مقايسه آگهی ها

زمین : 2134
سوله : 1000
اداری : 250
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

154,000,000,000تومان

زمین : 2134
سوله : 1000
اداری : 250

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 3360
سوله : 1200
اداری : 1000

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 3360
سوله : 1200
اداری : 1000

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50
صنعتی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

900,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

11,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

200,000,000تومان10,000,000تومان
رهن اجاره کارخانه مواد غذایی در شکوهیه

زمین : 2200
سوله : 600
اداری : 24
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شکوهیه

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

200,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 600
اداری : 24

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

700,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64

تولیدی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 750
اداری : 300
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1تومان

زمین : 3000
سوله : 750
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 120
سنگبری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 120

سنگبری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

45,000,000,000تومان

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450

تولیدی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل