15,000,000تومان1,200,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 860
سوله : 460
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

15,000,000تومان1,200,000تومان

زمین : 860
سوله : 460

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

4,500,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 2400
سوله : 1400
اداری : 120
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

4,500,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1400
اداری : 120

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

زمین : 3500
سوله : 2100
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

22,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 2100
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

80,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره سوله و سالن در شهرک صنعتی عباس آباد

زمین : 1050
سوله : 750
اداری : 100
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

80,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1050
سوله : 750
اداری : 100

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

زمین : 4000
سوله : 1620
اداری : 270
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

9,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1620
اداری : 270

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

30,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 10200
سوله : 4200
اداری : 300
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

30,000,000,000تومان

زمین : 10200
سوله : 4200
اداری : 300

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

زمین : 1098
سوله : 800
اداری : 100
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

4,000,000,000تومان

زمین : 1098
سوله : 800
اداری : 100

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

زمین : 4775
سوله : 1300
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

20,000,000,000تومان

زمین : 4775
سوله : 1300
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

80,000,000تومان12,000,000تومان
خرید کارخانه 2400 متری درشهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 1050
سوله : 750
اداری : 100
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

80,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1050
سوله : 750
اداری : 100

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

3,500,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه در جاده ورامین منطقه قلعه نو

زمین : 2400
سوله : 500
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

3,500,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 500
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

500,000,000تومان45,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 1800
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

500,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1800
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

500,000,000تومان60,000,000تومان
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 150
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

500,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 150

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

زمین : 3000
سوله : 1600
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

2,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1600
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

37,000,000,000تومان
خریدسوله در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : ۱۵۰۰۰
سوله : ۴۵۰۰
اداری : ۳۰۰
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

37,000,000,000تومان

زمین : ۱۵۰۰۰
سوله : ۴۵۰۰
اداری : ۳۰۰

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

زمین : 2200
سوله : 880
اداری : 100
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

25,000,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 880
اداری : 100

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

زمین : 5500
سوله : 3500
اداری : 500
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

21,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 3500
اداری : 500

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴