12,700,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 750
اداری : 880
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

12,700,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 750
اداری : 880

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

زمین : 5600
سوله : 1900
اداری : 330
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

20,000,000,000تومان

زمین : 5600
سوله : 1900
اداری : 330

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

4,900,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 5100
سوله : 1200
اداری : 100
شیمیایی, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

4,900,000,000تومان

زمین : 5100
سوله : 1200
اداری : 100

شیمیایی, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

5,500,000,000تومان
اجاره کارخانه 1000 متر جاده قدیم کرج (65 متری فتح)

زمین : 5000
سوله : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

5,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

5,500,000,000تومان
انصراف از فروش | املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

5,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

5,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

1,200,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 800
سوله : 350
اداری : 50
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

1,200,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 350
اداری : 50

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

زمین : 3712
سوله : 2040
اداری : 650

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

12,000,000,000تومان

زمین : 3712
سوله : 2040
اداری : 650

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

3,200,000,000تومان
انبار 220 متری در جاده قدیم کرج 65 متری فتح واگذار میشود

زمین : 216
سوله : 176
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

3,200,000,000تومان

زمین : 216
سوله : 176
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 6300
سوله : 2200
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

5,000,000,000تومان

زمین : 6300
سوله : 2200
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴