مقايسه آگهی ها

شهرک صنعتی لیا از جمله شهرک های صنعتی استان قزوین میباشد گوه املاک صنعتی سوله مرجع معاملات کارخانجات در شهرک صنعتی لیا میباشد 02166661330

400,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 786
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

400,000,000تومان

زمین : 786

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

1,900,000,000تومان
فروش کارخانه با امکانات در شهرستان ابهر

زمین : 3000
سوله : 900
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

1,900,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 900

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

12,500,000,000تومان
نحوه خرید سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی لیا/املاک صنعتی سوله

زمین : 3200
سوله : 2400
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

12,500,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 2400
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

زمین : 7200
سوله : 2000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

1,300,000,000تومان

زمین : 7200
سوله : 2000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه 6 شهرک صنعتی اشتهارد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

200,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64
تولیدی

نام مشاور : شعبه 6 شهرک صنعتی اشتهارد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

1,200,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 85000
سوله : 4000
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه 6 شهرک صنعتی اشتهارد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

150,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 4000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 4600
سوله : 1300
اداری : 864
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه 6 شهرک صنعتی اشتهارد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

4,500,000,000تومان

زمین : 4600
سوله : 1300
اداری : 864

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 3400
سوله : 1100
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

2,800,000,000تومان

زمین : 3400
سوله : 1100
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 3150
سوله : 1150
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

2,800,000,000تومان

زمین : 3150
سوله : 1150
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

1,950,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 7200
سوله : 2000
اداری : 320
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

1,950,000,000تومان

زمین : 7200
سوله : 2000
اداری : 320

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس