60,000,000,000تومان
فروش کارخانه مواد غذایی مجهز باسردخانه در شهرک صنعتی گرمسار

سوله : 4000
اداری : 600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

60,000,000,000تومان

زمین : 38000
سوله : 4000
اداری : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,000,000,000تومان90,000,000تومان
فروش سالن 200متری در منطقه صنعتی باقرشهر

سوله : 3000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,000,000,000تومان90,000,000تومان

سوله : 3000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

25,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی زاویه

سوله : 1000
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

25,000,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 1000
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

20,000,000,000تومان
اجاره ملک کارگاهی مناسب تولید و انبار در منطقه صنعتی کهریزک

سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

20,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

25,000,000,000تومان
blank

سوله : 2000
اداری : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

25,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

170,000,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک در محدوده پاکدشت

سوله : 2500
اداری : 300
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

170,000,000,000تومان

زمین : 17200
سوله : 2500
اداری : 300

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

25,000,000,000تومان
خرید سالن 1680 متر در شهرک صنعتی شکوهیه

سوله : 1000
اداری : 110
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

25,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1000
اداری : 110

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,000,000,000تومان90,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

سوله : 3000
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,000,000,000تومان90,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 3000
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

12,000,000,000تومان
اجاره کارخانه ابتدی شهرک صنعتی نصیرآباد

سوله : 550
اداری : 80
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

12,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 80

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,100,000,000تومان
اجاره سالن و سوله بهداشتی در شهرک صنعتی گرمسار

سوله : 360
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,100,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 360
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

30,000,000تومان6,000,000تومان
فروش کارخانه نیمه کاره مواد غذایی در شهرک صنعتی خوارزمی فاز 2

سوله : 250
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

30,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 250
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

50,000,000,000تومان
فروش کارخانه اکازیون با مجوز پلاستیک در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 2000
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

50,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

8,500,000,000تومان
blank

سوله : 600
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

8,500,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 600
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

1,100,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس
1,100,000,000تومان

زمین : 3600

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

9,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب انبار و تولید در منطقه یافت آباد

سوله : 650
اداری : 133
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

9,000,000,000تومان

زمین : 1156
سوله : 650
اداری : 133

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

8,000,000,000تومان
اجاره کارخانه با مجوز فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 950
اداری : 130
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

8,000,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 950
اداری : 130

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰