شهرک صنعتی شکوهیه قم

شهرک صنعتی شکوهیه قم

شکوهیه قم در 12 کیلومتری استان قم برجاده قدیم تهران -قم واقع گردیده است  شکوهیه تا تهران 112 کیلومتر فاصله دارد  شکوهیه قم در استان قم واقع گردیده است مساحت کل شکوهیه 955 هکتار می باشد که مساحت فاز عملیاتی این شهرک 809 هکتار و مساحت صنعتی شهرک صنعتی 533 هکتار می باشد .تعدادقراردادهای منعقده در […]