مقايسه آگهی ها

شهرک صنعتی کاسپین در 25 کیلومتری استان قزوین قرار دارد و موقعیت بسیار مناسبی برای تولید کنندگان و صنعت گران میباشد شهرک صنعتی کاسپین در 2 شهرک کاسپین شماره یک و کاسپین شماره دو میباشد گروه املاک صنعتی سوله مرکز معاملات کارخانجات در این شهرک میباشد تلفن تماس با ما 02166661330

زمین : 8000
سوله : 3500
اداری : 220
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

8,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 3500
اداری : 220

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

1,000,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 2674
سوله : 720
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

1,000,000,000تومان

زمین : 2674
سوله : 720
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

زمین : 20000
سوله : 7000
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

6,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 7000
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

3,500,000,000تومان
اجاره کارگاه 1100 متر در منطقه صنعتی گرمدره 66661330

زمین : 2350
سوله : 1600
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

3,500,000,000تومان

زمین : 2350
سوله : 1600
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

زمین : 2100
سوله : 2000
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

3,500,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 2000
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

5,000,000,000تومان
فروش کارگاه ارزان قیمت در شهرک صنعتی عباس اباد

زمین : 2000
سوله : 400
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

5,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 400
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

5,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی کاسپین

زمین : 2000
سوله : 400
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

5,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 400
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

3,800,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 3000
سوله : 1450
اداری : 336
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

3,800,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1450
اداری : 336

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 10000
سوله : 4800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

5,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 4800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 3500
سوله : 1260
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

2,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1260
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

12,500,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی زیر قیمت در شهرک صنعتی کاسپین/املاک صنعتی سوله

زمین : 2150
سوله : 600
اداری : 110
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

12,500,000,000تومان

زمین : 2150
سوله : 600
اداری : 110

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

5,500,000,000تومان
فروش فوری کارگاه و سالن صنعتی تخلیه در شهرک صنعتی کاسپین/املاک صنعتی سوله

زمین : 4700
سوله : 2200
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

5,500,000,000تومان

زمین : 4700
سوله : 2200
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس