مقايسه آگهی ها

زمین : 10500
سوله : 4500
اداری : 200

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

17,000,000,000تومان

زمین : 10500
سوله : 4500
اداری : 200

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 21000
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 21000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 250
برق والکترونیک

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

8,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 250

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

200,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

2,800,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 4200
سوله : 2400
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

5,600,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 2400
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 400
سوله : 200
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

3,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 200
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 150
برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

3,400,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 150

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 5000
تولیدی

نام مشاور : saeed

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 5000

تولیدی

نام مشاور : saeed

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل