مقايسه آگهی ها

130,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره فوری سوله صنعتی زیر قیمت در شهرک صنعتی خرم دشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

130,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

زمین : 1000
سوله : 1700
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

3,900,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 1700
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

زمین : 1341
سوله : 900
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

7,500,000,000تومان

زمین : 1341
سوله : 900
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

100,000,000تومان

زمین : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

2,000,000,000تومان
خرید فوری کارگاه و سالن صنعتی تخلیه در شهرک صنعتی خرم دشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 230
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

2,000,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 230

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس