زمین : 6000
سوله : 2400
اداری : 100
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

15,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2400
اداری : 100

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

زمین : 5600
سوله : 2800
اداری : 200
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

16,500,000,000تومان

زمین : 5600
سوله : 2800
اداری : 200

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

6,500,000,000تومان
اجاره انبار جهت مواد غذایی و دارویی درمنطقه صنعتی کهریزک

زمین : 3000
سوله : 1300
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

6,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1300
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

2,500,000,000تومان
خرید سالن و زمین صنعتی در نظرآباد

زمین : 8000
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

2,500,000,000تومان

زمین : 8000

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

زمین : 6000
سوله : 2400
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

7,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2400
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

5,400,000,000تومان
فروش زمین به مساحت 272000متر نزدیک تهران

زمین : 1427
سوله : 100
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۲

5,400,000,000تومان

زمین : 1427
سوله : 100
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۲