زمین : 20000
سوله : 630
اداری : 150
ارایشی بهداشتی, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

7,500,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 630
اداری : 150

ارایشی بهداشتی, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

زمین : 1200
سوله : 840
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

3,600,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 840

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

200,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره واحد خدماتی مناسب انبار و خدمات تعمیر گاهی در جاده قدیم کرج

زمین : 8000
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 8000
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

9,000,000,000تومان
فروش سوله 230 متری در شهرک صنعتی در صفا دشت

زمین : 1250
سوله : 720
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

9,000,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 720
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

200,000,000تومان20,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1250
سوله : 720
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 720
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

زمین : 1500
سوله : 720
اداری : 120
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

4,500,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 720
اداری : 120

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

150,000,000تومان20,000,000تومان
فروش کارخانه بهداشتی در شهرک صنعتی نظرآباد

زمین : 2300
سوله : 800
اداری : 160
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

150,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 800
اداری : 160

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

14,000,000,000تومان
قیمت کارگاه کارخانه زمین در شهرک صنعتی روانسر

زمین : 5090
سوله : 1000
اداری : 600
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

14,000,000,000تومان

زمین : 5090
سوله : 1000
اداری : 600

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

زمین : 5090
سوله : 1000
اداری : 600
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

14,000,000,000تومان

زمین : 5090
سوله : 1000
اداری : 600

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

27,000,000,000تومان
فروش تجاری بر جاده ملارد به شهریار

زمین : 1568
سوله : 100
اداری : 20
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

27,000,000,000تومان

زمین : 1568
سوله : 100
اداری : 20

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

200,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی بامجوز بسته بندی خوراک دام در منطقه شهریار

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 30
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 30

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

3,200,000,000تومان
فروش سوله در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

3,200,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶