مقايسه آگهی ها

زمین : 1600
سوله : 1000
اداری : 250
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

5,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 1000
اداری : 250

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

پلاستیک, تجاری, تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

پلاستیک, تجاری, تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

2,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

زمین : 4200
سوله : 2000
اداری : 150
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

3,200,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 2000
اداری : 150

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

زمین : 3000
سوله : 1400
اداری : 400
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

10,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1400
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 400
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

3,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 400

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

زمین : 2770
سوله : 2880
اداری : 570
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۲

5,600,000,000تومان

زمین : 2770
سوله : 2880
اداری : 570

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۲

9,000,000,000تومان
خرید سوله و زمین صنعتی در شهرک صنعتی نظراباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

9,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس