مقايسه آگهی ها

زمین : 10000
سوله : 1370
اداری : 650
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1370
اداری : 650

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 4500
سوله : 2450
اداری : 650
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2450
اداری : 650

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 2200
سوله : 750
اداری : 180
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,800,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 750
اداری : 180

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل