1,500,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در کیلومتر 14 جاده مخصوص

زمین : 578
سوله : 260
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

1,500,000,000تومان

زمین : 578
سوله : 260
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

500,000,000تومان60,000,000تومان
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 150
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

500,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 150

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

9,000,000,000تومان
فروش سوله صنعتی در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 1250
سوله : 720
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

9,000,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 720
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

25,000,000,000تومان
فروش سوله صنعتی در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 100

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

25,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 100

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

80,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 950
سوله : 400
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

80,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 950
سوله : 400
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

100,000,000تومان17,000,000تومان
اجاره سوله صنعتی در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 800
سوله : 400
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

100,000,000تومان17,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 400
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

900,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50
صنایع چوب

نام مشاور : شعبه 8 شعبه شهرک خاوران

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

900,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

950,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 161/5
سوله : 90
اداری : 21
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

950,000,000تومان

زمین : 161/5
سوله : 90
اداری : 21

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

100,000,000تومان20,000,000تومان
فروش ملک صنعتی 600 متری در شهرک صنعتی سیمین دشت

زمین : 250
سوله : 250
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 250

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

10,000,000,000تومان
فروش سوله صنعتی در منطقه صنعتی زاویه

زمین : 4100
سوله : 3000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

10,000,000,000تومان

زمین : 4100
سوله : 3000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 250
برق والکترونیک

نام مشاور : شعبه 4 شهرک صنعتی پرند

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

9,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 250

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سوله شیمیایی در شهرک صنعتی زاویه

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 60
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۱

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 60

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۱

4,500,000,000تومان
فروش سوله صنعتی در شهرک صنعتی کوثر

زمین : 3000
سوله : 1100
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۱

4,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1100
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۱

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450
تولیدی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

45,000,000,000تومان

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

5,700,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه با مجوز پلاستیک و فلز در شهرک صنعتی شنزار

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 35
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

5,700,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 35

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

500,000,000تومان13,000,000تومان
اجاره انبار از 200 متر تا 4000متر در سه راه افسریه

زمین : 1400
سوله : 800
اداری : 60
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

500,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 800
اداری : 60

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵