سند مالکیت

فروش کارخانه دام و طیور و ابزیان با وام بانکی در استان ایلام

تفاوت سند تک برگ با سند دفترچه ای مالکیت

سند تک برگ با سند دفترچه ای به لحاظ اعتبار هیچ فرقی ندارد اما از سال 90-91 به قبل سند ها دفترچه ای صادر می شدند و از سال 90 به بعد به خاطر برخی مباحث امنیتی آمدن به جای سند های دفترچه ای از سند های تک برگ استفاده کردند . سند های تک...

مقایسه آگهی ها

مقایسه