مقايسه آگهی ها

شهرک صنعتی چیچک لو

_شهرک چیچکلو_شهرک صنعتی_اجاره کارگاه شهرک صنعتی_سوله صنعتی_ 

[caption id="attachment_13283" align="aligncenter" width="300"]شهرک صنعتی چیچک لو شهرک صنعتی چیچک لو[/caption]

شهرک صنعتی چیچکلو_شهرک صنعتی

شهرک صنعتی چیچک لو

چیچکلو واقع در استان تهران_آدرس شهرک

اجاره انبار شهرک صنعتی  اجاره انبار شهرک صنعتی

صنعتی چیچکلو اسلامشهر خیابان کاشانی

اجاره انبار شهرک صنعتی  اجاره انبار شهرک صنعتی

شهرک صنعتی چیچکلو_استخدام نیرو در شهرک صنعتی

چیچکلو_دفتر شهرک صنعتی چیچکلو_ نزدیک ترین

مسیر به شهرک صنعتی چیچکلو_مراکز خدماتی

اطراف شهرک صنعتی چیچکلو_مراکز درمانی

شهرک صنعتی چیچکلو_نزدیکترین مسیراز تهران

به شهرک صنعتی چیچکلو_مسیر تهران به

شهرک صنعتی چیچکلو روی نقشه_موقعیت جفرافیایی

شهرک صنعتی چیچکلو_جستجوی زمین در شهرک

صنعتی چیچکلو_کارخانه جات ریخته گری در شهرک

خرید کارگاه نجاری شهرک صنعتی چیچک لو

صنعتی چیچکلو_کارخانه جات صنعتی در شهرک صنعتی چیچکلو

_کارخانه جات قطعات بتونی در شهرک صنعتی چیچکلو

_ کارخانه جات سنگبری در شهرک صنعتی چیچکلو_

استخدام در شهرک صنعتی چیچکلو_ محله های اطراف

شهرک صنعتی چیچکلو_امکانات زمین های صنعتی

در شهرک صنعتی چیچکلو_فروش زمین در

شهرک صنعتی چیچکلو_خرید زمین در شهرک صنعتی_

اجاره زمین در شهرک صنعتی چیچکلو_ خرید و فروش

کارخانه در شهرک صنعتی چیچکلو_آدرس شهرک

صنعتی چیچکلو_آیا دسترسی به مترو در شهرک صنعتی

چیچکلو وجود دارد_نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی در

شهرک صنعتی چیچکلو_ _املاک صنعت و معدن در

شهرک صنعتی چیچکلو_جستجوی زمین ودر شهرک صنعتی چیچکلو_

جستجوی کارخانه در شهرک صنعتی چیچکلو_جستجوی

انبار و سوله در شهرک صنعتی چیچکلو_جستجوی کارگاه

و سالن در شهرک صنعتی چیچکلو_جستجوی املاک صنعتی

در شهرک صنعتی چیچکلو_مشاوراملاک صنعتی در شهرک صنعتی

چیچکلو_جستجوی لیست قیمت املاک صنعتی در شهرک

صنعتی چیچکلو_بررسی و ارزیابی وضع موجود در

[caption id="attachment_19242" align="aligncenter" width="300"]خرید کارگاه نجاری شهرک صنعتی چیچک لو خرید کارگاه نجاری شهرک صنعتی چیچک لو[/caption]

اجاره کارگاه شهرک چیچکلو

شهرک صنعتی چیچکلو_مراحل و واگذاری املاک صنعتی

در شهرک صنعتی چیچکلو_خرید انبار در شهرک صنعتی چیچکلو_

فروش انبار در شهرک صنعتی چیچکلو_اجاره انبار در شهرک

صنعتی چیچکلو_رهن انبار در شهرک صنعتی چیچکلو_

اجاره کارگاه در شهرک صنعتی چیچکلو_فروش کارگاه در

اجاره کارگاه شهرک صنعتی  اجاره کارگاه شهرک صنعتی

شهرک صنعتی چیچکلو_رهن کارگاه در شهرک صنعتی چیچکلو

_خریدکارگاه در شهرک صنعتی چیچکلو_رهن کارخانه در

اجاره کارگاه شهرک صنعتی  اجاره کارگاه شهرک صنعتی

شهرک صنعتی چیچکلو_اجاره کارخانه در شهرک صنعتی چیچکلو_

خرید کارخانه در شهرک صنعتی چیچکلو_فروش کارخانه در

اجاره کارگاه نجاری شهرک صنعتی چیچک لو

اجاره کارگاه شهرک چیچکلو،اجاره کارگاه شهرک چیچکلو،اجاره کارگاه شهرک چیچکلو

[caption id="attachment_17897" align="aligncenter" width="300"]اجاره کارگاه نجاری شهرک صنعتی چیچک لو اجاره کارگاه نجاری شهرک صنعتی چیچک لو[/caption]

خرید انبار شهرک صنعتی چیچک لو

شهرک صنعتی چیچکلو_ اجاره زمین در شهرک صنعتی چیچکلو_

فروش زمین در شهرک صنعتی چیچکلو_خرید زمین در شهرک

صنعتی چیچکلو_رهن زمین در

اجاره کارگاه شهرک چیچکلو

رهن سالن در شهرک صنعتی چیچکلو_اجاره سالن در شهرک صنعتی

چیچکلو_خرید سالن در شهرک صنعتی چیچکلو_فروش سالن

در شهرک صنعتی چیچکلو_رهن سوله در شهرک صنعتی

چیچکلو_خرید سوله در شهرک صنعتی چیچکلو_اجاره سالن

در شهرک صنعتی چیچکلو_فروش سوله در شهرک صنعتی چیچکلو_

خرید و فروش کارگاه در شهرک صنعتی چیچکلو_اجاره رهن

کارگاه در شهرک صنعتی چیچکلو_خرید و فروش انبار در

شهرک صنعتی چیچکلو_اجاره و رهن انبار در شهرک

صنعتی چیچکلو_خرید و فروش کارخانه در شهرک صنعتی

چیچکلو_اجاره و رهن کارخانه در شهرک صنعتی چیچکلو_

خریدو فروش زمین در شهرک صنعتی چیچک لو_اجاره و رهن

زمین در شهرک صنعتی چیچکلو_خرید و فروش سالن در

شهرک صنعتی چیچکلو_اجاره و رهن سالن در شهرک صنعتی چیچکلو

1,200,000,000تومان
نحوه خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی چیچک لو

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

1,200,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

1,500,000,000تومان
کارگاه 800 متری نوساز شهرستان ابهر

زمین : 210
سوله : 130
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

1,500,000,000تومان

زمین : 210
سوله : 130
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

1,000,000,000تومان
فروش زمین بر اتوبان ساوه -فروشنده واقعی

زمین : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

1,000,000,000تومان

زمین : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

600,000,000تومان
شهرک صنعتی نصیراباد

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 20
صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

600,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 20

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

1,000,000,000تومان
خرید زمین در شهرک صنعتی چیچکلو

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

1,000,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

1,700,000,000تومان
فروش سوله نوساز (آکازیون) در اسلامشهر/املاک صنعتی سوله

زمین : 335
سوله : 170
اداری : 70
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

1,700,000,000تومان

زمین : 335
سوله : 170
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

320,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

1,400,000,000تومان
رهن سالن سوله در شهرک صنعتی چیچکلو-املاک صنعتی سوله

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

1,400,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

250,000,000تومان
مرکز فروش کارگاه و سالن در شهرک صنعتی چیچکلو/املاک صنعتی سوله

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

250,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

2,000,000,000تومان
معاوضه انبار سالن سوله کارگاه در شهرک صنعتی چیچکلو-املاک صنعتی سوله

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

2,000,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

270,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

270,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

1,400,000,000تومان
کارگاه و سالن بسته بندی در شهرک صنعتی چیچکلو/املاک صنعتی سوله

زمین : 210
سوله : 160
اداری : 52
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

1,400,000,000تومان

زمین : 210
سوله : 160
اداری : 52

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶