زمین : 4800
سوله : 900
اداری : 10
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

2,500,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 900
اداری : 10

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

45,000,000,000تومان
فروش زمین 150 هکتاری با قابلیت تبدیل به صنعتی بین ساوه -همدان

زمین : 1500000
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

45,000,000,000تومان

زمین : 1500000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

زمین : 3000
سوله : 500
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

18,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 500
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

زمین : 12800
سوله : 3000
اداری : 300
سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

85,000,000,000تومان

زمین : 12800
سوله : 3000
اداری : 300

سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

زمین : 40000
سوله : 1050
اداری : 180
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

15,000,000,000تومان

زمین : 40000
سوله : 1050
اداری : 180

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

زمین : 70000
سوله : 8599
اداری : ٣٠٠
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

21,000,000,000تومان

زمین : 70000
سوله : 8599
اداری : ٣٠٠

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

2,300,000,000تومان
اجاره کارخانه مجهز با کاربری مواد غذایی در شهرک صنعتی گرمسار

زمین : 280
سوله : 400
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

2,300,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 400
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

408,000,000تومان
اجاره سوله 600 متری در جاده خاوران

زمین : 1700
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

408,000,000تومان

زمین : 1700

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

زمین : 1700
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

زمین : 1700

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

زمین : 89000
سوله : 18000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

90,000,000,000تومان

زمین : 89000
سوله : 18000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

950,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 1442
سوله : 650
اداری : 144
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

950,000,000تومان

زمین : 1442
سوله : 650
اداری : 144

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 12000
سوله : 2900
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

12,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 2900

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷