اجاره سوله در چیچکلو-اجاره سوله در اسلامشهر-خرید و فروش سوله در چیچکلو

600,000,000تومان
شهرک صنعتی نصیراباد

سوله : 100
اداری : 20
صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

600,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 20

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

100,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره سوله نوساز مناسب انبار در خیابان پالایشگاه

سوله : 400
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

100,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 400
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

2,000,000,000تومان
فروش زمین بر اتوبان ساوه -فروشنده واقعی

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳

2,000,000,000تومان

زمین : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳

1,200,000,000تومان
نحوه خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی چیچک لو

سوله : 500
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

1,200,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

1,500,000,000تومان
کارگاه 800 متری نوساز شهرستان ابهر

سوله : 130
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

1,500,000,000تومان

زمین : 210
سوله : 130
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

1,000,000,000تومان
خرید زمین در شهرک صنعتی چیچکلو

سوله : 100
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

1,000,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

1,700,000,000تومان
فروش سوله نوساز (آکازیون) در اسلامشهر/املاک صنعتی سوله

سوله : 170
اداری : 70
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

1,700,000,000تومان

زمین : 335
سوله : 170
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

320,000,000تومان
دفتر املاک در شهرک صنعتی چیچکلو-املاک صنعتی سوله

سوله : 200
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

320,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

1,400,000,000تومان
رهن سالن سوله در شهرک صنعتی چیچکلو-املاک صنعتی سوله

سوله : 100
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

1,400,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

250,000,000تومان
مرکز فروش کارگاه و سالن در شهرک صنعتی چیچکلو/املاک صنعتی سوله

سوله : 100
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

250,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

2,000,000,000تومان
معاوضه انبار سالن سوله کارگاه در شهرک صنعتی چیچکلو-املاک صنعتی سوله

سوله : 300
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

2,000,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

270,000,000تومان
blank

سوله : 100
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

270,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

1,400,000,000تومان
کارگاه و سالن بسته بندی در شهرک صنعتی چیچکلو/املاک صنعتی سوله

سوله : 160
اداری : 52
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

1,400,000,000تومان

زمین : 210
سوله : 160
اداری : 52

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

1,500,000,000تومان
blank

سوله : 500
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

1,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

700,000,000تومان
واگذاری کارخانه فعال شهرک صنعتی چیچک لو/املاک صنعتی سوله

سوله : 360
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

700,000,000تومان

زمین : 705
سوله : 360
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

1,100,000,000تومان
خرید و فروش املاک صنعتی در شهرک صنعتی چیچک لو/املاک صنعتی سوله

سوله : 110
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

1,100,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 110
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶