مقايسه آگهی ها

زمین : 22000
سوله : 2000
اداری : 1
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 22000
سوله : 2000
اداری : 1

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 2980
سوله : 1700
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 2980
سوله : 1700
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,800,000,000تومان
خرید سالن و سوله صنعتی در شهرک عباس اباد(علاقه مند)/املاک صنعتی سوله

زمین : 1700
سوله : 1300
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,800,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 1300
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,750,000,000تومان

زمین : 6400
سوله : 2400
اداری : 60

فلزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 4160
سوله : 1000
اداری : 250
فلزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 4160
سوله : 1000
اداری : 250

فلزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 3000
سوله : 1700
اداری : 200
پلاستیک

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,200,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1700
اداری : 200

پلاستیک

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

850,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700

فلزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل