اشتهارد

منطقه صنعتی اشتهارد در غرب استان البرز قرار گرفته است منطقه ای مسکونی صنعتی بشمارز می اید و شهرک صنعتی اشتهارد نیز در این شهر میباشد

مقایسه آگهی ها

مقایسه