مقايسه آگهی ها

شهرک صنعتی بیجین ری

شهرک صنعتی بیجین ری شهرک صنعتی بیجین ری

 

املاک-صنعتی-سوله/انبار/کارگاه/کارخانه/زمین/سالن/سوله/صنعت/

شهرک صنعتی بیجین ری

املاک-صنعتی-سوله_انبار_کارگاه_کارخانه_زمین_سالن_سوله_صنعت_

شهرک صنعتی بیجین ری_شهرک صنعتی بیجین 

واقع دراستان تهران است_نحوه استخدام در شهرک صنعتی بیجین 

_شهرک صنعتی بیجین ری روی نقشه_نزدیکترین مراکز خدماتی

در شهرک صنعتی بیجین ری_فاصله شهرک صنعتی بیجین ری

تا تهران_مسیر تهران تا شهرک صنعتی نظر آباد روی نقشه_

نقشه هوایی شهرک صنعتی بیجین ری_نزدیکترین

-املاک سوله در شهرک صنعتی  -املاک سوله در شهرک صنعتی

ایستگاه آتش نشانی به شهرک صنعتی بیجین  

-املاک سوله در شهرک صنعتی  -املاک سوله در شهرک صنعتی

_نزدیکترن مراکز درمانی در شهرک صنعتی بیجین 

نقشه ماهواره ای شهرک صنعتی بیجین 

-املاک سوله در شهرک صنعتی

شهرک صنعتی بیجین ری

_شرکت های واقع در شهرک صنعتی بیجین 

قیمت کارخانه در بیجین  قیمت کارخانه در بیجین

امکان دسترسی به مترو در شهرک صنعتی بیجین 

قیمت کارخانه در بیجین  قیمت کارخانه در بیجین

وجود دارد یا خیر؟_کارخانه جات ریخته گری در شهرک صنعتی بیجین 

_کارخانه جات سنگبری در شهرک صنعتی  بیجین  

قیمت کارخانه در بیجین  قیمت کارخانه در بیجین

کارخانه جات فلزی در شهرک صنعتی  بیجین ری_کارخانه جات

بتونی و موزاییک در شهرک صنعتی بیجین 

کارخانه جات شیمیایی و دارویی در شهرک صنعتی بیجین 

_کارخانه جات بافندگی در شهرک صنعتی بیجین 

شهرک صنعتی بیجین ری

کارخانه جات آلومینیوم در شهرک صنعتی بیجین 

خرید املاک صنعتی در شهرک صنعتی بیجین 

فروش املاک صنعتی در شهرک صنعتی بیجین 

_رهن املاک صنعتی در شهرک صنعتی بیجین 

اجاره املاک صنعتی در شهرک صنعتی بیجین 

قیمت زمین در شهرک صنعتی بیجین

قیمت زمین در شهرک صنعتی بیجین

نحوه خرید و فروش ملک صنعتی در شهرک صنعتی بیجین 

نحوه ی رهن و اجاره ملک صنعتی در شهرک صنعتی بیجین 

قیمت زمین در شهرک صنعتی بیجین

_خرید و فروش املاک صنعتی در شهرک صنعتی بیجین 

با مناسب ترین قیمت _رهن و اجاره ام

لاک صنعتی در شهرک صنعتی بیجین ری

قیمت زمین در شهرک صنعتی بیجین

شهرک صنعتی بیجین

_آدرس شهرک صنعتی بیجین ری_خرید انبار در شهرک صنعتی بیجین ری_

فروش انبار در شهرک صنعتی بیجین 

اجاره انبار در شهرک صنعتی بیجین 

_رهن انبار در شهرک صنعتی بیجین 

اجاره سوله در شهرک صنعتی بیجین ری

_خرید سوله در شهرک صنعتی بیجین 

رهن سوله در شهرک بیجین ری_

فروش سوله در شهرک صنعتی بیجین 

شهرک صنعتی ری

فروش کارخانه در شهرک  صنعتی ری

_اجاره کارخانه در شهرک صنعتی ری_

خرید کارخانه در شهرک صنعتی ری

_رهن کارخانه در شهرک صنعتی ری

اجاره انبار سالن سوله بیجین ری

_اجاره زمین در شهرک صنعتی ری

_فروش زمین در شهرک صنعتی ری

_خرید زمین در شهرک صنعتی ری

اجاره انبار سالن سوله بیجین ری

_رهن زمین در شهرک صنعتی  ری_

رهن کارگاه در شهرک صنعتی ری

_خرید کارگاه در شهرک صنعتی 

اجاره انبار سالن سوله بیجین ری

_اجاره کارگاه در شهرک صنعتی ری_

فروش سالن در شهرک صنعتی ری

اجاره انبار سالن سوله بیجین ری

شهرک صنعتی بیجین

_ اجاره سالن در شهرک صنعتی بیجین 

_خرید سالن در شهرک صنعتی بیجین 

_رهن سالن در شهرک صنعتی بیجین 

_اجاره و فروش انبار و کارگاه در شهرک صنعتی بیجین 

_خرید و رهن انبار و کارگاه در شهرک صنعتی بیجین 

_اجاره و فروش انبار در شهرک صنعتی 

_کارخانه فلز در شهرک صنعتی صنعتی ری

_نمودار زیرساخت های شهرک صنعتی 

_کاریابی در شهرک صنعتی بیجین ری

شهرک صنعتی بیجین ری

_نزدیک ترین پمپ بنزین در شهرک صنعتی ری_

نمودار زیر ساخت های شهرک صنعتی ری

_شهرک صنعتی بیجین روی نقشه_

شهرک صنعتی بیجین ری_شهرک صنعتی ی واقع

دراستان تهران است_نحوه استخدام در شهرک صنعتی ری

_شهرک صنعتی بیجین روی نقشه_نزدیکترین مراکز خدماتی

در شهرک صنعتی بیجین شهرک صنعتی بیجین 

تا تهران_مسیر تهران تا شهرک صنعتی نظر آباد روی نقشه_

نقشه هوایی شهرک صنعتی بیجین ری_نزدیکترین ایستگاه

آتش نشانی به شهرک صنعتی بیجین ری_نزدیکترن مراکز درمانی

در شهرک صنعتی بیجین ری_نقشه ماهواره ای شهرک صنعتی

بیجین ری_شرکت های واقع در شهرک صنعتی بیجین ری_امکان

دسترسی به مترو در شهرک صنعتی بیجین ری وجود دارد یا خیر

؟_کارخانجات ریخته گری در شهرک صنعتی بیجین ری_کارخانجات

سنگبری در شهرک صنعتی بیجین ری_کارخانجات فلزی در شهرک

صنعتی بیجین ری_کارخانجات بتونی و موزاییک در شهرک صنعتی

ری_کارخانجات شیمیایی و دارویی در شهرک صنعتی بیجین

_کارخانجات بافندگی در شهرک صنعتی بیجین ری_کارخانجات آلومینیوم در

3,400,000,000تومان
فروش سوله در جاده مخصوص کرج

زمین : 3300
سوله : 1000
اداری : 170
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

3,400,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 1000
اداری : 170

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

50,000,000تومان15,000,000تومان
رهن و اجاره 500 متر سوله در شهرک صنعتی بیجین ری

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

50,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

زمین : 3200
سوله : 480
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

100,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 480

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

400,000,003تومان
قیمت اجاره سالن سوله صنعتی درشهرک صنعتی بیجین ری-املاک صنعتی سوله

زمین : 3200
سوله : 360
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

400,000,003تومان

زمین : 3200
سوله : 360
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

زمین : 3000
سوله : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

650,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

زمین : 32000
سوله : 2500
اداری : 100
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

4,500,000,000تومان

زمین : 32000
سوله : 2500
اداری : 100

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

زمین : 2800
سوله : 750
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

2,500,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 750
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

2,500,000,000تومان
مبلغ کارگاه کارخانه صنعتی شهرک صنعتی بیجین ری-املاک صنعتی سوله

زمین : 3200
سوله : 360
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

2,500,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 360
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

60,000,000تومان5,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 3200
سوله : 480
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

60,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 480

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

3,400,000,000تومان
اجاره کارگاه 1100 متر در منطقه صنعتی گرمدره 66661330

زمین : 3300
سوله : 1000
اداری : 170
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

3,400,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 1000
اداری : 170

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

2,800,000,000تومان
کارخانه سنگبری با تجهیزات بر جاده سنندج

زمین : 3200
سوله : 1100
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

2,800,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1100
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس