مقايسه آگهی ها

500,000,000تومان
فروش کارگاه یا کارخانه زیر قیمت در شهرک صنعتی کارا/املاک صنعتی سوله

زمین : 3633
سوله : 1250
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

500,000,000تومان

زمین : 3633
سوله : 1250
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

400,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی کارا/املاک صنعتی سوله

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

400,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

زمین : 900
سوله : 300
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

530,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 300
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس