25,000,000,000تومان
اجاره ملک مناسب انبار در منطقه صنعتی آلوئک

زمین : 15000
سوله : 1300
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

25,000,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 1300
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 5000
سوله : 2300
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

23,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2300
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

2,000,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه با مجوز پلاستیک و فلز در شهرک صنعتی شنزار

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

2,000,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 5000
سوله : 2200
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

18,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2200
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

30,000,000,000تومان
فروش سوله های کوچک بهداشتی در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 5000
سوله : 3300
اداری : 280
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

30,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3300
اداری : 280

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

50,000,000,000تومان

زمین : 400000
سوله : 6000
اداری : 20
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

50,000,000,000تومان

زمین : 400000
سوله : 6000
اداری : 20

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

5,500,000,000تومان
اجاره سالن و سوله تمیز در منطقه سیاه سنگ

زمین : 2400
سوله : 1130
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

5,500,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1130

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

2,100,000,000تومان
فروش سوله صنعتی در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 1170
سوله : 520
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

2,100,000,000تومان

زمین : 1170
سوله : 520
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

10,000,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در منطقه صنعتی کهریزک

زمین : 2520
سوله : 1000
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

10,000,000,000تومان

زمین : 2520
سوله : 1000
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

9,500,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه با مجوز پلاستیک و فلز در شهرک صنعتی شنزار

زمین : 930
سوله : 700
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

9,500,000,000تومان

زمین : 930
سوله : 700
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

5,600,000,000تومان
اجاره سالن و سوله در خیابان قزوین سه راه آذری

زمین : 2225
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

5,600,000,000تومان

زمین : 2225

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

3,500,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

3,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

2,500,000,000تومان
فروش سوله بهداشتی همراه ویلا در چهار باغ

زمین : 900
سوله : 270
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

2,500,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 270
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

زمین : 4800
سوله : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

16,000,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

150,000,000تومان45,000,000تومان
اجاره سوله 1800 متری صنعتی در صفادشت

زمین : 2312
سوله : 1800
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

150,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 2312
سوله : 1800
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

زمین : 2400
سوله : 1100
اداری : 70
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

4,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1100
اداری : 70

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵