مقايسه آگهی ها

41,000,000,000تومان
فروش انبار و بارانداز در شهرستان بندر عباس در حال کار

زمین : 62927
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

41,000,000,000تومان

زمین : 62927
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 12000
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

6,600,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 12000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس