اجاره |سالن |سوله |کارگاه |کارخانه |انبار|زمین

 • قیمت توافقی
جاده قدیم کرج
 • سوله 2000 متر
 • زمین 20000 متر
 • کاربری صنعتی
 • کد آگهی: N-1560

اجاره |سالن |سوله |کارگاه |کارخانه |انبار|زمین

 • قیمت توافقی
جاده قدیم کرج
 • سوله 2000 متر
 • زمین 20000 متر
 • کاربری صنعتی
 • کد آگهی: N-1560

امکانات

 • آب شهری
 • تلفن
 • سند شش دانگ
 • گاز

توضیحات: بدلیل نوسان قیمت قیمتهای اعلام شده توسط کارشناس آگهی معتبراست

اشتراک گذاری

اجاره |سالن |سوله |کارگاه |کارخانه |انبار|زمین

فتح۳/فتح۵/فتح۷/فتح۹/فتح۱۱/فتح۱۳/فتح۱۵/فتح۱۷/فتح۱۹/قتح۲۱/فتح۲۳/فتح۲۵/فتح۲۷/فتح۲۹/فتح۱۰/

اجاره |سالن |سوله |کارگاه |کارخانه |انبار|زمین

۲۰۰۰۰ متر زمین

۲۰۰۰ متر سوله

۲۰۰ متر اداری

کد مربوطه در سایت  sule.ir :

۵۸۵۱۲۹

اجاره |سالن |سوله |کارگاه |کارخانه |انبار|زمین

 

اجاره |سالن |سوله |کارگاه |کارخانه |انبار|زمین
اجاره |سالن |سوله |کارگاه |کارخانه |انبار|زمین

 

آگهی‌های مشابه

مقایسه آگهی ها

مقایسه
09123045540