مقايسه آگهی ها

شهرک صنعتی موزائیک سازان در جاده خاوران نرسیده به شریف اباد استان تهران میباشد گروه املاک صنعتی سوله در شهرک صنعتی موزائیک سازان پاسخگوی مشاوره ای برای صنعت گران محترم میباشد 02136470289

4,500,000,000تومان
خرید سوله در جاده مخصوص کرج

زمین : 2000
سوله : 1250
اداری : 85
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

4,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1250
اداری : 85

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

100,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره کارخانه فلزی با متراژ سوله 5000 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

100,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

10,000,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی موزاییک سازان/املاک صنعتی سوله
10,000,000,000تومان

زمین : 40000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

320,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1000
سوله : 340
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

320,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 340
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

1,200,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

زمین : 1020
سوله : 370
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

750,000,000تومان

زمین : 1020
سوله : 370
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

400,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

400,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

1,600,000,000تومان
فروش فوری کارخانه صنعتی در بهترین نقطه در شهرک موزاییک سازان/املاک صنعتی سوله

زمین : 4000
سوله : 750
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

1,600,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 750
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

زمین : 980
سوله : 350
اداری : 90
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

600,000,000تومان

زمین : 980
سوله : 350
اداری : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

4,000,000تومان500,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی موزاییک سازان/املاک صنعتی سوله

زمین : 100
سوله : 50
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

4,000,000تومان500,000تومان

زمین : 100
سوله : 50
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

254,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی موزاییک سازان/املاک صنعتی سوله
254,000,000تومان

زمین : 1140
سوله : 252

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰