مقايسه آگهی ها

آگهی اجاره کارگاه

در این قسمت موارد جدید آگهی های خرید و فروش و یا اجاره کارگاه به صورت روزانه قرار داده می شود.برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره مستقیم کارشناس مربوطه یا شعبه تماس بگیرید.

 

زمین : 880
اداری : 430
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

17,000,000,000تومان

زمین : 880
اداری : 430

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

150,000,000تومان1,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک در پاکدشت

زمین : 185
سوله : 135
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

150,000,000تومان1,000,000تومان

زمین : 185
سوله : 135
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

زمین : 4000
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

50,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

3,600,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

زمین : 830
سوله : 430
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

150,000,000تومان

زمین : 830
سوله : 430
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

600,000,000تومان60,000,000تومان
فروش سوله 5250 متر شهرک صنعتی سالاریه

زمین : 5000
سوله : 900
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

600,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 900
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

10,000,000,000تومان
فروش سالن سوله یا انبار صنعتی در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

زمین : 2850
سوله : 200
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

10,000,000,000تومان

زمین : 2850
سوله : 200
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

25,500,000,000تومان
فروش زمین های صنعتی جهت انبار در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

زمین : 17000
سوله : 1000
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

25,500,000,000تومان

زمین : 17000
سوله : 1000
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

1,200,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه زیر قیمت در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

زمین : 4400
سوله : 240
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

1,200,000,000تومان

زمین : 4400
سوله : 240

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

1,400,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 3000
سوله : 400
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

1,400,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 400
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

زمین : 17
سوله : 17
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

10,000,000تومان500,000تومان

زمین : 17
سوله : 17

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس