آگهی اجاره کارگاه

در این قسمت موارد جدید آگهی های خرید و فروش و یا اجاره کارگاه به صورت روزانه قرار داده می شود.اجاره کارگاه کوچک و اجاره کارگاه ارزان قیمت در کلیه مناطق صنعتی شهر تهران .برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره مستقیم کارشناس مربوطه یا شعبه تماس بگیرید.

زمین : 7000
سوله : 2016
اداری : 450
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

3,500,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 2016
اداری : 450

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

زمین : 1500
سوله : 900
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

300,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 900
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

زمین : 1400
سوله : 800
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 800
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450
تولیدی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

70,000,000,000تومان

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

زمین : 1200
سوله : 840
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

3,600,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 840

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

40,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره چهاردیواری مناسب انبار در منطقه فدائیان اسلام

زمین : 1600
سوله : 200
اداری : 25
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

40,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 200
اداری : 25

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

زمین : 640
سوله : 340
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

4,500,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 340
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

1,700,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مواد غذایی در منطقه خیر اباد ورامین

زمین : 193
سوله : 193
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

1,700,000,000تومان

زمین : 193
سوله : 193
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

زمین : 184
سوله : 180
اداری : 61

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

1,250,000,000تومان

زمین : 184
سوله : 180
اداری : 61

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

4,017,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی بامجوز بسته بندی خوراک دام در منطقه شهریار

زمین : 618
سوله : 618
اداری : 55
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

4,017,000,000تومان

زمین : 618
سوله : 618
اداری : 55

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

زمین : 2134
سوله : 1000
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

350,000,000,000تومان

زمین : 2134
سوله : 1000
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی در ماهدشت

زمین : 900
سوله : 330
اداری : 60
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 330
اداری : 60

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲