مقايسه آگهی ها

6,000,000,000تومان
فروش انبار و کارگاه با شرایط عالی در شهرک صنعتی هشتگرد/املاک صنعتی سوله

زمین : 7500
سوله : 1700
اداری : 85
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

6,000,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 1700
اداری : 85

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 22000
سوله : 6000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

22,000,000,000تومان

زمین : 22000
سوله : 6000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

450,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره فوری کارگاه و سالن صنعتی تخلیه در شهرک صنعتی هشتگرد/املاک صنعتی سوله

زمین : 200000
سوله : 5000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

450,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 200000
سوله : 5000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

4,000,000,000تومان
خرید کارخانه، پروانه مواد غذایی 4500 متر شهرک صنعتی البرز 66661330

زمین : 2500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

4,000,000,000تومان

زمین : 2500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

زمین : 8000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

4,000,000,000تومان

زمین : 8000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

زمین : 6000
سوله : 6000
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

200,000,000تومان90,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 6000
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

10,000,000تومان5,000,000تومان
کارگاه کارخانه صنعتی برای اجاره زیر قیمت در شهرک صنعتی هشتگرد

زمین : 2000
سوله : 300
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

10,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 300
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

8,500,000,000تومان
خرید و فروش موارد اکازیون در شهرک صنعتی هشتگرد/املاک صنعتی سوله

زمین : 6140
سوله : 2700
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

8,500,000,000تومان

زمین : 6140
سوله : 2700
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

4,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی هشتگرد/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

4,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس