مقايسه آگهی ها

زمین : 2100
سوله : 2000
اداری : 100
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 2000
اداری : 100

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 1450
اداری : 336
صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1450
اداری : 336

صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 13000
سوله : 4800
صنعتی, فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 4800

صنعتی, فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 8000
سوله : 3500
اداری : 220
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

5,200,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 3500
اداری : 220

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,000,000,000تومان
فروش فوری کارگاه و سالن صنعتی تخلیه در شهرک صنعتی کاسپین/املاک صنعتی سوله

زمین : 3500
سوله : 2000
اداری : 240
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 2000
اداری : 240

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

4,000,000,000تومان
فروش انبار سالن سوله یا کارگاه در شهرک صنعتی کاسپین/املاک صنعتی سوله

زمین : 3045
سوله : 1150
اداری : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 3045
سوله : 1150
اداری : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

3,500,000,000تومان
فروش انبار سالن سوله یا کارگاه در شهرک صنعتی کاسپین/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 3600
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3600
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 20000
سوله : 7000
اداری : 250
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 7000
اداری : 250

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

5,500,000,000تومان
فروش فوری کارگاه و سالن صنعتی تخلیه در شهرک صنعتی کاسپین/املاک صنعتی سوله

زمین : 4700
سوله : 2200
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

5,500,000,000تومان

زمین : 4700
سوله : 2200
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل