مقايسه آگهی ها

زمین : 2674
سوله : 720
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,100,000,000تومان

زمین : 2674
سوله : 720
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,000,000,000تومان
فروش انبار و کارگاه با شرایط عالی در شهرک صنعتی کاسپین/املاک صنعتی سوله

زمین : 2674
سوله : 720
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,000,000,000تومان

زمین : 2674
سوله : 720
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 2000
سوله : 400
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

3,100,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 400
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 2350
سوله : 1600
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

2,500,000,000تومان

زمین : 2350
سوله : 1600
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

زمین : 8000
سوله : 3500
اداری : 220
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

8,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 3500
اداری : 220

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

زمین : 2100
سوله : 2000
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

2,500,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 2000
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

زمین : 3000
سوله : 1450
اداری : 336
صنعتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵

3,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1450
اداری : 336

صنعتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵

زمین : 13000
سوله : 4800
صنعتی, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

10,000,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 4800

صنعتی, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

3,800,000,000تومان
نحوه خرید انبار سالن سوله در شهرک صنعتی کاسپین/املاک سوله

زمین : 3000
سوله : 1450
اداری : 336
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

3,800,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1450
اداری : 336

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس