1,400,000,000تومان
فروش کارگاه در شهرک صنعتی کوثر

زمین : 145
سوله : 145
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

1,400,000,000تومان

زمین : 145
سوله : 145

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

زمین : 130000
سوله : 16000
اداری : 1200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

250,000,000,000تومان

زمین : 130000
سوله : 16000
اداری : 1200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

زمین : 1288
سوله : 550
اداری : 170
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

100,000,000تومان28,000,000تومان

زمین : 1288
سوله : 550
اداری : 170

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

زمین : 2600
سوله : 2000
اداری : 300
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

14,000,000,000تومان

زمین : 2600
سوله : 2000
اداری : 300

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

زمین : 1993
سوله : 1200
اداری : 230
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

7,500,000,000تومان

زمین : 1993
سوله : 1200
اداری : 230

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

زمین : 2100
سوله : 350
اداری : 100
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

3,800,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 350
اداری : 100

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

85,000,000,000تومان
فروش سالن و سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه

زمین : 1500000
سوله : 300000
اداری : 1000
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

85,000,000,000تومان

زمین : 1500000
سوله : 300000
اداری : 1000

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

زمین : 440000
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

15,840,000,000تومان

زمین : 440000

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

4,500,000,000تومان
اجاره سوله 300 متری در محدوده شهرک صنعتی گلگون

زمین : 250
سوله : 360
اداری : 20
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

4,500,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 360
اداری : 20

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

12,000,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

زمین : 3000
سوله : 2300
اداری : 170

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

12,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2300
اداری : 170

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

زمین : 1500
سوله : 550
اداری : 120
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

3,700,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 550
اداری : 120

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

5,000,000,000تومان
انصراف از فروش | املاک صنعتی سوله

زمین : 2500
سوله : 1300
اداری : 88
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

5,000,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1300
اداری : 88

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

زمین : 10200
سوله : 5000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

200,000,000,000تومان

زمین : 10200
سوله : 5000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

5,000,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 400
سوله : 250
اداری : 25
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

5,000,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 250
اداری : 25

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

3,200,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 200 متری در خاتون آباد

زمین : 180
سوله : 120
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

3,200,000,000تومان

زمین : 180
سوله : 120
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

زمین : 2400
سوله : 800
اداری : 200
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

4,500,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 800
اداری : 200

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹