مقايسه آگهی ها

شهرک صنعتی کاسپین در 25 کیلومتری استان قزوین قرار دارد و موقعیت بسیار مناسبی برای تولید کنندگان و صنعت گران میباشد شهرک صنعتی کاسپین در 2 شهرک کاسپین شماره یک و کاسپین شماره دو میباشد گروه املاک صنعتی سوله مرکز معاملات کارخانجات در این شهرک میباشد تلفن تماس با ما 02166661330

852,500,000تومان
فروش زمین صنعتی در قزوین 5000 متر 66661330-021

زمین : 775
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

852,500,000تومان

زمین : 775

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

8,000,000,000تومان
فروش زمین 10000 متری در شریف آباد منطقه صنعتی جاده خاوران

زمین : 4000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

8,000,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

10,000,000,000تومان
فروش سوله ذون فلزی در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : 4536
سوله : 2900
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

10,000,000,000تومان

زمین : 4536
سوله : 2900
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

30,000,000,000تومان
فروش سوله با متراژ 900 متر در حال ساخت با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 17000
سوله : 800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

30,000,000,000تومان

زمین : 17000
سوله : 800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

4,200,000,000تومان
اجاره سوله در شهرک صنعتی ماهدشت کرج

زمین : 800
سوله : 800
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

4,200,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 800
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

51,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 53000
سوله : 25000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

51,000,000,000تومان

زمین : 53000
سوله : 25000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

زمین : 30000
سوله : 20000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

زمین : 30000
سوله : 20000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

زمین : 2674
سوله : 720
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

1,100,000,000تومان

زمین : 2674
سوله : 720
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

40,000,000,000تومان
کارخانه بسته بندی و دان مرغ در تاکستان قزوین

زمین : 7000
سوله : 2600
اداری : 430
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

40,000,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 2600
اداری : 430

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

3,800,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 3000
سوله : 1450
اداری : 336
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

3,800,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1450
اداری : 336

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

1,000,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 2674
سوله : 720
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

1,000,000,000تومان

زمین : 2674
سوله : 720
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲