8,200,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 200 متری در خاتون آباد

زمین : 4500
سوله : 780
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

8,200,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 780
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

13,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی 21000 متری در خیابان صالح آباد

زمین : 10100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

13,000,000,000تومان

زمین : 10100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

20,000,000,000تومان
فروش سالن و سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه

زمین : 5000
سوله : 2900
اداری : 240
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

20,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2900
اداری : 240

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

12,500,000,000تومان
فروش سوله شیمیایی در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 4800
سوله : 2000
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

12,500,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 2000
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

زمین : 2240
سوله : 800
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

13,500,000,000تومان

زمین : 2240
سوله : 800
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

110,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 26000
سوله : 5000
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

110,000,000,000تومان

زمین : 26000
سوله : 5000

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

200,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره سوله 600 متری در جاده خاوران

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

100,000,000تومان16,000,000تومان
blank

زمین : 1500
سوله : 500
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

100,000,000تومان16,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 500
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

زمین : 5000
سوله : 1200
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

30,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1200
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

زمین : 3000
سوله : 3000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

20,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 3000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

3,000,000,000تومان230,000,000تومان
اجاره سوله و سالن در متراژهای مختلف در خاتون آباد

زمین : 12000
سوله : 4000
اداری : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

3,000,000,000تومان230,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 4000
اداری : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

500,000,000تومان80,000,000تومان
اجاره سوله مناسب سازه های فلزی در منطقه شهریار

زمین : 10000
سوله : 3200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

500,000,000تومان80,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

199,999,999تومان20,000,000تومان
blank

زمین : 1250
سوله : 720
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

199,999,999تومان20,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 720
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

600,000,000تومان60,000,000تومان
اجاره ملک کارگاهی مناسب تولید و انبار در منطقه صنعتی کهریزک

زمین : 2200
سوله : 1700

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

600,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1700

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

5,000,000,000تومان
فروش سوله 3000 متری در شهرک صنعتی کوثر

زمین : 3000
سوله : 1100
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

5,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1100
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

12,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 200 متری در خاتون آباد

زمین : 11470
سوله : 1400
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

12,000,000,000تومان

زمین : 11470
سوله : 1400
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳