مقايسه آگهی ها

4,000,000,000تومان

زمین : 8000

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 9100
سوله : 1200
اداری : 600
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 9100
سوله : 1200
اداری : 600

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

5,000,000,000تومان
فروش سالن سوله یا انبار صنعتی در منطقه صنعتی هشتگرد/املاک صنعتی سوله

زمین : 9100
سوله : 1200
اداری : 600
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 9100
سوله : 1200
اداری : 600

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

22,000,000,000تومان
فروش انبار و کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی هشتگرد/املاک صنعتی سوله

زمین : 22000
سوله : 6000
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

22,000,000,000تومان

زمین : 22000
سوله : 6000
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

300,000,000تومان25,000,000تومان
رهن و اجاره کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی هشتگرد/املاک صنعتی سوله

زمین : 200000
سوله : 5000
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

300,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 200000
سوله : 5000
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,000,000,000تومان
فروش سالن زمین و کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی هشتگرد/املاک صنعتی سوله

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 2500
سوله : 600
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 600
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,500,000,000تومان
خرید و فروش موارد اکازیون در شهرک صنعتی هشتگرد/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 500
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

12,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی جهت انبار در شهرک صنعتی بهارستان کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 4800
سوله : 3930
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 3930
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل