کارخانجات شمس اباد

کارخانه داروسازی

شهرک صنعتی شمس آباد

شهرک صنعتی شمس آباد خرید کارخانه سنگبری در شهرک صنعتی شمس اباد از بزرگترین شهرک های صنعتی خاورمیانه میباشد بیش از 4000 واحد صنعتی فعال در این شهرک میباشد که مجوزها و پروانه هایی از جمله صنعت سنگ ،صنعت ریخته گری ،صنعت شیمیایی ،...

کارخانه داروسازی

شهرک صنعتی شمس آباد

شهرک صنعتی شمس آباد خرید کارخانه سنگبری در شهرک صنعتی شمس اباد از بزرگترین شهرک های صنعتی خاورمیانه میباشد بیش از 4000 واحد صنعتی فعال در این شهرک میباشد که مجوزها و پروانه هایی از جمله صنعت سنگ ،صنعت ریخته گری ،صنعت شیمیایی ،...

کارخانه داروسازی

شهرک صنعتی شمس آباد

از بزرگترین شهرک های صنعتی خاورمیانه، که بیش از 4000 واحد صنعتی فعال در این شهرک مشغول به فعالیت هستند. مجوزها و پروانه هایی از جمله صنعت سنگ ،صنعت ریخته گری ، شیمیایی و صنایع مواد غذایی ازجمله فعالیت های فعال در این شهرک صنعتی...

مقایسه آگهی ها

مقایسه