شهرک صنعتی کارا (ورامین) این شهرک در نزدیکی قرچک ورامین قرار دارد و کارخانجات فعال در این شهرک عمدتاً فلزی ، سلولزی و شیمیایی می باشند . در این شهرک که مصوبه وزارت صنعت و معدن را دارد ؛ نحوه واگذاری قطعات زمین های این شهرک پیرو قوانین شرکت شهرک های صنعتی می باشد . گروه املاک صنعتی سوله شعبه سوم ، امکان دسترسی و عقد قرارداد های این شهرک را دارد و در زمینه های ذیل امکان خدمت رسانی و مشاوره ای را دارد . 02136470289    1

مقایسه آگهی ها

مقایسه