خیابان رباط ماشین (اتوبان قزوین) این خیابان یکی از خیابان های صنعتی در شمال اتوبان کرج به قزویم و در مجاورت دهکده صنعتی هلیجرد و جنوب شهرک صنعتی بهارستان کرج واقع گردیده است .

تعدادی کارگاه و کارخانه موجود در این خیابان با ابعاد و قیمت های مناسب جهت مصارف صنعتی موجود میباشد / کارگاه های جنوب این خیابان 2 کله بوده و ویو بسیار زیبایی به شمال اتوبان دارد.

مقایسه آگهی ها

مقایسه