• جزییات
  • آدرس
اجاره سالن و سوله مناسب مشاغل مختلف در شاهدشهر شهریار

ملک قبلی

فروش کارگاه و سوله در شهرک صنعتی احمد آباد مستوفی

ملک بعدی

فروش زمین کشاورزی در شهرک صنعتی ماهدشت

فروش زمین 6 هکتاری دیوارکشی در جوادآباد ورامین