هفت جوی – وحیدیه و فردوسیه شهریار از مناطق صنعتی و کارگاهی شهر شهریار میباشد . گروه املاک صنعتی سوله مرجع خرید فروش و اجاره انبار سالن سوله کارگاه کارخانه و زمین صنعتی در شهرستان شهریار میباشد.

مقایسه آگهی ها

مقایسه