اطلاعات در رابطه با بنچاق و کاربرد ان در اسناد ملکی

فروش کارخانه مواد غذایی شهرک شکوهیه

بنچاق به دو صورت کلی وجود دارد یسری بنچاق ها برای ملک هایی هستند که فاقد سند رسمی هستند مثل زمین های کشاورزی یا مثل خیلی از خونه هایی که در روستا ها قرار دارد که آن بنچاق به معنای خلاصه ی افرادی که قبل از این مالک این زمین یا ملک بوده اند که معمولا کدخدای آن ده آن را امضا می کرد و می نوشت و حدود مشخصات آن ملک را مشخص می کرد و الان هم دهیاری ها و اعضای آن ها معمولا آن را امضا می کنند و چند شاهد اهالی آن محل آن را امضا می کنند که فلان زمین که محدوده و مشخصاتش مشخص شده مالکش فلان شخص است که به این بنچاق می گویند.
بنچاق در خیلی از ملک هایی که دارای سند رسمی هستند اصطلاحاً خلاصه ی آن قرارداد هست.

اطلاعات در رابطه با بنچاق و کاربرد ان در اسناد ملکی
اطلاعات در رابطه با بنچاق و کاربرد ان در اسناد ملکی

بنچاق برای املاکی که سند رسمی دارند به چه شکل است ؟

وقتی شما با عملا فروشنده تشریف می برید به یک دفترخانه اسناد رسمی و یک سند را به اسم شما انتقال می دهند در ابتدا یک خلاصه قراردادی را به شما می دهند که تمامی مشخصات و حدود ملک شما و فروشنده و شما که خریدار هستید داخل آن قید شده و پلاک های ثبتی و شماره سریال سند قبلی و آدرس ملک و اینکه انشعاباتش به چه شکل است و متراژزمین و متراژ سوله اش چقدر است و تمام خلاصه قرارداد داخل بنچاق نوشته شده و فروشنده و خریدار امضا می کند و این را به خریدار می دهند تا طمانی که سند اصلی که سند تک برگ است از طریق اداره ی ثبت اسناد به آدرس خریدار پست می شود که به آن بنچاق یا خلاصه قرارداد گویند که معمولا برای معاملات باید بنچاق را داشته باشید که به نفر بعدی که ملکتونو فروختید بدهید و بانک هم برای دادن تسهیلات به آن نیاز دارد .

از کجا متوجه بشیم که بنچاق اصل هست یا نه

برای تایید اصالت بنچاق به همان دفترخانه تنظیم کننده سند مالکیت و بنچاق مراجعه نموده و در خواست تایید اصالت ان را نمایید تا دفترخانه با مراجعه به دفتر وصفحه ثبت شده اطلاعات در ان صحت و اصالت ان را تایید کند .در صورت مفقود شدن بنچاق نیز مالک سند به همراه کارت شناسایی مغتبر با مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده مراجعه نموده و درخواست رونوشت برابر اصل بنچاق را از دفترخانه داشته باشد

۳.۲/۵ - (۶ امتیاز)

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه