مقايسه آگهی ها

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 23 ساعت قبل

20,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 23 ساعت قبل

زمین : 32000
سوله : 5500
اداری : 500
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

40,000,000,000تومان

زمین : 32000
سوله : 5500
اداری : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 6820
سوله : 1050
اداری : 200
قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

1,100,000,000تومان

زمین : 6820
سوله : 1050
اداری : 200

قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 10000
سوله : 800
اداری : 10
شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 800
اداری : 10

شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 6000
سوله : 650
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 650
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

20,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

100,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره کارگاه 400 متری تهرانپارس املاک سوله sooleh.net

زمین : 1300
سوله : 400
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

100,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 400
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

زمین : 114
سوله : 70
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

114,000,000تومان

زمین : 114
سوله : 70

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل