60,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 2000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

60,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

60,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

60,000,000,000تومان

زمین : 5000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

8,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

سوله : 1400
اداری : 180
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

8,000,000,000تومان

زمین : 10500
سوله : 1400
اداری : 180

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

50,000,000,000تومان
اجاره سوله نوساز با مجوز غذایی در شهرک صنعتی نصیرآباد

سوله : 2000
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

50,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

50,000,000تومان5,000,000تومان
blank

سوله : 720
اداری : 10
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1650
سوله : 720
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

350,000,000,000تومان
فروش تنها کارخانه پیشرفته طلا سازی در ایران(فروش فوری)

سوله : 1000
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

350,000,000,000تومان

زمین : 2134
سوله : 1000
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

630,000,000تومان
فروش زمین صنعتی با موقعیت عالی در شهرستان مشگین شهر
630,000,000تومان

زمین : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

3,920,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی زاویه

سوله : 650
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

3,920,000,000تومان

زمین : 5600
سوله : 650
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

6,000,000,000تومان
کارخانه تولید انواع بلوکهای فوم سقفی اردبیل

سوله : 900
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

6,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 900
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

5,000,000,000تومان
کارخانه رب گوجه فرنگی در مشکین شهر، اردبیل ۶۶۶۶۱۳۳۰

سوله : 2000
اداری : 70
صنعتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

5,000,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 2000
اداری : 70

صنعتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶