شهرک صنعتی سپهر نظرآباد

شهرک صنعتی سپهر نظرآباد، در 80 کیلومتری استان تهران قرار گرفته و در جاده قدیم کرج به قزوین میباشد.

شهرک صنعتی نظرآباد، اولین و تنها شهرک صنعتی دولتی در شهرستان نظرآباد می باشد که از

سال 81 شروع به فعالیت نموده و در سال 83 به واحدهای صنعتی متقاضی واگذار گردیده است .

عمده واحدهای صنعتی در این شهرک به تولید محصولات غذایی و دارویی می پردازند .

تا به امروز بر اساس آخرین برآورد انجام شده در حدود 309 واحد صنعتی در این شهرک صنعتی به

فعالیت می پردازند .

صنایعی که در این شهرک صنعی مستقر شده اند در حوزه های زیر فعالیت می نمایند :

صنایع غذایی

صنایع دارویی

صنایع فلزی

صنایع کم آب بر

هزینه تصویب شده برای مر متر مربع از زمین در حدود ۳۲۰ هزار تومان برای هر متر (توسط شرکت شهرکهای صنعتی) پیش بینی شده است .

نحوه پرداخت : ۲۰ درصد از کل هزینه در زمان اخذ زمین و ۸۰ درصد هزینه در اقساط سه ساله با باز پرداخت هر سه ماه یکبار و قابل بازپرداخت می باشد .   4

مقایسه آگهی ها

مقایسه