مقايسه آگهی ها

آگهی اجاره کارگاه

در این قسمت موارد جدید آگهی های خرید و فروش و یا اجاره کارگاه به صورت روزانه قرار داده می شود.اجاره کارگاه کوچک و اجاره کارگاه ارزان قیمت در کلیه مناطق صنعتی شهر تهران .برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره مستقیم کارشناس مربوطه یا شعبه تماس بگیرید.

زمین : 5525
سوله : 3000
اداری : 400
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

20,000,000,000تومان

زمین : 5525
سوله : 3000
اداری : 400

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

20,000,000,000تومان
خرید و فروش انبار و کارگاه با شرایط عالی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

20,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

زمین : 2400
سوله : 850
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

950,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 850
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

5,000,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 3400
سوله : 2000
اداری : 320
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

5,000,000,000تومان

زمین : 3400
سوله : 2000
اداری : 320

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

زمین : 1500
سوله : 1500
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

5,250,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 1500

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

100,000,000تومان11,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 2100
سوله : 1100
اداری : 90
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

100,000,000تومان11,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 1100
اداری : 90

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

7,000,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 5500
سوله : 1200
اداری : 800
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

7,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 1200
اداری : 800

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

40,000,000تومان5,000,000تومان
انصراف از اجاره انبار سالن سوله

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 18
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

40,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 18

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

60,000,000تومان6,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1500
سوله : 450
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

60,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 450
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

زمین : 500
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

30,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 500
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

50,000,000تومان4,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1125
سوله : 400
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

50,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 1125
سوله : 400
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

30,000,000تومان5,000,000تومان
انصراف از اجاره انبار سالن سوله

زمین : 2400
سوله : 800
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

30,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 800
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱