شهرک صنعتی فجر گرمسار در مجاورت شهر گرمسار قرار گرفته است . در این شهرک فعالیت هایی از جمله صنایع شیمیایی و پلیمیری – صنایع فلزی و صنایع مواد غذایی فعالیت میکنند . شهرک صنعتی فجر گرمسار در محدوده استان سمنان بوده و کلیه مراحل اخذ مجوز و پروانه بهره برداری این شهرک در وزارت صنعت و معدن استان سمنان صورت میپذیرد اطلاعات بیشتر با تلفن تماس 02136470289

زمین : 6100
سوله : 1500
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

6,100,000,000تومان

زمین : 6100
سوله : 1500
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

1,000,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 2200
سوله : 600
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

1,000,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 600
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

زمین : 4000
سوله : 1300
اداری : 78
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

1,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1300
اداری : 78

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

زمین : 40000
سوله : 1300
اداری : 150
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

1,500,000,000تومان

زمین : 40000
سوله : 1300
اداری : 150

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

450,000,000تومان
فروش زمین در شهرک صنعتی سیمین دشت

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

450,000,000تومان

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

230,000,000تومان
فروش زمین در شهرک صنعتی سیمین دشت

زمین : 3400
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

230,000,000تومان

زمین : 3400

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

زمین : 3690
سوله : 600
اداری : 100
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۹

2,000,000,000تومان

زمین : 3690
سوله : 600
اداری : 100

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۹

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 200
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

5,200,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 200

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

900,000,000تومان
خرید انبار، تهران 66661330

زمین : 2200
سوله : 600
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

900,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 600
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

2,800,000,000تومان

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

زمین : 3000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

300,000,000تومان

زمین : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۲۰