مقايسه آگهی ها

زمین : 3360
سوله : 1200
اداری : 1000

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 3360
سوله : 1200
اداری : 1000

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 6000
سوله : 2400
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

33,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2400

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 9485
سوله : 2400
اداری : 200
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

9,000,000,000تومان

زمین : 9485
سوله : 2400
اداری : 200

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

10,000,000,000تومان
فروش کارخانه صنعتی در بهترین نقطه در شهرستان ملایر/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل