مقايسه آگهی ها

شهرک صنعتی سیمین دشت، در جنوب شرقی استان البرز قرار گرفته از جمله شهرک های صنعتی گران این منطقه به نسبت شهرک های همجوار به شمار می‌آید. شهرک صنعتی سیمین دشت دارای تعداد محدودی کارگاه و کارخانه میباشد محله اسد اباد از محله های نزدیک این شهرک صنعتی است.در این قسمت شما می‌توانید به روزترین آگهی‌های اجاره و فروش را در این شهرک مشاهده کنید.

همچنین از شهرک‌های صنعتی سیمین دشت، می‌توان به شهرک صنعتی ماهدشت و صفادشت اشاره کرد.

150,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره سوله 2000 متری مناسب انبار در جاده قدیم کرج

زمین : 500
سوله : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

150,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

300,000,000تومان10,000,000تومان
فروش فوری اکازیون کارخانه و کارگاه تولیدی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 400
سوله : 400
اداری : 50
دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

300,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 400
اداری : 50

دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

2,500,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 900
سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

2,500,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

150,000,000تومان30,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 2500
سوله : 1600
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

150,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1600
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

6,250,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

6,250,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 2320
سوله : 1400
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

4,200,000,000تومان

زمین : 2320
سوله : 1400
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

450,000,000تومان

زمین : 525

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

18,000,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک سیمین دشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

18,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

14,000,000,000تومان
اجاره انبار سالن سوله یا کارگاه در شهرک سیمین دشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

14,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

30,000,000تومان3,000,000تومان
اجاره فوری کارگاه و سالن صنعتی تخلیه در شهرک سیمین دشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 900
سوله : 100
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

30,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 100
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 600
سوله : 440
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

4,000,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 440
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 4000
سوله : 3000
اداری : 450
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

7,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 3000
اداری : 450

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس