6,000,000,000تومان

سوله : 600
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

6,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

30,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 3000
اداری : 200
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

30,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 200

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

10,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 1400
اداری : 160
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

10,000,000,000تومان

زمین : 3800
سوله : 1400
اداری : 160

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

25,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 2500
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

25,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2500
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

40,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در شهرک صنعتی مامونیه

سوله : 2700
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

40,000,000,000تومان

زمین : 12800
سوله : 2700
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

40,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 2700
اداری : 200
سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

40,000,000,000تومان

زمین : 12800
سوله : 2700
اداری : 200

سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

50,000,000,000تومان
شهرستان تبریز - فروش کارخانه کیک و کلوچه

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

50,000,000,000تومان

زمین : 115000

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

2,500,000,000تومان
کارخانه تولید روغن خوراکی همدان

سوله : 900
اداری : 10
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

2,500,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 900
اداری : 10

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

45,000,000,000تومان
فروش زمین 150 هکتاری با قابلیت تبدیل به صنعتی بین ساوه -همدان
45,000,000,000تومان

زمین : 1500000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

18,000,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

سوله : 500
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

18,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 500
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

85,000,000,000تومان
قیمت کارگاه با مجوز پلاستیک در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 3000
اداری : 300
سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

85,000,000,000تومان

زمین : 12800
سوله : 3000
اداری : 300

سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

15,000,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

سوله : 1050
اداری : 180
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

15,000,000,000تومان

زمین : 40000
سوله : 1050
اداری : 180

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

21,000,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

سوله : 8599
اداری : ٣٠٠
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

21,000,000,000تومان

زمین : 70000
سوله : 8599
اداری : ٣٠٠

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

2,300,000,000تومان
اجاره کارخانه مجهز با کاربری مواد غذایی در شهرک صنعتی گرمسار

سوله : 400
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

2,300,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 400
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

408,000,000تومان
اجاره کارخانه ریخته گری با کوره القایی در شهرک صنعتی ایوانکی
408,000,000تومان

زمین : 1700

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳