30,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن مناسب مشاغل مختلف در خیابان فتح

زمین : 2700
سوله : 1240
اداری : 410
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

30,000,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 1240
اداری : 410

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

15,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

60,000,000تومان5,000,000تومان
این ملک اجاره رفت | املاک صنعتی سوله

زمین : 200
سوله : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

60,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

4,000,000,000تومان
اجاره سوله 8000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 360
سوله : 250
اداری : 25
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

4,000,000,000تومان

زمین : 360
سوله : 250
اداری : 25

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 10
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

10,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

زمین : 4000
سوله : 1850
اداری : 231
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

9,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1850
اداری : 231

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

25,000,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک سیمین دشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

25,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

100,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 1000 متری در بابا سلمان شهریار

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 10
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

6,000,000,000تومان
اجاره سول مناجاره سوله دو طبقه 1200 متر در فاز 1 شهرک صنعتی شکوهیه قماسب کارهای بهداشتی در منطقه باقرشهر

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 70
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

6,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 70

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

زمین : 2000
سوله : 1400
اداری : 700
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

18,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1400
اداری : 700

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

2,400,000,000تومان
خرید سالن و سوله در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 750
سوله : 290
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

2,400,000,000تومان

زمین : 750
سوله : 290
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

25,000,000,000تومان
فروش سالن و سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه

زمین : 1500
سوله : 900
اداری : 100
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

25,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 900
اداری : 100

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

4,300,000,000تومان
اجاره سوله و سالن در منطقه جلیل آباد پیشوا

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

4,300,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

زمین : 3000
سوله : 1700
اداری : 80
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

7,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1700
اداری : 80

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

11,000,000,000تومان
فروش کارخانه اکازیون با مجوز پلاستیک در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 6000
سوله : 1200
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

11,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1200
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

4,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن مناسب مشاغل مختلف در خیابان فتح

زمین : 2800
سوله : 750
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

4,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 750
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰