شهرک صنعتی نظراباد کرج در 80 کیلومتری استان تهران قرار گرفته و در جاده قدیم کرج به قزوین میباشد شهرک صنعتی نظراباد مملو از کارخانجات صنایع مواد غذایی میباشد گروه املاک صنعتی سوله مرجع معاملات کارخانجات در شهرک نظراباد میباشد 02166661330

8,000,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در جاده خاوران

زمین : 2200
سوله : 1080
اداری : 180
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

8,000,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1080
اداری : 180

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

10,000,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در منطقه صنعتی کهریزک

زمین : 2520
سوله : 1000
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

10,000,000,000تومان

زمین : 2520
سوله : 1000
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 4775
سوله : 1300
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

20,000,000,000تومان

زمین : 4775
سوله : 1300
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

200,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سوله و سالن با مجوز فلز در شهرک صنعتی پرند

زمین : 1000
سوله : 360
اداری : 72
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

200,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 360
اداری : 72

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

10,000,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه با مجوز پلاستیک و فلز در شهرک صنعتی شنزار

زمین : 6000
سوله : 1200
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

10,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1200
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

200,000,000تومان15,000,000تومان
فروش سوله در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد

زمین : 1000
سوله : 360
اداری : 74
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

200,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 360
اداری : 74

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

5,000,000,000تومان
اجاره انبار از 200 متر تا 4000متر در سه راه افسریه

زمین : 1000
سوله : 360
اداری : 74
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

5,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 360
اداری : 74

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

8,500,000,000تومان
واگذاری کارخانه با کاربری فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 3560
سوله : 1760
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

8,500,000,000تومان

زمین : 3560
سوله : 1760
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

25,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

1,000,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1700
سوله : 800
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

1,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 800
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

زمین : 3000
سوله : 1600
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

2,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1600
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

28,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی و سالن در منطقه صنعتی سه راه آدران

زمین : 28000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

28,000,000,000تومان

زمین : 28000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

8,000,000,000تومان
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 200
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

8,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 200

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

50,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی و سالن در منطقه صنعتی سه راه آدران

زمین : 10 هکتار
سوله : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

50,000,000,000تومان

زمین : 10 هکتار
سوله : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

6,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن با مجوز فلز در شهرک صنعتی پرند

زمین : 1800
سوله : 900
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

6,000,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 900
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴