58,000,000,000تومان
اجاره کارخانه درشهرک صنعتی شمس آباد/املاک سوله

سوله : 650
اداری : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

58,000,000,000تومان

زمین : 40763
سوله : 650
اداری : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

7,500,000,000تومان
املاک صنعتی در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 500
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

7,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

500,000,000تومان80,000,000تومان
blank

سوله : 3200
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

500,000,000تومان80,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3200
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

13,000,000,000تومان
اجاره کارخانه درشهرک صنعتی شمس آباد/املاک سوله

سوله : 1000
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

13,000,000,000تومان

زمین : 5850
سوله : 1000
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

25,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 1900
اداری : 330
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

25,000,000,000تومان

زمین : 5600
سوله : 1900
اداری : 330

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

500,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره کارخانه ریخته گری با کوره القایی در شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 900
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

500,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 11500
سوله : 900
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

200,000,000تومان35,000,000تومان
قیمت فروش زمین با مجوز شیمیایی در شهرک صنعتی لیا

سوله : 1100
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

200,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1100
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

500,000,000تومان80,000,000تومان
blank

سوله : 3200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

500,000,000تومان80,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

60,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره کارگاه ریخته گری در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

60,000,000تومان15,000,000تومان

سوله : 800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

12,700,000,000تومان
blank

سوله : 750
اداری : 880
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

12,700,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 750
اداری : 880

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

4,900,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 1200
اداری : 100
شیمیایی, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

4,900,000,000تومان

زمین : 5100
سوله : 1200
اداری : 100

شیمیایی, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

5,500,000,000تومان
اجاره کارخانه 1000 متر جاده قدیم کرج (65 متری فتح)

سوله : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

5,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

5,500,000,000تومان
blank

سوله : 500
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

5,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

1,200,000,000تومان
blank

سوله : 350
اداری : 50
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

1,200,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 350
اداری : 50

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

12,000,000,000تومان
۳۷۰۰ متر کارخانه در شهرک صنعتی پرند به فروش میرسد

سوله : 2040
اداری : 650

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

12,000,000,000تومان

زمین : 3712
سوله : 2040
اداری : 650

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

3,200,000,000تومان
انبار ۲۲۰ متری در جاده قدیم کرج ۶۵ متری فتح واگذار میشود

سوله : 176
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

3,200,000,000تومان

زمین : 216
سوله : 176
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰