100,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در شهرک صنعتی مامونیه

سوله : 5000
اداری : 300
کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

100,000,000,000تومان

زمین : 60000
سوله : 5000
اداری : 300

کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

38,000,000,000تومان
اجاره سوله 8000 متری در جاده مخصوص کرج

سوله : 5000
اداری : 120
کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

38,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 5000
اداری : 120

کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

43,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس
43,000,000,000تومان

زمین : 43000

کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

16,000,000,000تومان
کشتارگاه فعال فروشی در حال کار در استان هرمزگان

سوله : 4000
اداری : 300
کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

16,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 4000
اداری : 300

کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

11,000,000,000تومان
فروش و معاوضه کشتارگاه صنعتی طیور در سمنان

سوله : 8000
اداری : 700
کشتارگاه

نام مشاور : شعبه 3 شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

11,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700

کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

4,000,000,000تومان
خرید کارخانه 2400 متری درشهرک صنعتی اشتهارد

سوله : 1000
اداری : 100
کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

4,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 100

کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸