مقايسه آگهی ها

7,200,000,000تومان
خرید انبار سالن و سوله درمنطقه صنعتی شورآباد-املاک سوله

زمین : 4800
سوله : 900
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

7,200,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 900
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

زمین : 25000
سوله : 6000
اداری : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

12,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 6000
اداری : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس