مقايسه آگهی ها

زمین : 1270
سوله : 1100
اداری : 160
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

5,500,000,000تومان

زمین : 1270
سوله : 1100
اداری : 160

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

300,000,000تومان100,000,000تومان
اجاره سوله ۶۰۰۰ متری در شهرک صنعتی بهارستان زیر قیمت منطقه

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

300,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 600
سوله : 600
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

2,400,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 600
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 1250
سوله : 550
اداری : 50
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

2,100,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 550
اداری : 50

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 15000
سوله : 1800
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 1800
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 16000
سوله : 1150
اداری : 350
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 16000
سوله : 1150
اداری : 350

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 150
فلزی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

1,900,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 150

فلزی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 20000
سوله : 1500
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

25,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 1500
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 8000
سوله : 1500
اداری : 120
سنگبری

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 1500
اداری : 120

سنگبری

تاریخ ثبت : 6 روز قبل