مقايسه آگهی ها

زمین : 1300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

34,000,000,000تومان

زمین : 1300

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2225
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,550,000,000تومان

زمین : 2225

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 400
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 400

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 9000
سوله : 7000
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 9000
سوله : 7000

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 5550
سوله : 3000
اداری : 750
بافندگی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

11,000,000,000تومان

زمین : 5550
سوله : 3000
اداری : 750

بافندگی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 150
برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

3,400,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 150

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 1500
سوله : 100
اداری : 25
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

20,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 100
اداری : 25

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 5000
تولیدی

نام مشاور : saeed

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 5000

تولیدی

نام مشاور : saeed

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل