مقايسه آگهی ها

زمین : 13000
سوله : 2000
اداری : 70
صنعتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

4,500,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 2000
اداری : 70

صنعتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

زمین : 2134
سوله : 1000
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

154,000,000,000تومان

زمین : 2134
سوله : 1000
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس