مقايسه آگهی ها

800,000,000تومان
قیمت سوله فلزی شهرک صنعتی عبا س آباد-املاک سوله

زمین : 1359
سوله : 500
اداری : 45
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

800,000,000تومان

زمین : 1359
سوله : 500
اداری : 45

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 4000
سوله : 1600
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

3,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1600

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 1700
سوله : 1000
اداری : 30
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

1,800,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 1000
اداری : 30

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

زمین : 1850
سوله : 850
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

1,000,000,000تومان

زمین : 1850
سوله : 850
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

زمین : 2000
سوله : 1450
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

1,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1450
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

زمین : 2500
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

400,000,000تومان

زمین : 2500

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

زمین : 2000
سوله : 700
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

970,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 700
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

زمین : 2254
سوله : 450
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

470,000,000تومان

زمین : 2254
سوله : 450

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

زمین : 2000
سوله : 920
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

1,350,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 920
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس