500,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره سوله نوساز - جاده ملارد منطقه شهریار

سوله : 600
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

500,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

9,000,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 1000
اداری : 100
شیمیایی, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

9,000,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 1000
اداری : 100

شیمیایی, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

50,000,000,000تومان
اجاره سوله باکاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شیمیایی

سوله : 7000
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

50,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 7000
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

50,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 1000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

50,000,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 1000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

220,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 5000
اداری : 500
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

220,000,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 500

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

60,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : ۱۴۰۰۰
اداری : ۴۰۰
کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

60,000,000,000تومان

زمین : ۲۲۵۰۰
سوله : ۱۴۰۰۰
اداری : ۴۰۰

کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

800,000,000تومان35,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 1200
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

800,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

400,000,000تومان50,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 1300
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

400,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1300
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

35,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 3000
اداری : 400
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

35,000,000,000تومان

زمین : 11650
سوله : 3000
اداری : 400

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

29,000,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : ۵۰۰۰
اداری : ۱۲۰
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

29,000,000,000تومان

زمین : ۱۰۴۰۰
سوله : ۵۰۰۰
اداری : ۱۲۰

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

22,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 1000
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

22,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1000
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

27,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 800
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

27,000,000,000تومان

زمین : 2955
سوله : 800
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

2,200,000,000تومان
۲۸۰ متر زمین،۱۶۰متر سوله و دفتری،فول خیابان ۱۷ شهریور شادآباد/املاک سوله

سوله : 130
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

2,200,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 130
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

12,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 1000
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

12,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 1000
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

62,000,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 1800
اداری : 50
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

62,000,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 1800
اداری : 50

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

30,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 3000
اداری : 200
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

30,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 200

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲