مقايسه آگهی ها

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 50
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 50

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

زمین : 2770
سوله : 2880
اداری : 570
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

5,600,000,000تومان

زمین : 2770
سوله : 2880
اداری : 570

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

1,000,000,000تومان50,000,000تومان
مجموعهٔ دامداری صنعتی واقع در طالقان ((( زیر قیمت کارشناسی )))

زمین : 1655
سوله : 1950
اداری : 250
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

1,000,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 1655
سوله : 1950
اداری : 250

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

5,200,000,000تومان
فروش سوله ذون فلزی در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : 400
سوله : 200
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

5,200,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 200
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

زمین : 14086
سوله : 2240
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

زمین : 14086
سوله : 2240
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

25,000,000,000تومان
فروش و واگذاری زمین های صنعتی در شهرک صنعتی شمس اباد

زمین : 4700
سوله : 3000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

25,000,000,000تومان

زمین : 4700
سوله : 3000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450
تولیدی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

45,000,000,000تومان

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

1,500,000,000تومان
فروش سوله ذون فلزی در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : 5000
سوله : 900
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

1,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 900

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

2,000,000,000تومان
اجاره سوله با متراژ900 متر با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 600
سوله : 600
اداری : 12
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

2,000,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 600
اداری : 12

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 300
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

3,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 300

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

1,150,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1040
سوله : 500
اداری : 170
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

1,150,000,000تومان

زمین : 1040
سوله : 500
اداری : 170

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

10,000,000,000تومان
شهرک صنعتی فیروزکوه منطقه فیروزکوه

زمین : 1080
سوله : 600
اداری : 50
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

10,000,000,000تومان

زمین : 1080
سوله : 600
اداری : 50

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵