مقايسه آگهی ها

شعبه شهرک صنعتی شکوهیه

شعبه پنجم گروه املاک صنعتی سوله در مرداد ماه سال 1398 در ابتدای بلوار شهرک صنعتی شکوهیه افتتاح گردید و خدمات خود را برای صنعتگران محترم اغاز نمود از این رو مناطق صنعتی علاوه بر شهرک صنعتی شکوهیه از جمله شهرک صنعتی محموداباد -جاده قدیم قم-کوه سنگی ومناطق دیگر صنعتی نیز تحت پوشش فعالیت این شهرک میباشد

  زمین : 1480
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 ساعت قبل

  592,000,000تومان

  زمین : 1480

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 ساعت قبل

  زمین : 1870
  سوله : 550
  اداری : 90
  ارایشی بهداشتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  1,700,000,000تومان

  زمین : 1870
  سوله : 550
  اداری : 90

  ارایشی بهداشتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  20,000,000تومان5,500,000تومان
  اجاره سوله کوه سفید قم

  زمین : 600
  سوله : 430
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  20,000,000تومان5,500,000تومان

  زمین : 600
  سوله : 430

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  زمین : 508
  سوله : 230
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  900,000,000تومان

  زمین : 508
  سوله : 230

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  50,000,000تومان4,000,000تومان
  اجاره کارخانه کوه سفید قم

  زمین : 508
  سوله : 230
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  50,000,000تومان4,000,000تومان

  زمین : 508
  سوله : 230

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  50,000,000تومان2,000,000تومان
  اجاره سوله کوه سفید قم

  زمین : 10000
  سوله : 600
  اداری : 15
  ارایشی بهداشتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  50,000,000تومان2,000,000تومان

  زمین : 10000
  سوله : 600
  اداری : 15

  ارایشی بهداشتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  زمین : 1000
  سوله : 450
  اداری : 100
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  650,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 450
  اداری : 100

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  زمین : 10800
  سوله : 1800
  اداری : 70
  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 10800
  سوله : 1800
  اداری : 70

  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  50,000,000تومان15,000,000تومان
  اجاره سوله با قیمت مناسب در استان قم

  زمین : 4000
  سوله : 1000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  50,000,000تومان15,000,000تومان

  زمین : 4000
  سوله : 1000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  زمین : 2000

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  1,600,000,000تومان

  زمین : 2000

  تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

  80,000,000تومان6,000,000تومان
  اجاره کارخانه غذایی شکوهیه قم

  زمین : 1000
  سوله : 500
  اداری : 120
  ارایشی بهداشتی

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  80,000,000تومان6,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 500
  اداری : 120

  ارایشی بهداشتی

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  زمین : 50000
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شکوهیه

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  9,000,000,000تومان

  زمین : 50000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  زمین : 1670
  سوله : 550
  فلزی

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  1,100,000,000تومان

  زمین : 1670
  سوله : 550

  فلزی

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  زمین : 4050
  سوله : 700
  اداری : 100
  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 4050
  سوله : 700
  اداری : 100

  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

  زمین : 4000
  سوله : 600
  اداری : 200
  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  11,500,000,000تومان

  زمین : 4000
  سوله : 600
  اداری : 200

  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  زمین : 2200
  سوله : 1000
  اداری : 150
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  4,000,000,000تومان

  زمین : 2200
  سوله : 1000
  اداری : 150

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  زمین : 1680
  سوله : 800
  اداری : 70
  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  1,600,000,000تومان

  زمین : 1680
  سوله : 800
  اداری : 70

  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  20,000,000تومان2,000,000تومان
  اجاره چهاردیواری کوه سفید قم

  زمین : 600
  تولیدی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  20,000,000تومان2,000,000تومان

  زمین : 600

  تولیدی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  زمین : 240
  سوله : 150
  اداری : 15
  ارایشی بهداشتی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  580,000,000تومان

  زمین : 240
  سوله : 150
  اداری : 15

  ارایشی بهداشتی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  زمین : 2230
  سوله : 1300
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  100,000,000تومان15,000,000تومان

  زمین : 2230
  سوله : 1300
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

  زمین : 3000
  سوله : 800
  اداری : 150
  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  4,000,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 800
  اداری : 150

  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 1519
  سوله : 483
  اداری : 50
  سلولزی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  1,400,000,000تومان

  زمین : 1519
  سوله : 483
  اداری : 50

  سلولزی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  2,000,000تومان3,000,000تومان
  سوله اجاره ای قم

  زمین : 1000
  سوله : 420
  تولیدی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  2,000,000تومان3,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 420

  تولیدی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  200,000,000تومان10,000,000تومان
  رهن اجاره کارخانه مواد غذایی در شکوهیه

  زمین : 2200
  سوله : 600
  اداری : 24
  مواد غذایی

  نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شکوهیه

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  200,000,000تومان10,000,000تومان

  زمین : 2200
  سوله : 600
  اداری : 24

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  20,000,000تومان5,000,000تومان
  سوله اجاره شهرک صنعتی راش قم

  زمین : 2000
  سوله : 550
  اداری : 12
  تولیدی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  20,000,000تومان5,000,000تومان

  زمین : 2000
  سوله : 550
  اداری : 12

  تولیدی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 1200
  سوله : 600
  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  160,000,000,000تومان

  زمین : 1200
  سوله : 600

  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  3,500,000,000تومان30,000,000تومان
  اجاره سوله در شهرستان قم

  زمین : 550
  سوله : 350
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  3,500,000,000تومان30,000,000تومان

  زمین : 550
  سوله : 350

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 1900
  سوله : 600
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 1900
  سوله : 600

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 1900
  سوله : 600
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 1900
  سوله : 600

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  زمین : 1900
  سوله : 1200
  اداری : 100
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 1900
  سوله : 1200
  اداری : 100

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 2 ماه قبل