شهرک صنعتی فجر گرمسار در مجاورت شهر گرمسار قرار گرفته است . در این شهرک فعالیت هایی از جمله صنایع شیمیایی و پلیمیری – صنایع فلزی و صنایع مواد غذایی فعالیت میکنند . شهرک صنعتی فجر گرمسار در محدوده استان سمنان بوده و کلیه مراحل اخذ مجوز و پروانه بهره برداری این شهرک در وزارت صنعت و معدن استان سمنان صورت میپذیرد اطلاعات بیشتر با تلفن تماس 02136470289   4

مقایسه آگهی ها

مقایسه