مقايسه آگهی ها

50,000,000تومان3,000,000تومان
اجاره فوری ملک تجاری در شهرک صنعتی عباس آباد/گروه املاک سوله

زمین : 300
سوله : 300
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

50,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 300

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

5,000,000تومان1,000,000تومان
اجاره فوری کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی عباس آباد/گروه املاک سوله

زمین : 1000
سوله : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

5,000,000تومان1,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

10,000,000تومان2,000,000تومان
اجاره انبار و سالن و سوله در شهرک صنعتی عباس آباد/گروه املاک سوله

زمین : 630
سوله : 70
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

10,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 630
سوله : 70
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

10,000,000تومان2,500,000تومان
رهن و اجاره فوری انبار سالن و سوله در شهرک صنعتی عباس آباد/گروه املاک سوله
10,000,000تومان2,500,000تومان

زمین : 160
اداری : 130

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

2,500,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در منطقه شهریار/املاک صنعتی سوله

زمین : 4500
سوله : 2000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

2,500,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

900,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در منطقه صنعتی شهریار/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 2200
سوله : 300
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

900,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 300
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

135,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در قلعه حسن خان/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 85
سوله : 85
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

135,000,000تومان

زمین : 85
سوله : 85

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

800,000,000تومان
فروش استثنایی کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی عباس آباد/گروه املاک سوله

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

800,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

1,300,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه در شهرک صنعتی عباس آباد/گروه املاک سوله

زمین : 1700
سوله : 1200
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

1,300,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 1200
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس