مقايسه آگهی ها

766,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 153
سوله : 130
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

766,000,000تومان

زمین : 153
سوله : 130
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس