مقايسه آگهی ها

زمین : 2000
سوله : 1000
فلزی

تاریخ ثبت : 3 ساعت قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000

فلزی

تاریخ ثبت : 3 ساعت قبل

زمین : 10500
سوله : 4500
اداری : 200

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

17,000,000,000تومان

زمین : 10500
سوله : 4500
اداری : 200

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

200,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره ی سوله در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 200
صنعتی

نام مشاور : hamidjh

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 200

صنعتی

نام مشاور : hamidjh

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

13,000,000,000تومان
فروش سوله صنعتی ، بر ۶۰ متری شوراباد

زمین : 4500
سوله : 2200
اداری : 110

نام مشاور : amiramiramir

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

13,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2200
اداری : 110

نام مشاور : amiramiramir

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 640
سوله : 750
اداری : 48
برق والکترونیک

نام مشاور : zamani1234

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

980,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 750
اداری : 48

برق والکترونیک

نام مشاور : zamani1234

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

600,000,000تومان65,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 100

نام مشاور : salman_ahmadi

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

600,000,000تومان65,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 100

نام مشاور : salman_ahmadi

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 6400
سوله : 3000
اداری : 400
سنگبری

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

7,500,000,000تومان

زمین : 6400
سوله : 3000
اداری : 400

سنگبری

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 150
فلزی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

80,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 150

فلزی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 4020
سوله : 2500
اداری : 1300
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 4020
سوله : 2500
اداری : 1300

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل