مقايسه آگهی ها

200,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره ی سوله در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 200
صنعتی

نام مشاور : hamidjh

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 200

صنعتی

نام مشاور : hamidjh

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 2000
سوله : 3200
اداری : 240
فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 3200
اداری : 240

فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100
فلزی

نام مشاور : تمیزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,150,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100

فلزی

نام مشاور : تمیزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 250
برق والکترونیک

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

8,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 250

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 150
فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 150

فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 450
فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

9,600,000,000تومان

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 450

فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 3100
سوله : 1700
اداری : 50
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 3100
سوله : 1700
اداری : 50

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 120
اداری : 20
فلزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

90,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 120
اداری : 20

فلزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 5100
سوله : 2500
اداری : 160
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

5,100,000,000تومان

زمین : 5100
سوله : 2500
اداری : 160

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل