فروش کارخانه و سالن سنگ با تمام دستگاه در شهر ری

  • 200میلیارد تومان
منطقه ورامین
  • زمین 6000 متر
  • کد آگهی: N-67022

فروش کارخانه و سالن سنگ با تمام دستگاه در شهر ری

  • 200میلیارد تومان
منطقه ورامین
  • زمین 6000 متر
  • کد آگهی: N-67022

توضیحات

آگهی‌های مشابه

مقایسه آگهی ها

مقایسه
09123345258