مقايسه آگهی ها

5,500,000,000تومان
فروش کارخانه 800 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 3000
سوله : 800
اداری : 150
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

5,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 800
اداری : 150

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

1,400,000,000تومان
فروش سوله 483 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1519
سوله : 483
اداری : 50
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

1,400,000,000تومان

زمین : 1519
سوله : 483
اداری : 50

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

6,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

3,000,000,000تومان30,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 12000
سوله : 4230
اداری : 1400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

3,000,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 4230
اداری : 1400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

21,000,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 12000
سوله : 4230
اداری : 1400
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

21,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 4230
اداری : 1400

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

200,000,000تومان30,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

200,000,000تومان35,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 200
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

200,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 200

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

200,000,000تومان35,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

200,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

100,000,000تومان10,000,000تومان
کارخانه با جواز شیمیایی 5000 متر در کرمان واگذار میشود 66661330-021

زمین : 500
اداری : 20
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 500
اداری : 20

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

600,000,000تومان60,000,000تومان
فروش سوله 5250 متر شهرک صنعتی سالاریه

زمین : 5000
سوله : 900
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

600,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 900
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 12
ریخته گری, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

3,200,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 12

ریخته گری, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

48,000,000,000تومان
اجاره کارگاه 250 متر شهرک صنعتی عباس آباد 36470289-021

زمین : 17000
سوله : 5500
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

48,000,000,000تومان

زمین : 17000
سوله : 5500

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس