زمین : 8000
سوله : 1500
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

25,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 1500
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

100,000,000تومان16,000,000تومان
blank

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

100,000,000تومان16,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

زمین : 21000
سوله : 5000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

100,000,000,000تومان

زمین : 21000
سوله : 5000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

3,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب انبار مواد غذایی در منطقه جاده مخصوص

زمین : 2800
سوله : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

3,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

زمین : 12000
سوله : 4000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

12,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 4000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

1,500,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 3000
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

1,500,000,000تومان

زمین : 3000

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

زمین : ۲۰۰۰
سوله : ۶۵۰
اداری : 80
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

7,500,000,000تومان

زمین : ۲۰۰۰
سوله : ۶۵۰
اداری : 80

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

زمین : 15000
سوله : 1400
اداری : 50
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

5,200,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 1400
اداری : 50

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

5,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

زمین : 4138
سوله : 4500
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

8,000,000,000تومان

زمین : 4138
سوله : 4500

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳