شهرک صنعتی 29 هکتاری آیینه ورزان مستقر در شهرستان دماوند دارای صنایع تولیدی فعال در زمینه های مختلف است و حدودا 500 نفر در آن به کار مشغول هستند.

مقایسه آگهی ها

مقایسه