مقايسه آگهی ها

50,000,000تومان8,000,000تومان
رهن و اجاره ۵۰۰ متر سوله در شهرک صنعتی بیجین ری

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

50,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

100,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره سوله درشهرک صنعتی بیجین ری/ املاک صنعتی سوله

زمین : 3200
سوله : 480
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

100,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 480

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 1200
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

650,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1200

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 32000
سوله : 2500
اداری : 100
دامداری

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 32000
سوله : 2500
اداری : 100

دامداری

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 2800
سوله : 750
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

950,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 750
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 3200
سوله : 480
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

60,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 480

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 3200
سوله : 360
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

15,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 360
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 3200
سوله : 360
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

15,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 360
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل