18,000,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

سوله : 2400
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

18,000,000,000تومان

زمین : 5368
سوله : 2400
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

8,000,000,000تومان
فروش کارخانه بسته بندی تخم مرغ در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1000
اداری : 280
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

8,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 1000
اداری : 280

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸