مقايسه آگهی ها

10,000,000تومان
کارخانه تولید همبرگر و کباب لقمه

زمین : 3000
سوله : 1400
اداری : 400
صنعتی

نام مشاور : reza

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

10,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1400
اداری : 400

صنعتی

نام مشاور : reza

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 15000
سوله : 360
اداری : 25
تولیدی

نام مشاور : hesam

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

70,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 360
اداری : 25

تولیدی

نام مشاور : hesam

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

400,000,000تومان45,000,000تومان
اجاره انبار برای شرکت های بزرگ صنعتی

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 200

نام مشاور : salman_ahmadi

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

400,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 200

نام مشاور : salman_ahmadi

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 150
پلاستیک

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 150

پلاستیک

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

34,000,000,000تومان

زمین : 1300

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 2225
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,550,000,000تومان

زمین : 2225

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 400
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 400

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 9000
سوله : 7000
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 9000
سوله : 7000

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 150
برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

3,400,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 150

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل