مقايسه آگهی ها

2,800,000,000تومان
فروش سوله،3200 متر،شهرک صنعتی بیجین ری

زمین : 3200
سوله : 1100
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

2,800,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1100
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

60,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره سوله و زمین صنعتی در شهرک صنعتی بیجین ری/املاک صنعتی سوله

زمین : 3200
سوله : 480
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

60,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 480

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

15,000,000تومان2,000,000تومان
قیمت اجاره سالن سوله صنعتی درشهرک صنعتی بیجین ری-املاک صنعتی سوله

زمین : 3200
سوله : 360
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

15,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 360
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 3200
سوله : 360
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

15,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 360
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

50,000,000تومان8,000,000تومان
رهن و اجاره ۵۰۰ متر سوله در شهرک صنعتی بیجین ری

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

50,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

100,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره سوله درشهرک صنعتی بیجین ری/ املاک صنعتی سوله

زمین : 3200
سوله : 480
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

100,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 480

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

زمین : 3000
سوله : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

650,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

زمین : 32000
سوله : 2500
اداری : 100
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

4,500,000,000تومان

زمین : 32000
سوله : 2500
اداری : 100

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

زمین : 2800
سوله : 750
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

950,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 750
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس