41,940,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک تولیدی در شهرک صنعتی شمس اباد/املاک صنعتی سوله

سوله : 4000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

41,940,000,000تومان

زمین : 9320
سوله : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

2,600,000,000تومان
blank

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

2,600,000,000تومان

زمین : 2600

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰