مقايسه آگهی ها

شهرک صنعتی کوثر نرسیده به شهر اشتهارد و شهرک صنعتی اشتهارد میباشد شهرک صنعتی تعداد محدود کارگاه و کارخانه های صنعتی در زمینه کارخانه های تولید محصولات شیمیایی کارخانه جات دارویی وکارخانه های ارایشی بهداشتی میباشد :گروه املاک صنعتی سوله خرید کارگاه با انجام معاملات خرید کارخانه انبار در شهرک صنعتی کوثر بزرگترین مرکز معاملات را ایجاد نموده است 02166661330

زمین : 3000
سوله : 550
اداری : 60
صنعتی

نام مشاور : شعبه 6 شهرک صنعتی اشتهارد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

1,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 550
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

زمین : 7000
سوله : 2000
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

زمین : 7000
سوله : 2000
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

2,500,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 7000
سوله : 2000
اداری : 240
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

2,500,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 2000
اداری : 240

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

زمین : 3000
سوله : 1100
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

700,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1100
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

420,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 3000
سوله : 650
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

420,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 650
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

4,000,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در بهترین منطقه شهرک صنعتی کوثر/املاک صنعتی سوله

زمین : 7000
سوله : 2000
اداری : 240
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

4,000,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 2000
اداری : 240

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

زمین : 4000
سوله : 2200
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

4,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2200
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس