مقايسه آگهی ها

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

11,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

200,000,000تومان10,000,000تومان
رهن اجاره کارخانه مواد غذایی در شکوهیه

زمین : 2200
سوله : 600
اداری : 24
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شکوهیه

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

200,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 600
اداری : 24

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 50
پلاستیک

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

1,850,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 50

پلاستیک

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 2200
سوله : 1500
اداری : 100
سنگبری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

200,000,000تومان19,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1500
اداری : 100

سنگبری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 3300
سوله : 2500
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 2500

تولیدی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 200
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 3200
اداری : 240
فلزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 3200
اداری : 240

فلزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100
فلزی

نام مشاور : تمیزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

1,150,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100

فلزی

نام مشاور : تمیزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 250
برق والکترونیک

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

8,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 250

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل