مقايسه آگهی ها

900,000,000تومان
خرید انبار، تهران ۶۶۶۶۱۳۳۰

زمین : 2200
سوله : 600
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

900,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 600
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

2,800,000,000تومان

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

زمین : 3000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

300,000,000تومان

زمین : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

زمین : 10000
سوله : 600
اداری : 240
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

1,700,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 600
اداری : 240

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

زمین : 5400
سوله : 1400
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

3,500,000,000تومان

زمین : 5400
سوله : 1400
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

1,400,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

زمین : 10000
سوله : 2400
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

3,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2400
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

زمین : 5000
سوله : 750
اداری : 100
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

1,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 750
اداری : 100

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

زمین : 160
سوله : 100
اداری : 30
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

352,000,000تومان

زمین : 160
سوله : 100
اداری : 30

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس