شهرک صنعتی موزائیک سازان در جاده خاوران نرسیده به شریف اباد استان تهران میباشد گروه املاک صنعتی سوله در شهرک صنعتی موزائیک سازان پاسخگوی مشاوره ای برای صنعت گران محترم میباشد 02136470289

600,000,000تومان
فروش کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی موزاییک سازان

سوله : 350
اداری : 90
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

600,000,000تومان

زمین : 980
سوله : 350
اداری : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

1,600,000,000تومان
کارخانه صنعتی در بهترین نقطه شهرک موزاییک سازان

سوله : 750
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

1,600,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 750
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

50,000,000تومان250تومان
blank

سوله : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

50,000,000تومان250تومان

زمین : 1020
سوله : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

100,000,000تومان10,000,000تومان
چاه آب/ نما سنگ کنار سوله یک باب مغازه 30 متری دارد با 15 متر بالکن/با کلیه امکانات/سند دفترچه ای

سوله : 500
اداری : 27
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 27

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

43,000,000,000تومان
09153221484
43,000,000,000تومان

زمین : 43000

کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

43,000,000,000تومان
09153221484
43,000,000,000تومان

زمین : 43000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

4,500,000,000تومان
فروش و اجاره سوله بهداشتی در چهارباغ کرج

سوله : 1250
اداری : 85
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

4,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1250
اداری : 85

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

100,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره سوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی چرمشهر

سوله : 300
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

100,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

10,000,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی موزاییک سازان/املاک صنعتی سوله
10,000,000,000تومان

زمین : 40000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

320,000,000تومان
blank
320,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 340
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

1,200,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی موزاییک سازان/املاک صنعتی سوله

سوله : 300
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

1,200,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

750,000,000تومان
blank

سوله : 370
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

750,000,000تومان

زمین : 1020
سوله : 370
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

400,000,000تومان
blank
400,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

4,000,000تومان500,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی موزاییک سازان/املاک صنعتی سوله
4,000,000تومان500,000تومان

زمین : 100
سوله : 50
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

254,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی موزاییک سازان/املاک صنعتی سوله
254,000,000تومان

زمین : 1140
سوله : 252

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰