مقايسه آگهی ها

1,100,000,000تومان
فروش مغازه در شهرک صنعتی شمس آباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 50
سوله : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

1,100,000,000تومان

زمین : 50
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

20,000,000تومان2,000,000تومان
فروش سوله 5000 متری در شهرک صنعتی پرند 56417929-021
20,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 130

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

زمین : 4000
سوله : 3000
اداری : 450
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

7,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 3000
اداری : 450

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

زمین : 900
سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

2,500,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

زمین : 2623
سوله : 2000
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

7,000,000,000تومان

زمین : 2623
سوله : 2000
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

8,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی جهت انبار در شهرک صنعتی سیمین دشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 4000
سوله : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

8,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

200,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره انبار سالن و زمین در شهرک صنعتی سیمین دشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

150,000,000تومان30,000,000تومان
رهن و اجاره کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی سیمین دشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 2500
سوله : 1600
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

150,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1600
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

50,000,000تومان8,500,000تومان
اجاره کارگاه و املاک صنعتی در شهرک صنعتی سیمین دشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 900
سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

50,000,000تومان8,500,000تومان

زمین : 900
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس