مقايسه آگهی ها

10,000,000تومان
کارخانه تولید همبرگر و کباب لقمه

زمین : 3000
سوله : 1400
اداری : 400
صنعتی

نام مشاور : reza

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

10,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1400
اداری : 400

صنعتی

نام مشاور : reza

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 4200
سوله : 2000
اداری : 150
شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

3,200,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 2000
اداری : 150

شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 200
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

2,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 200

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 400
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 400

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2770
سوله : 2880
اداری : 570
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

5,600,000,000تومان

زمین : 2770
سوله : 2880
اداری : 570

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

9,000,000,000تومان
خرید سوله و زمین صنعتی در شهرک صنعتی نظراباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 500
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

9,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

1,500,000,000تومان
خرید شرایطی و اکازیون انبار کالا در شهرک صنعتی نظراباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 3800
سوله : 1800
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 3800
سوله : 1800
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

1,500,000,000تومان
فروش فوری کارخانه مواد غدایی در بهترین نقطه در شهرک صنعتی نظر اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 3800
سوله : 1800
اداری : 150
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 3800
سوله : 1800
اداری : 150

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل