21,000,000,000تومان
فروشنده واقعی کارخانه تولید پروفیل آلمینیوم

سوله : 2400
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

21,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2400
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

21,000,000,000تومان
blank

سوله : 2400
اداری : 100
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

21,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2400
اداری : 100

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

85,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

سوله : 3000
اداری : 430
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

85,000,000,000تومان

زمین : 5551
سوله : 3000
اداری : 430

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

15,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 1200
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

15,000,000,000تومان

زمین : 13500
سوله : 1200
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

16,500,000,000تومان
خرید سالن 1680 متر در شهرک صنعتی شکوهیه

سوله : 2800
اداری : 200
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

16,500,000,000تومان

زمین : 5600
سوله : 2800
اداری : 200

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

6,500,000,000تومان
اجاره انبار جهت مواد غذایی و دارویی درمنطقه صنعتی کهریزک

سوله : 1300
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

6,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1300
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

2,500,000,000تومان
خرید سالن و زمین صنعتی در نظرآباد
2,500,000,000تومان

زمین : 8000

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

5,400,000,000تومان
فروش زمین به مساحت 272000متر نزدیک تهران

سوله : 100
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۲

5,400,000,000تومان

زمین : 1427
سوله : 100
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۲