منطقه صنعتی قلعه حسن خان (شهرقدس) منطقه صنعتی  قلعه حسن خان  در فاصله کیلومتر 19 جاده قدیم کرج یا بزرگراه فتح واقع گردیده است و از خیابان های صنعتی بنام صنعت شکل گرفته که از صنعت یک تا صنعت 6 میباشد. قلعه حسن خان بدلیل دسترسی خوب خود از بهترین اماکن صنعتی بشمار می اید .در جنوب شهر قلعه حسنخان منطقه صنعتی دیگری بنام شهرک صنعتی زاگرس قرار گرفته است.گروه املاک صنعتی سوله بهترین پیشنهاد قیمت را برای خرید سوله و اجاره کارگاه دارد.   2

مقایسه آگهی ها

مقایسه