مقايسه آگهی ها

زمین : 7200
سوله : 2000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,300,000,000تومان

زمین : 7200
سوله : 2000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 4600
سوله : 1300
اداری : 864
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

4,500,000,000تومان

زمین : 4600
سوله : 1300
اداری : 864

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

12,500,000,000تومان
نحوه خرید سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی لیا/املاک صنعتی سوله

زمین : 3200
سوله : 1800
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

12,500,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1800
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

زمین : 3400
سوله : 1100
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

2,800,000,000تومان

زمین : 3400
سوله : 1100
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

700,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

زمین : 85000
سوله : 16500
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

300,000,000تومان330,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 16500
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

200,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

5,800,000,000تومان
فروش اکازیون واقعی کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی لیا/املاک صنعتی سوله

زمین : 26000
سوله : 2200
اداری : 570
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

5,800,000,000تومان

زمین : 26000
سوله : 2200
اداری : 570

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس