مقايسه آگهی ها

زمین : 1000
سوله : 1700
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,900,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 1700
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 1341
سوله : 900
اداری : 160
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

7,500,000,000تومان

زمین : 1341
سوله : 900
اداری : 160

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

130,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره فوری سوله صنعتی زیر قیمت در شهرک صنعتی خرم دشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

130,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,000,000,000تومان
خرید فوری کارگاه و سالن صنعتی تخلیه در شهرک صنعتی خرم دشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 230
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 230

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

100,000,000تومان

زمین : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل