مقايسه آگهی ها

زمین : 90
سوله : 80
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

850,000,000تومان

زمین : 90
سوله : 80
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

10,000,000تومان1,800,000تومان
خرید کارگاه تهران،شهرک صنعتی کاسپین

زمین : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

10,000,000تومان1,800,000تومان

زمین : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

7,500,000,000تومان
فروش سوله و زمین صنعتی با بهترین شرایط در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

7,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

40,000,000تومان4,000,000تومان
رهن اجاره انبارو دپو محصولات در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 120
سوله : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

40,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 120
سوله : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

20,000,000تومان2,500,000تومان
اجاره زیر قیمت انبار سالن و سوله در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 264
سوله : 100
اداری : 25
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

20,000,000تومان2,500,000تومان

زمین : 264
سوله : 100
اداری : 25

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

100,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره زیر قیمت انبار سالن و سوله در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 250
سوله : 270
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 270
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

200,000,000,000تومان
فروش زمین های صنعتی جهت انبار در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 55000
سوله : 30000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

200,000,000,000تومان

زمین : 55000
سوله : 30000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,300,000,000تومان
خرید سالن سوله و زمین صنعتی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 200
سوله : 160
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,300,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 160
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 500
سوله : 500
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 500
سوله : 500
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس