خرید و فروش سوله در مناطق صنعتی و اجاره انواع سوله های صنعتی در کلیه مناطق صنعتی و شهرک های صنعتی کل کشور در گروه املاک صنعتی سوله با بیش از 6000 مورد اجاره و فروش سوله با قیمت های عالی و مناسب با هر سلیقه و کاربری

2,500,000,000تومان
خرید و فروش سوله و سالن صنعتی در شهرک صنعتی گلگون/املاک صنعتی سوله

زمین : 650
سوله : 550
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

2,500,000,000تومان

زمین : 650
سوله : 550
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

2,500,000,000تومان
خرید و فروش سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی گلگون/املاک صنعتی سوله

زمین : 640
سوله : 540
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

2,500,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 540
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

1,100,000,000تومان
خرید و فروش موارد اکازیون در جاده خاوران/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

1,100,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

6,500,000,000تومان
فروش انبار سالن زمین و کارگاه صنعتی در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله
6,500,000,000تومان

زمین : 21000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

1,100,000,000تومان
فروش انبار کارگاه کارخانه سالن و سوله در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

زمین : 1700
سوله : 700
اداری : 24
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

1,100,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 700
اداری : 24

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

8,000,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار کارگاه و کارخانه صنعتی در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله
8,000,000,000تومان

زمین : 5000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

30,000,000تومان9,000,000تومان
فروش انبار کارگاه کارخانه سالن و سوله در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

زمین : 4000
سوله : 1700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

30,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

10,000,000تومان1,000,000تومان
رهن و اجاره انبار کارگاه و کارخانه صنعتی در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

زمین : 200
سوله : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

10,000,000تومان1,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

550,000,000تومان
فروش انبار سالن زمین و کارگاه صنعتی در منطقه صنعتی زاگرس/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

550,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

1,651,200,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه با شرایط عالی در منطقه صنعتی زاگرس/املاک صنعتی سوله
1,651,200,000تومان

زمین : 2064

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

700,000,000تومان
فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی ماهدشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 1500
سوله : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

700,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

1,250,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

زمین : 5400
سوله : 1400
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

1,250,000,000تومان

زمین : 5400
سوله : 1400
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱