

100,000,000تومان7,000,000تومان
رهن اجاره سوله 200 متری در شهر قدس

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

100,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

زمین : 5000
سوله : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

زمین : 5000
سوله : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

100,000,000تومان5تومان

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

زمین : 550
سوله : 550
اداری : 1
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 550
سوله : 550
اداری : 1

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

زمین : 2770
سوله : 2880
اداری : 570
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

5,600,000,000تومان

زمین : 2770
سوله : 2880
اداری : 570

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

زمین : 640
سوله : 560
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

8,500,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 560
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

1,900,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

زمین : 288
سوله : 288
اداری : 170
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

1,750,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 288
اداری : 170

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

363,000,000تومان
فروش فوق العاده سوله در شهرک صنعتی گلگون

زمین : 45
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

363,000,000تومان

زمین : 45

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

زمین : 9000
سوله : 7000
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

زمین : 9000
سوله : 7000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

زمین : 290
سوله : 220
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

30,000,000تومان8تومان

زمین : 290
سوله : 220
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 450
سوله : 360
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

60,000,000تومان8تومان

زمین : 450
سوله : 360
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 460
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۰۷

1,840,000,000تومان

زمین : 460
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۰۷

زمین : 1900
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۰۷

8,170,000,000تومان

زمین : 1900
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۰۷

زمین : 110
سوله : 110
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 110
سوله : 110

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 6000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

13,000,000,000تومان

زمین : 6000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 970
سوله : 700
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

7,000,000,000تومان

زمین : 970
سوله : 700
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 480
سوله : 300
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

2,500,000,000تومان

زمین : 480
سوله : 300
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱