شهرک صنعتی هلیجرد یا دهکده هلیجرد در اتوبان کرج به قزوین قرار دارد دهکده صنعتی هلیجرد در جنوب شهرک صنعتی بهارستان کرج با تعداد محدود کارگاهی فعال میباشد گروه املاک صنعتی سوله پیشروه در معاملات کارخانجات در شهرک هلیجرد میباشد 02166661330

1,500,000,000تومان
blank

سوله : 1370
اداری : 650
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

1,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1370
اداری : 650

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

2,800,000,000تومان
blank

سوله : 750
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

2,800,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 750
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

6,500,000,000تومان
فروش انبار درشهرک البرز / املاک صنعتی سوله

سوله : 2450
اداری : 650
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

6,500,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2450
اداری : 650

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶