35,000,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 1800
اداری : 180
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

35,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1800
اداری : 180

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

29,000,000,000تومان
blank

سوله : 3500
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

29,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 3500
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

10,000,000,000تومان
کارخانه تولید پودر میکرونیزه بنتونیت استان خراسان جنوبی

اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

10,000,000,000تومان

زمین : 7500
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

30,000,000,000تومان
فروش کارخانه بسته بندی تخم مرغ در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 3050
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

30,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 3050

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

35,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در شهرک صنعتی مامونیه

سوله : 1200
اداری : 700
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

35,000,000,000تومان

زمین : 11250
سوله : 1200
اداری : 700

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

10,000,000,000تومان
فروش کارخانه اجر سفال خراسان جنوبی

سوله : 2000
اداری : 10

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

10,000,000,000تومان

زمین : 100000
سوله : 2000
اداری : 10

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

10,000,000,000تومان
اجاره کارگاه 1300 متری در محدوده قرچک

سوله : 600
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

10,000,000,000تومان

زمین : 100000
سوله : 600
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰