مقايسه آگهی ها

100,000,000تومان
زمین فروشی جاده قزوین 20 هزارمتر املاک صنعتی

زمین : 280
سوله : 280
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

100,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 280
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

6,500,000,000تومان
اجاره کارخانه در علی آباد ( پایتخت ) 66661330-021

زمین : 2550
سوله : 1100
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

6,500,000,000تومان

زمین : 2550
سوله : 1100
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,250,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 800
سوله : 280
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,250,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 280
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

4,800,000,000تومان
فروش زیر قیمت سوله بهداشتی در شهرک صفادشت کرج

زمین : 5000
سوله : 1600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

4,800,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,500,000,000تومان
رهن و اجاره مغازه 50 متر در شهرک صنعتی پرند 56417929-021

زمین : 170
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,500,000,000تومان

زمین : 170

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

4,000,000,000تومان
اجاره کارخانه فلزی با متراژ سوله 5000 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 2400
سوله : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

4,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

550,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 70
سوله : 70
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

550,000,000تومان

زمین : 70
سوله : 70

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

12,500,000,000تومان
فروش زمین با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 900
سوله : 500
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

12,500,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 500
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,500,000,000تومان
شهرک صنعتی عباس آباد 1400 متر کارخانه با جواز پلاستیک

زمین : 578
سوله : 260
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,500,000,000تومان

زمین : 578
سوله : 260
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,700,000,000تومان

زمین : 700

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,700,000,000تومان

زمین : 700

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 4731
سوله : 3000
اداری : ۵۰۰
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

25,000,000,000تومان

زمین : 4731
سوله : 3000
اداری : ۵۰۰

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 400
باغ و تالار, دامداری, سایر, کشاورزی, مرغداری, مزروعی, هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,200,000,000تومان

زمین : 400

باغ و تالار, دامداری, سایر, کشاورزی, مرغداری, مزروعی, هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸