مقايسه آگهی ها

زمین : 3360
سوله : 1200
اداری : 1000

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

6,000,000,000تومان

زمین : 3360
سوله : 1200
اداری : 1000

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

زمین : 10000
سوله : 3500
اداری : 900

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

18,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3500
اداری : 900

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

زمین : 25000
سوله : 6000
اداری : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

12,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 6000
اداری : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

زمین : 6000
سوله : 2400
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

33,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

زمین : 9485
سوله : 2400
اداری : 200
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

9,000,000,000تومان

زمین : 9485
سوله : 2400
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

10,000,000,000تومان
فروش کارخانه صنعتی در بهترین نقطه در شهرستان ملایر/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

10,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس