170,000,000تومان17,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در محدوده قرچک

سوله : 300
اداری : 25
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

170,000,000تومان17,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 300
اداری : 25

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

1,820,000,000تومان
فروش کارخانه نیمه کاره مواد غذایی در شهرک صنعتی خوارزمی فاز 2

سوله : 220
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

1,820,000,000تومان

زمین : 1100
سوله : 220

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

1,850,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 325
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

1,850,000,000تومان

سوله : 325
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

7,500,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 350
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

7,500,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 350
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

3,600,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 450
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,600,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

130,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی شنزار

سوله : 5000
اداری : 450
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

130,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 5000
اداری : 450

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

5,500,000,000تومان
اجاره سوله نوساز - جاده ملارد منطقه شهریار

سوله : 80
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

5,500,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 80
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

100,000,000تومان10,500,000تومان
اجاره سوله نوساز - جاده ملارد منطقه شهریار

سوله : 140
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

100,000,000تومان10,500,000تومان

زمین : 1000
سوله : 140
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

5,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 400
اداری : 170
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

5,000,000,000تومان

زمین : 850
سوله : 400
اداری : 170

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

1,520,000,000تومان
اجاره سوله نوساز - جاده ملارد منطقه شهریار

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

1,520,000,000تومان

زمین : 220

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

350,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

350,000,000تومان

زمین : 1450
سوله : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

200,000,000تومان10,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 300
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

200,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 300
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

1,500,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در محدوده قرچک

سوله : 140
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

1,500,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 140
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

370,000,000,000تومان
blank

سوله : 7000
اداری : 1500
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

370,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 7000
اداری : 1500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

3,500,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 110
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

3,500,000,000تومان

زمین : 140
سوله : 110
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

160,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

سوله : 2500
اداری : 450
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

160,000,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 2500
اداری : 450

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹