شهرک صنعتی جنت اباد در جاده جاوران بعد از شریف اباد تهران و در مجاورت شهرک صنعتی پایتخت واقع گردیده است . شهرک صنعتی جنت اباد در محدوده استان سمنان قرار گرفته و در این شهرک غالب فعالیت ها میباشد که عمده ان کاربری شیمیایی و فلزی میباشد شهرک صنعتی جنت اباد از جمله شهرک های صنعتی مستعد و در حال رشد در منطقه میباشد مشاغل فعال در این شهرک شیمیایی – سلولوزی – ریخته گری و ….گروه املاک صنعتی سوله کارشناسان زبده ای در این شهرک دارد که شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر از این شهرک تماس داشته باشید و همچنین کارشناسان گروه املاک صنعتی سوله کارشناسی و قیمت گذاری رایگان را نیز جز خدمات روزانه خود قرار داده است .خرید کارخانه شیمیایی در شهرک های صنعتی استان سمنان و قیمت زمین سلولوزی در شهرک صنعتی و خرید کارخانه ریخته گری و کارخانه صنایع فلزی  02136470289

550,000,000تومان
فروش زمین کارگاهی با کاربری فلزی - شیمیایی در شهرک صنعتی محمود آباد

زمین : 1300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

550,000,000تومان

زمین : 1300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

زمین : 2100
سوله : 1060
اداری : 70
صنعتی

نام مشاور : شعبه 3 شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

4,500,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 1060
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

زمین : 1350
سوله : 500
اداری : 85
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

1,000,000,000تومان

زمین : 1350
سوله : 500
اداری : 85

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

1,500,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 128
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

370,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 128

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

500,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1700
سوله : 360
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

500,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 360
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

زمین : 4318
سوله : 1800
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

4,000,000,000تومان

زمین : 4318
سوله : 1800
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

480,000,000تومان
قیمت زمین سالن سوله در شهرک صنعتی نیر

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 70
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

480,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 70

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

375,000,000تومان
فروش زمین صنعتی با موقعیت عالی در شهرستان مشگین شهر

زمین : 1300
صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

375,000,000تومان

زمین : 1300

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

900,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 4117
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

900,000,000تومان

زمین : 4117

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

1,300,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

1,300,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

زمین : 2650
سوله : 1250
اداری : 150
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

2,200,000,000تومان

زمین : 2650
سوله : 1250
اداری : 150

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷