مقايسه آگهی ها

زمین : 10000
سوله : 1370
اداری : 650
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۱/۰۵

1,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1370
اداری : 650

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۱/۰۵

زمین : 4500
سوله : 2450
اداری : 650
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

4,500,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2450
اداری : 650

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

زمین : 2200
سوله : 750
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

2,800,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 750
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس