مقايسه آگهی ها

زمین : 900
سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 2623
سوله : 2000
اداری : 500
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 2623
سوله : 2000
اداری : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

8,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی جهت انبار در شهرک صنعتی سیمین دشت/املاک صنعتی سوله
8,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

200,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره انبار سالن و زمین در شهرک صنعتی سیمین دشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

150,000,000تومان30,000,000تومان
رهن و اجاره کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی سیمین دشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 2500
سوله : 1600
اداری : 500
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

150,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1600
اداری : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

50,000,000تومان8,500,000تومان
اجاره کارگاه و املاک صنعتی در شهرک صنعتی سیمین دشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 900
سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

50,000,000تومان8,500,000تومان

زمین : 900
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

22,000,000,000تومان
فروش سوله اکازیون و زیر قیمت در شهرک صنعتی سیمین دشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 500
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

22,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

6,250,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در شهرک صنعتی سیمین دشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

6,250,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

850,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی سیمین دشت/املاک صنعتی سوله
850,000,000تومان

زمین : 1250

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل